Rozhodnutí

Rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí :I/2 Staré Čívice, přestavba sil.I/2 a III/32228 na okružní křižovatku

Číslo dokumentu: 1394-23
Vyvěšeno: 2.6.2023 - 20.6.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(514 KB)

Povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele OEZ s.r.o., Letohrad

Číslo dokumentu: 1393-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 15.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(399 KB)

Rozhodnutí č.j. KrÚ 47714/2023/27V/OMSŘI/Kn ve vyvlastňovacím řízení sp. zn. SpKrÚ 68716/2022 o omezení vlastnického práva Pavly Stehlíkové k pozemku p. č. 6319/39 k.ú. Vysoké Mýto

Číslo dokumentu: 1375-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 16.6.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(837 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Bühler CZ s.r.o., Žamberk

Číslo dokumentu: 1365-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 15.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(618 KB)

Záložní palivový systém, závod Litomyšl – ukončení zjišťovacího řízení

Číslo dokumentu: 1351-23
Vyvěšeno: 26.5.2023 - 12.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(488 KB)

Závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele OMT - Obalovna Moravská Třebová, s.r.o., Borušov

Číslo dokumentu: 1322-23
Vyvěšeno: 23.5.2023 - 7.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(402 KB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší UNION CONSULTING s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1321-23
Vyvěšeno: 23.5.2023 - 7.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(456 KB)

Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2023/068127-E Mimořádná veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Pardubickém kraji – vymezení ochranného pásma

Číslo dokumentu: 1318-23
Vyvěšeno: 18.5.2023 - 5.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(521 KB)

Logistické centrum pro nakládání s odpady Nasavrky –ukončení zjišťovacího řízení

Číslo dokumentu: 1294-23
Vyvěšeno: 12.5.2023 - 2.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(482 KB)

Rozhodnutí ve věci provedení změny v rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru Morava 25 – od 1. 1. 2024 se rybářskému revíru Morava 25 přiděluje evidenční číslo 453 105

Číslo dokumentu: 1253-23
Vyvěšeno: 9.5.2023 - 9.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(621 KB)

ELECTROPOLI Czech Republic, s.r.o., Zařízení na povrchovou úpravu kovů – linka Zn1, linka Zn-Ni2 a linka KTL– nabytí právní moci 11. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1250-23
Vyvěšeno: 10.5.2023 - 10.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(364 KB)

RONAL CR s.r.o., Tavení hliníkové slitiny a odlévání hliníkových kol pro osobní automobily z této slitiny - výrobní závod na autokola W 17 Pardubice – nabytí právní moci 14. změny integrov. povolení

Číslo dokumentu: 1223-23
Vyvěšeno: 2.5.2023 - 2.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(365 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Zeppelin CZ s.r.o., Modletice

Číslo dokumentu: 1208-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 4.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(409 KB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší ČEZ Energo, s.r.o., Přelouč (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 839-22
Vyvěšeno: 14.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(264 KB)