Rozhodnutí

Žádost o změnu povolení provozu provozovatele POLAK CZ s.r.o., Opatov

Číslo dokumentu: 1962-19
Vyvěšeno: 16.7.2019 - 31.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(988 KB)

Žádost o změnu povolení provozu provozovatele AG Skořenice akciová společnost

Číslo dokumentu: 1934-19
Vyvěšeno: 11.7.2019 - 26.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(62 KB)

Rozhodnutí o odvolání Harmonie Brno, s.r.o. proti rozhodnutí Magistrátu města Pardubic, stavebního úřadu

Číslo dokumentu: 1933-19
Vyvěšeno: 12.7.2019 - 29.7.2019
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Žádost o změnu povolení provozu provozovatele Moravec - pekárny s.r.o. , Moravská Třebová

Číslo dokumentu: 1919-19
Vyvěšeno: 10.7.2019 - 25.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(462 KB)

Žádost o změnu povolení provozu provozovatele K A R E X, a.s. Praha

Číslo dokumentu: 1916-19
Vyvěšeno: 10.7.2019 - 25.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(124 KB)

Rozhodnutí o 2. změně povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele TEREOS TTD, a.s.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1890-19
Vyvěšeno: 11.7.2019 - 26.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(216 KB)

Rozhodnutí o změně povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele UMIKOV CZ s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1883-19
Vyvěšeno: 10.7.2019 - 25.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(229 KB)

Žádost o změnu povolení provozu provozovatele P-SYSTEMS s.r.o., Ústí nad Orlicí

Číslo dokumentu: 1853-19
Vyvěšeno: 4.7.2019 - 18.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(37 KB)

Žádost o změnu povolení provozu provozovatele Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s.

Číslo dokumentu: 1840-19
Vyvěšeno: 2.7.2019 - 16.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(242 KB)

Žádost o změnu povolení provozu provozovatele DK PLAST, spol. s r.o., Bělá nad Svitavou

Číslo dokumentu: 1836-19
Vyvěšeno: 2.7.2019 - 16.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(46 KB)

Rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele AQUASYS spol. s r.o.(§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1825-19
Vyvěšeno: 1.7.2019 - 16.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(219 KB)

Závazné stanovisko k provedení stavby stacionárního zdroje dle § 11 odstavce 2 písmeno c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Závazné stanovisko k provedení stavby v dobývacím prostoru Bystřec, provozovatele – Českomoravský štěrk, a.s.. Mokrá - zdroje znečišťování ovzduší, vyjmenovaného v příloze č. 2 zákona pod kódem 5.11.
Číslo dokumentu: 2211-17
Vyvěšeno: 27.9.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(440 KB)