Úřední deska

Úřední desku Pardubického kraje lze zobrazit jako RSS kanál.

Vyhledávaní v dokumentech

Hledat text:
Platnost (m.d.rrrr):  - 
Kategorie dokumentů:
Vystavil (odbor):
12345678910...

OŽPZ/18/22176 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Výměna oken objektu obecního úřadu, obec Barchov

Číslo dokumentu: 2010-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(432 KB)

OŽPZ/18/22168 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Nákup techniky na údržbu veřejných prostranství a zeleně včetně příslušenství, obec Vrbatův Kostelec

Číslo dokumentu: 2009-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(481 KB)

OŽPZ/18/22164 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Parkoviště u Multifunkčního objektu v Úhřeticích, obec Úhřetice

Číslo dokumentu: 2008-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(404 KB)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. OKŘ/17/20828 o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - 2017

Účelová investiční dotace na nový dopravní automobil – obec Čenkovice

Číslo dokumentu: 2007-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(279 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace výstavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21858

Účelová investiční dotace na výstavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice – obec Lipoltice

Číslo dokumentu: 2006-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(100 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21854

Účelová investiční dotace na nový dopravní automobil – obec Vranová Lhota

Číslo dokumentu: 2005-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(101 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21853

Účelová investiční dotace na nový dopravní automobil – obec Vraclav

Číslo dokumentu: 2004-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(101 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21845

Účelová investiční dotace na nový dopravní automobil – obec Mostek

Číslo dokumentu: 2003-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(100 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21842

Účelová investiční dotace na nový dopravní automobil – město Letohrad

Číslo dokumentu: 2002-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(101 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21840

Účelová investiční dotace na nový dopravní automobil – obec Krásné

Číslo dokumentu: 2001-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(100 KB)

OŽPZ/18/22150 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava hřbitovní zdi, obec Raná

Číslo dokumentu: 2000-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(472 KB)

OŽPZ/18/22148 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava chodníků v obci Předhradí, obec Předhradí

Číslo dokumentu: 1999-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(393 KB)

OŽPZ/18/22123 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava části místní komunikace – místní část Klešice, p.č. 361/1, obec Klešice

Číslo dokumentu: 1998-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(392 KB)

OŽPZ/18/22109 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Výstavba chodníků, obec Dřenice

Číslo dokumentu: 1997-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(367 KB)

OŽPZ/18/22104 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Přístavba objektu obecního úřadu, obec Ctětín

Číslo dokumentu: 1996-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(383 KB)

OŽPZ/18/21888 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Oprava vodovodu Trstěnice – I. etapa, obec Trstěnice

Číslo dokumentu: 1995-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(360 KB)

OŽPZ/18/21870 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Splašková kanalizace a ČOV Raná (DÚŘ), obec Raná

Číslo dokumentu: 1994-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(300 KB)

OŽPZ/18/22892 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Dotace na podporu provozu obchodu, obec Chrastavec

Číslo dokumentu: 1993-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(274 KB)

OŽPZ/18/22919 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Podpora provozu obchodu, obec Přívrat

Číslo dokumentu: 1992-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(400 KB)

OŽPZ/18/21899 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Kamenec u Poličky – výměna vodovodu, Svazek obcí Vodovody Poličsko

Číslo dokumentu: 1991-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(315 KB)

OKSCR/18/22049, Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Morašice, C1: Rekonstrukce zázemí sportovního zařízení v areálu hřiště

Číslo dokumentu: 1989-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.5.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(400 KB)

OKSCR/18/22069, Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Starý Mateřov, C1: Oprava multifunkčního hřiště ve Starém Mateřově

Číslo dokumentu: 1988-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(395 KB)

OKSCR/18/23431, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Seč, kostel svatého Štěpána, restaurování a obnova dřevěných prvků na kostele“
Číslo dokumentu: 1986-18
Vyvěšeno: 13.7.2018 - 13.7.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(295 KB)

16/2/0744, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2
Číslo dokumentu: 1985-18
Vyvěšeno: 13.7.2018 - 13.7.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(198 KB)

Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Stanovení přechodné úpravy provozu pro umístění přechodného dopravního značení na silnici I/43 v zastavěné obci Svitavy, v ul. Brněnská, z důvodu provádění výkopových prací ve vedlejší ulici Česká a v přilehlém chodníku podél silnice I/43, v rámci stavby „REKO MS Svitavy - Česká“ – posun termínu
Číslo dokumentu: 1984-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 31.7.2018
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(318 KB)

Operační program Životní prostředí 2014–2020 Verze 13.0 (EK5.0)

Zahájení zjišťovacího řízení
Číslo dokumentu: 1982-18
Vyvěšeno: 13.7.2018 - 30.7.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(173 KB)

Rozhodnutí o odvolání

Dolní Újezd – Jiříkov, stáj pro odchov selat
Číslo dokumentu: 1981-18
Vyvěšeno: 13.7.2018 - 30.7.2018
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(316 KB)

17/03/0099, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji I – výzva č. 3
Číslo dokumentu: 1980-18
Vyvěšeno: 12.7.2018 - 12.7.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(269 KB)

Vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami

Ambulantní zdravotní péče v oboru klinický logoped pro území Svitavska
Číslo dokumentu: 1979-18
Vyvěšeno: 12.7.2018 - 24.8.2018
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(48 KB)

Opatření obecné povahy – přechodné dopravní značení

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 – Česká Třebová, průtah
Číslo dokumentu: 1978-18
Vyvěšeno: 13.7.2018 - 27.7.2018
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(576 KB)

Zpracování odpadů z elektrozařízení

Závěr zjišťovacího řízení EIA 
Číslo dokumentu: 1977-18
Vyvěšeno: 12.7.2018 - 1.8.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(378 KB)

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11 a I/43 v k.ú. Červená Voda, Králíky a Dolní Lipka
Číslo dokumentu: 1976-18
Vyvěšeno: 12.7.2018 - 28.7.2018
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(326 KB)

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 u obce Nasavrky
Číslo dokumentu: 1975-18
Vyvěšeno: 12.7.2018 - 28.7.2018
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(234 KB)

Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Stanovení přechodné úpravy provozu pro dopravní omezení silnice I/34 – ul. Poličská ve Svitavách z důvodu stavebních prací na opravě  kanalizačních šachet
Číslo dokumentu: 1974-18
Vyvěšeno: 12.7.2018 - 27.7.2018
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(476 KB)

Opatření obecné povahy

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/17 v k.ú. Chrudim
Číslo dokumentu: 1973-18
Vyvěšeno: 12.7.2018 - 28.7.2018
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(258 KB)

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě – Přelouč – Svojšice – sociálně-právní ochrana dětí

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřený mezi městem Přelouč a obcí Svojšice ohledně zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí.
Číslo dokumentu: 1972-18
Vyvěšeno: 12.7.2018 - 27.7.2018
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(696 KB)

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě – Přelouč – Poběžovice u Přelouče – sociálně-právní ochrana dětí

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřený mezi městem Přelouč a obcí Poběžovice u Přelouče ohledně zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí.
Číslo dokumentu: 1971-18
Vyvěšeno: 12.7.2018 - 27.7.2018
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(697 KB)

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě – Přelouč – Kladruby nad Labem – sociálně-právní ochrana dětí

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřený mezi městem Přelouč a obcí Kladruby nad Labem ohledně zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí.
Číslo dokumentu: 1970-18
Vyvěšeno: 12.7.2018 - 27.7.2018
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(603 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I. tříd v okrese Pardubice

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I. tříd v okrese Pardubice
Číslo dokumentu: 1969-18
Vyvěšeno: 12.7.2018 - 28.7.2018
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(354 KB)

Opatření obecné povahy

Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/14 v obci Česká Třebová, v místní části Lhotka
Číslo dokumentu: 1968-18
Vyvěšeno: 12.7.2018 - 28.7.2018
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(205 KB)

Veřejnoprávní smlouva – Přelouč – Morašice – sociálně-právní ochrana dětí

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Přelouč a obcí Morašice ohledně zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí.
Číslo dokumentu: 1967-18
Vyvěšeno: 12.7.2018 - 27.7.2018
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(733 KB)

OKSCR/18/23348, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Skuteč, Lhota - restaurování křížku a litinového krucifixu“
Číslo dokumentu: 1966-18
Vyvěšeno: 11.7.2018 - 11.7.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(291 KB)

Centrum pro nakládání s materiály a odpady EKOLA

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o 17. změně integrovaného povolení
Číslo dokumentu: 1965-18
Vyvěšeno: 12.7.2018 - 13.8.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(218 KB)

Farma pro odchov selat Řestoky provozovatele VEMA, akciová společnost

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší vydaného v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Číslo dokumentu: 1964-18
Vyvěšeno: 12.7.2018 - 27.7.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(51 KB)

Žádost o změnu povolení provozu, vydaného dle § 11 odstavce 2 písmeno d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Žádost o změnu povolení provozu pro  provozovnu Lanškroun, Dobrovského provozovatele RAWELA s.r.o., Žichlínek 162, Lanškroun, zdroj znečišťování ovzduší, vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona
Číslo dokumentu: 1963-18
Vyvěšeno: 12.7.2018 - 27.7.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(46 KB)

Výroba organických barviv a pigmentů v provozu KYPY

Oznámení o nabytí právní moci integrovaného povolení
Číslo dokumentu: 1962-18
Vyvěšeno: 12.7.2018 - 13.8.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(149 KB)

OKSCR/18/23520, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Janov u Litomyšle, kostel sv. Filipa a Jakuba - obnova varhan, 2. etapa“
Číslo dokumentu: 1961-18
Vyvěšeno: 11.7.2018 - 11.7.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(322 KB)

OKSCR/18/23464, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Telecí, venkovská usedlost č.p. 122 - obnova roubenky“
Číslo dokumentu: 1960-18
Vyvěšeno: 11.7.2018 - 11.7.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(338 KB)

OKSCR/18/23278, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Trstěnice, venkovská usedlost u Urbanů - obnova břidlicové střechy“
Číslo dokumentu: 1959-18
Vyvěšeno: 11.7.2018 - 11.7.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(347 KB)

Závěrečný účet Pardubického kraje za rok 2017

Dokument obsahuje informaci o zveřejnění závěrečného účtu Pardubického kraje za rok 2017, dle § 17 odst. 8) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Číslo dokumentu: 1958-18
Vyvěšeno: 11.7.2018 - 30.6.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(103 KB)
12345678910...