Rozhodnutí

Posuzování vlivů na životní prostředí – Rozhodnutí – Využití recyklátu TAS-T3 v obalovně živičných směsí Topol

Číslo dokumentu: 2267-23
Vyvěšeno: 25.9.2023 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(407 KB)

Závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Josef Škrkoň-Techplast, a.s., Česká Třebová

Číslo dokumentu: 2256-23
Vyvěšeno: 20.9.2023 - 5.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(369 KB)

Povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší ML – wood servis s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2243-23
Vyvěšeno: 14.9.2023 - 30.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(365 KB)

Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním cihel – závod Holice – nabytí právní moci 3. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 2242-23
Vyvěšeno: 14.9.2023 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(326 KB)

Oprava mezitímního rozhodnutí ve vyvlastňovacím řízení sp. zn. SpKrÚ 89222/2022 o omezení vlastnického práva spoluvlastníků pozemku p.č. 4591/92 k.ú. Vysoké Mýto

Číslo dokumentu: 2231-23
Vyvěšeno: 12.9.2023 - 29.9.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(695 KB)

Sdělení o možnosti uplatnit odchylný postup – kormorán velký; na vybraných rybnících.

Číslo dokumentu: 2172-23
Vyvěšeno: 1.9.2023 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(435 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Zeppelin CZ s.r.o., Modletice

Číslo dokumentu: 1208-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 4.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(409 KB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší ČEZ Energo, s.r.o., Přelouč (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 839-22
Vyvěšeno: 14.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(264 KB)