Úřední deska

 

Vyhledávaní v dokumentech

:
:  -  :
:
:
12345678910...

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší LIPONOVA, a.s. (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 100-23
Vyvěšeno: 27.1.2023 - 14.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(365 KB)

PARAMO, a. s.: Provoz rafinérie – nabytí právní moci rozhodnutí o 17. změně integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 99-23
Vyvěšeno: 27.1.2023 - 26.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(412 KB)

Usnesení o ustanovení nového opatrovníka ve vyvlast. řízení vedeném pod sp. zn. 69619/2022 ve věci odnětí vlastn. práva Josefa Zamastila a Milady Zamastilové k pozemku parc. č. 6320/17 k.ú. Vys. Mýto

Číslo dokumentu: 98-23
Vyvěšeno: 27.1.2023 - 14.2.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(674 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 97-23
Vyvěšeno: 27.1.2023 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(431 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 96-23
Vyvěšeno: 25.1.2023 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(431 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 95-23
Vyvěšeno: 25.1.2023 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(431 KB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší StaMat CZ, s.r.o. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 94-23
Vyvěšeno: 25.1.2023 - 10.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(492 KB)

Povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší EPPLIX s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 93-23
Vyvěšeno: 25.1.2023 - 10.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(467 KB)

Veřejnoprávní smlouva Přelouč – Bukovina u Přelouče – na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Číslo dokumentu: 92-23
Vyvěšeno: 24.1.2023 - 9.2.2023
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(438 KB)

Závazné stanovisko Cyklos, výrobní družstvo, Choltice (§ 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 91-23
Vyvěšeno: 24.1.2023 - 9.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(431 KB)

Nářízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2023/011665 – E, Oznámení o vyhlášení právního předpisu

Číslo dokumentu: 90-23
Vyvěšeno: 23.1.2023 - 13.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(56 KB)

Dot. program Podpora realiz. rozvoj. projektů v problém. regionech Pk - Podprogram Podpora zprac. dokumentace pro projekty s uplat. v dot.nástrojích v období 2021-2027. Aktualiz. výzva

k předkládání žádostí o podporu v roce 2023.
Číslo dokumentu: 89-23
Vyvěšeno: 23.1.2023 - 31.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(932 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvoj. projektů v problémových regionech Pk - Podprogram Podpora investic obcí zlepšujících podnik. prostředí. 2. Aktualizovaná výzva k předkládání žádostí o podporu

v roce 2023.
Číslo dokumentu: 88-23
Vyvěšeno: 23.1.2023 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Nařízení SVS č.j. SVS/2023/011665-E

Číslo dokumentu: 87-23
Vyvěšeno: 23.1.2023 - 8.2.2023
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(477 KB)

Usnesení o ustanovení opatrovníka ve vyvlastňovacím řízení vedeném pod sp. zn. 68711/2022 ve věci odnětí vlastnického práva Marii Štěničkové k pozemkům v kat. území Džbánov u Vysokého Mýta

Číslo dokumentu: 86-23
Vyvěšeno: 23.1.2023 - 8.2.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(670 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska Cyklos, výrobní družstvo, Choltice (§ 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 85-23
Vyvěšeno: 23.1.2023 - 8.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(335 KB)

19/05/2318 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 84-23
Vyvěšeno: 20.1.2023 - 20.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(468 KB)

Změny na provozovně Moravany – rozhodnutí EIA MŽP

Číslo dokumentu: 83-23
Vyvěšeno: 20.1.2023 - 17.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(228 KB)

Závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Flídr metal s.r.o., Široký Důl

Číslo dokumentu: 82-23
Vyvěšeno: 23.1.2023 - 7.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(477 KB)

19/05/2418, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 81-23
Vyvěšeno: 19.1.2023 - 19.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(431 KB)

19/05/2423, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 80-23
Vyvěšeno: 19.1.2023 - 19.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(427 KB)

19/05/1999, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 79-23
Vyvěšeno: 19.1.2023 - 19.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(444 KB)

19/05/1362, Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 78-23
Vyvěšeno: 19.1.2023 - 19.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(487 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska VEJCE CZ s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 77-23
Vyvěšeno: 20.1.2023 - 7.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(518 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele MARENT DEMOLICE s.r.o. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 76-23
Vyvěšeno: 20.1.2023 - 6.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(330 KB)

19/05/2342 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 75-23
Vyvěšeno: 19.1.2023 - 19.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(390 KB)

Stabilizace odpadů BOME – Chvaletice v areálu Galmet Trade, s.r.o. – zveřejnění dokumentace EIA

Číslo dokumentu: 74-23
Vyvěšeno: 19.1.2023 - 17.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(192 KB)

Závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele SOMA, spol. s r.o., Lanškroun

Číslo dokumentu: 73-23
Vyvěšeno: 19.1.2023 - 3.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(492 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele BŐHM PLAST-TECHNIK a.s., Česká Třebová

Číslo dokumentu: 72-23
Vyvěšeno: 19.1.2023 - 3.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(295 KB)

Žádost o změnu podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele NOPEK, a.s., Vysoké Mýto - provoz Svitavy

Číslo dokumentu: 71-23
Vyvěšeno: 19.1.2023 - 3.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Žádost o změnu podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele NOPEK, a.s., Vysoké Mýto - provoz Hrušová

Číslo dokumentu: 70-23
Vyvěšeno: 19.1.2023 - 3.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Žádost o vydání závazného stanoviska dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Flídr metal s.r.o., Široký Důl

Číslo dokumentu: 69-23
Vyvěšeno: 19.1.2023 - 3.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(170 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 v ulici Hlaváčova v Pardubicích, v místě BUS zastávek

Číslo dokumentu: 68-23
Vyvěšeno: 19.1.2023 - 4.2.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(672 KB)

19/05/2383 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 67-23
Vyvěšeno: 18.1.2023 - 18.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(487 KB)

19/05/2297 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 66-23
Vyvěšeno: 18.1.2023 - 18.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(585 KB)

19/05/2364 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 65-23
Vyvěšeno: 18.1.2023 - 18.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(392 KB)

19/05/2368 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 64-23
Vyvěšeno: 18.1.2023 - 18.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(381 KB)

19/05/2337 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 63-23
Vyvěšeno: 18.1.2023 - 18.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(637 KB)

19/05/2376 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 62-23
Vyvěšeno: 18.1.2023 - 18.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(437 KB)

Pokračování těžby v kamenolomu Skuteč – Humperky - rozhodnutí zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 61-23
Vyvěšeno: 18.1.2023 - 17.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(515 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 v ulici Hlaváčova v Pardubicích

Číslo dokumentu: 60-23
Vyvěšeno: 18.1.2023 - 3.2.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(669 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v k.ú. Moravský Lačnov

Číslo dokumentu: 59-23
Vyvěšeno: 18.1.2023 - 3.2.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 v k.ú. Svitavy - Lačnov

Číslo dokumentu: 58-23
Vyvěšeno: 18.1.2023 - 3.2.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(5 MB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 v ul. olomoucká ve Svitavách

Číslo dokumentu: 57-23
Vyvěšeno: 18.1.2023 - 3.2.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(6 MB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) provozovatele PŘÍHODA s.r.o.

Číslo dokumentu: 56-23
Vyvěšeno: 18.1.2023 - 2.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(444 KB)

Závěr zjišťovacího řízení záměru „Výstavba haly CHR1 Chrudim“

Číslo dokumentu: 55-23
Vyvěšeno: 16.1.2023 - 1.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(540 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Agro družstvo Sebranice

Číslo dokumentu: 53-23
Vyvěšeno: 13.1.2023 - 30.1.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(518 KB)

Závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele FLÍDR s.r.o., Široký Důl

Číslo dokumentu: 52-23
Vyvěšeno: 13.1.2023 - 30.1.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(475 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 ve Vysokém Mýtě, ul. Hradecká

Číslo dokumentu: 51-23
Vyvěšeno: 13.1.2023 - 31.1.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

19/05/2158, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 50-23
Vyvěšeno: 12.1.2023 - 12.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(405 KB)
12345678910...