Rozhodnutí

Oznámení o zahájení řízení (I/14 Obec Dolní Libchavy, Město Ústí nad Orlicí)

Číslo dokumentu: 1073-23
Vyvěšeno: 24.3.2023 - 7.4.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(14 MB)

Rozhodnutí o zrušení Územního rozhodnutí Městského úřadu Králíky, odboru územního plánování a stavebního řádu ve věci stavby „IV-12-2019448, D. Morava, parc. č. 509/3, kVN, DTS, kNN“

Číslo dokumentu: 1059-23
Vyvěšeno: 23.3.2023 - 12.4.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Rozhodnutí o povolení výjimky a vydání souhlasu dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, pro posílení populací mníka jednovousého a jelce jesena

Číslo dokumentu: 1056-23
Vyvěšeno: 23.3.2023 - 8.4.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(500 KB)

Rozhodnutí o odvolání – Odkanalizování obce Telecí systémem MDČOV

Číslo dokumentu: 1055-23
Vyvěšeno: 22.3.2023 - 7.4.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(651 KB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ROTANI s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1014-23
Vyvěšeno: 17.3.2023 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(437 KB)

Farma pro odchov kuřic, Dolní Újezd – oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 6 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1000-23
Vyvěšeno: 14.3.2023 - 14.4.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(389 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele REHAU Automotive s.r.o., Čestlice

Číslo dokumentu: 987-23
Vyvěšeno: 10.3.2023 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(607 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele NOPEK, a.s., Vysoké Mýto

Číslo dokumentu: 986-23
Vyvěšeno: 10.3.2023 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(520 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele H.R.G. spol. s r.o., Litomyšl

Číslo dokumentu: 985-23
Vyvěšeno: 10.3.2023 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(544 KB)

Galvanovna Lanškroun – nabytí právní moci integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 942-23
Vyvěšeno: 6.3.2023 - 6.4.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(386 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Zeppelin CZ s.r.o., Modletice

Číslo dokumentu: 1208-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 4.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(409 KB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší ČEZ Energo, s.r.o., Přelouč (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 839-22
Vyvěšeno: 14.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(264 KB)