Rozhodnutí

Závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Firma FAULHAMMER s.r.o., Tržek

Číslo dokumentu: 2091-22
Vyvěšeno: 24.11.2022 - 9.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(375 KB)

Rozhodnutí o odvolání ve věci umístění a provedení stavby „novostavba rodinného domu Litomyšl“

Číslo dokumentu: 2082-22
Vyvěšeno: 23.11.2022 - 9.12.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(708 KB)

Usnesení o ustanovení znalce ve vyvlastňovacím řízení vedeném pod sp. zn. 90413/2021 ve věci omezení vlastnického práva k pozemku parc. č. 269/86 k.ú. Janovičky u Zámrsku

Číslo dokumentu: 2080-22
Vyvěšeno: 23.11.2022 - 9.12.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(526 KB)

Povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Brtek s.r.o.(§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2056-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 7.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(396 KB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele S&Ř, CH KOVO, s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2049-22
Vyvěšeno: 18.11.2022 - 5.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(389 KB)

Povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele RAILWAY CONSTRUCTIONS s.r.o.(§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2048-22
Vyvěšeno: 18.11.2022 - 5.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(368 KB)

Povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší Shell Czech Republic a.s. Dolní Roveň P (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2042-22
Vyvěšeno: 16.11.2022 - 2.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(357 KB)

Povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší Shell Czech Republic a.s., Dolní Roveň L (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2041-22
Vyvěšeno: 16.11.2022 - 2.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(359 KB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele DAKO-CZ, a.s.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2037-22
Vyvěšeno: 16.11.2022 - 1.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(422 KB)

Stavební povolení D35 Džbánov - Litomyšl

Číslo dokumentu: 2035-22
Vyvěšeno: 16.11.2022 - 2.12.2022
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Contipro a.s.., Dolní Dobrouč

Číslo dokumentu: 2019-22
Vyvěšeno: 15.11.2022 - 1.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(340 KB)

Drůbežárny Osík, a.s. – farma pro chov nosnic Litomyšl – nabytí právní moci 7. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 2015-22
Vyvěšeno: 15.11.2022 - 16.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(320 KB)

Odvolaní stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí nad Orlicí – Skuhrov

Číslo dokumentu: 2011-22
Vyvěšeno: 14.11.2022 - 29.11.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(411 KB)

Rozhodnutí o odvolání „Cyklistická stezka Trnová – Fáblovka – Dubina, podél SV obchvatu, související stavba I/36 Pardubice“.

Číslo dokumentu: 2010-22
Vyvěšeno: 14.11.2022 - 30.11.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(712 KB)

Rozhodnutí o odvolání „I/36 Pardubice Trnová – Fáblovka – Dubina“.

Číslo dokumentu: 2009-22
Vyvěšeno: 14.11.2022 - 30.11.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(424 KB)

Rozhodnutí o povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, pro společnost NaturaServis s. r. o. k provádění ekologického dozoru

Číslo dokumentu: 2008-22
Vyvěšeno: 14.11.2022 - 29.11.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(459 KB)

Rozhodnutí „Změna rekultivace DP Litice nad Orlicí“

Číslo dokumentu: 2003-22
Vyvěšeno: 11.11.2022 - 28.11.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(419 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Zeppelin CZ s.r.o., Modletice

Číslo dokumentu: 1208-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 4.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(409 KB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší ČEZ Energo, s.r.o., Přelouč (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 839-22
Vyvěšeno: 14.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(264 KB)