Úřední deska

Úřední desku Pardubického kraje lze zobrazit jako RSS kanál.

Vyhledávaní v dokumentech

Hledat text:
Platnost (m.d.rrrr):  - 
Kategorie dokumentů:
Vystavil (odbor):
12345678910...

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 v obci Veliny

Číslo dokumentu: 2591-18
Vyvěšeno: 22.10.2018 - 7.11.2018
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(259 KB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Správa budov Žamberk s.r.o. vydaná v souladu s ustanovením § 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších

Číslo dokumentu: 2590-18
Vyvěšeno: 22.10.2018 - 6.11.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(296 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele SOBOS CZ spol. s r.o. dle ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Číslo dokumentu: 2589-18
Vyvěšeno: 22.10.2018 - 6.11.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(234 KB)

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu pro dopravní omezení silnice I/37 na křižovatce I/37 x MK Za Pivovarem – přestavba křižovatky

Číslo dokumentu: 2588-18
Vyvěšeno: 22.10.2018 - 6.11.2018
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(359 KB)

Výběrové řízení č. 59/2018 – pracovník-pracovnice odboru sociálních věcí – odborný referent oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Číslo dokumentu: 2587-18
Vyvěšeno: 19.10.2018 - 5.11.2018
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(35 KB)

Výběrové řízení č. 58/2018 - pracovník ekonomického oddělení - odbor školství

Číslo dokumentu: 2586-18
Vyvěšeno: 19.10.2018 - 5.11.2018
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(35 KB)

Vyhlášení výběrového řízení - Jednodenní zdravotní péče v oborech chirurgie, plastická chirurgie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí vše pro území: okres Chrudim, okres Pardubice

Číslo dokumentu: 2585-18
Vyvěšeno: 22.10.2018 - 4.12.2018
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(215 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 v Pardubicích, ve směru jízdy na Hradec Králové

Číslo dokumentu: 2584-18
Vyvěšeno: 22.10.2018 - 7.11.2018
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(347 KB)

Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb a pokračování zdravotních služeb – Ordinace MUDr. Pavel Hrouzek

Číslo dokumentu: 2583-18
Vyvěšeno: 19.10.2018 - 1.1.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(84 KB)

16/2/0052, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2

Číslo dokumentu: 2582-18
Vyvěšeno: 19.10.2018 - 19.10.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(128 KB)

Povolení provozu zdrojů znečišťování ovzduší společnosti NEDCON Bohemia, s.r.o. vydané v souladu s ustanovením § 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Číslo dokumentu: 2581-18
Vyvěšeno: 22.10.2018 - 6.11.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(357 KB)

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne  8. 10. 2018

Číslo dokumentu: 2580-18
Vyvěšeno: 19.10.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17 v Heřmanově Městci

Číslo dokumentu: 2579-18
Vyvěšeno: 19.10.2018 - 6.11.2018
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(251 KB)

17/03/0656 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2

Číslo dokumentu: 2578-18
Vyvěšeno: 18.10.2018 - 18.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(213 KB)

Oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, pro společnost Brinkman Polska SP. z. o. o.

Oznámení o zahájení řízení (formou veřejné vyhlášky) o povolení výjimky k provádění opylovací služby na území Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 2577-18
Vyvěšeno: 19.10.2018 - 6.11.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(331 KB)

Opatření obecné povahy – přechodné dopravní značení

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 – Horní Heřmanice - Chudoba

na silnici I/11 – Mlýnický dvůr

Číslo dokumentu: 2576-18
Vyvěšeno: 18.10.2018 - 1.11.2018
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(374 KB)

Pravidla pro tvorbu, řízení, koordinaci a financování sítě sociálních služeb Pardubického kraje

Pravidla pro tvorbu, řízení, koordinaci a financování sítě sociálních služeb Pardubického kraje byla schválena usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje Z/264/18 dne 16. 10. 2018. Součástí dokumentu je i Program víceleté podpory sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb z rozpočtu Pardubického kraje (2019 – 2021), včetně výzvy pro podávání žádostí o dotaci.

Číslo dokumentu: 2575-18
Vyvěšeno: 17.10.2018 - 30.6.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

OŽPZ/18/24277 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Vodovod Borová – intenzifikace zdrojů, rekonstrukce vodovodu - DSP, obec Borová

Číslo dokumentu: 2574-18
Vyvěšeno: 17.10.2018 - 17.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(362 KB)

OŽPZ/18/24302 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Kanalizace a ČOV Kasalice – Kasaličky, obec Kasalice

Číslo dokumentu: 2573-18
Vyvěšeno: 17.10.2018 - 17.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(275 KB)

OŽPZ/18/24262 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava chodníků v obci, městys Choltice

Číslo dokumentu: 2572-18
Vyvěšeno: 17.10.2018 - 17.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(404 KB)

OŽPZ/18/24276 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Dostavba vodovodu Krouna – PD, obec Krouna

Číslo dokumentu: 2571-18
Vyvěšeno: 17.10.2018 - 17.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(282 KB)

Výrobní hala firmy SOFIKO, s.r.o.

Žádost o vydání závazného stanoviska k umístění a k provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Číslo dokumentu: 2570-18
Vyvěšeno: 18.10.2018 - 2.11.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(487 KB)

OKSCR/18/24515, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Pardubice Palác Hybských - restaurování ozdobných prvků a balustrády v rámci obnovy fasády nám. Republiky“

Číslo dokumentu: 2569-18
Vyvěšeno: 17.10.2018 - 17.10.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(339 KB)

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v Litomyšli

Číslo dokumentu: 2568-18
Vyvěšeno: 18.10.2018 - 3.11.2018
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(287 KB)

16/2/0108, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2

Číslo dokumentu: 2567-18
Vyvěšeno: 17.10.2018 - 17.10.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(126 KB)

16/2/0034, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2

Číslo dokumentu: 2566-18
Vyvěšeno: 17.10.2018 - 17.10.2021
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(123 KB)

16/1/0435, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 1

Číslo dokumentu: 2565-18
Vyvěšeno: 17.10.2018 - 17.10.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(124 KB)

16/1/0310, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 1

Číslo dokumentu: 2564-18
Vyvěšeno: 17.10.2018 - 17.10.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(127 KB)

16/1/0247, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 1

Číslo dokumentu: 2563-18
Vyvěšeno: 17.10.2018 - 17.10.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(126 KB)

16/1/0246, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 1

Číslo dokumentu: 2562-18
Vyvěšeno: 17.10.2018 - 17.10.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(127 KB)

16/1/0137, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 1

Číslo dokumentu: 2561-18
Vyvěšeno: 17.10.2018 - 17.10.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(125 KB)

16/1/0106, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 1

Číslo dokumentu: 2560-18
Vyvěšeno: 17.10.2018 - 17.10.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(126 KB)

Výběrové řízení č. 57

pracovník pro oblast přípravy a realizace staveb - odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Číslo dokumentu: 2559-18
Vyvěšeno: 17.10.2018 - 2.11.2018
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(35 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska k umístění čistírny odpadních vod v areálu společnosti ROLLPAP Opatovice nad Labem

Číslo dokumentu: 2558-18
Vyvěšeno: 17.10.2018 - 2.11.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

OŽPZ/18/24300 Smlouva o poskytnutí dotace

EU: Kanalizace a ČOV Krouna – 1. etapa, obec Krouna

Číslo dokumentu: 2557-18
Vyvěšeno: 15.10.2018 - 15.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(266 KB)

Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) - Choceň

Zahájení EIA MŽP - Oznámení

Číslo dokumentu: 2556-18
Vyvěšeno: 15.10.2018 - 31.10.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(81 KB)

Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2018/119460-E

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – herpesvirózy Koi (herpesviróza kapra Koi) v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2555-18
Vyvěšeno: 15.10.2018 - 31.10.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(218 KB)

Opatření obecné povahy – přechodné dopravní značení

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2 – Přelouč, průtah

Číslo dokumentu: 2554-18
Vyvěšeno: 16.10.2018 - 30.10.2018
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(282 KB)

Opatření obecné povahy

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/17 v obci Hrochův Týnec

Číslo dokumentu: 2553-18
Vyvěšeno: 16.10.2018 - 1.11.2018
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(365 KB)

Opatření obecné povahy

Stanovení změny záplavového území a aktivní zóny záplavového území vodního toku Novohradka v úseku ř.km 9,170-10,181

Číslo dokumentu: 2552-18
Vyvěšeno: 15.10.2018 - 30.10.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(609 KB)

Aktualizace strojních zařízení v provozovně „Dřevovýroba Chrast“ provozovatele AH - BOHEMIA s.r.o.

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší dle ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Číslo dokumentu: 2551-18
Vyvěšeno: 15.10.2018 - 30.10.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(89 KB)

OŽPZ/18/24305 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: ČOV Svratouch – Doplnění předčištění odpadních vod, obec Svratouch
Číslo dokumentu: 2550-18
Vyvěšeno: 12.10.2018 - 12.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(279 KB)

OŽPZ/18/24280 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Výprachtice, rozšíření prameniště Vlčí Důl a Zaječín – PD, obec Výprachtice
Číslo dokumentu: 2549-18
Vyvěšeno: 12.10.2018 - 12.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(280 KB)

OŽPZ/18/24283 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Splašková kanalizace Vojtěchov – DSP, obec Vojtěchov
Číslo dokumentu: 2548-18
Vyvěšeno: 12.10.2018 - 12.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(267 KB)

OŽPZ/18/22339 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava fotbalových kabin, obec Srch
Číslo dokumentu: 2547-18
Vyvěšeno: 12.10.2018 - 12.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(301 KB)

OŽPZ/18/24272 Smlouva o poskytnutí dotace

Systém odděleného sběru odpadů, obec Slepotice
Číslo dokumentu: 2546-18
Vyvěšeno: 12.10.2018 - 12.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(314 KB)

OŽPZ/18/24297 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Přístavba VDH Labské Chrčice pč. 322/1, obec Labské Chrčice
Číslo dokumentu: 2545-18
Vyvěšeno: 12.10.2018 - 12.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(323 KB)

OŽPZ/18/24287 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK – Splašková kanalizace Kostelec u Heřmanova Městce – DSP, obec Kostelec u Heřmanova Městce
Číslo dokumentu: 2544-18
Vyvěšeno: 12.10.2018 - 12.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(270 KB)

OŽPZ/18/24261 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Úprava veřejného prostranství, obec Strážná
Číslo dokumentu: 2543-18
Vyvěšeno: 12.10.2018 - 12.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(308 KB)

OŽPZ/18/24264 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Kanalizace a čistírna odpadních vod Brněnec, obec Brněnec
Číslo dokumentu: 2542-18
Vyvěšeno: 12.10.2018 - 12.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(327 KB)
12345678910...