Rozhodnutí

Rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele EKOZIS spol. s r.o.(§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 60-20
Vyvěšeno: 17.1.2020 - 3.2.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(209 KB)

Žádost o změnu povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele ČEZ Energo, s.r.o., Třebíč

Číslo dokumentu: 56-20
Vyvěšeno: 16.1.2020 - 1.2.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(69 KB)

Žádost o závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele AGRO VYSOČINA BYSTRÉ, akciová společnost, Bystré

Číslo dokumentu: 55-20
Vyvěšeno: 16.1.2020 - 1.2.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(613 KB)

OOP – Vymezení změny AZZÚ Tichá Orlice ř.km 62,510 – 62,525 v k.ú. Letohrad

Číslo dokumentu: 46-20
Vyvěšeno: 15.1.2020 - 30.1.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(419 KB)

Rozhodnutí Kanalizace Budislav. Odvolání proti povolení stavby Splašková tlaková kanalizace a ČOV Budislav

Číslo dokumentu: 42-20
Vyvěšeno: 14.1.2020 - 29.1.2020
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Rozhodnutí o změně povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele VEMA, akciová společnost (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 31-20
Vyvěšeno: 13.1.2020 - 28.1.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(237 KB)

Žádost o závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele FD Europe s.r.o., Cerekvice nad Loučnou

Číslo dokumentu: 30-20
Vyvěšeno: 10.1.2020 - 27.1.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(261 KB)

Trolejbusová trať Dukla vozovna – Hlavní nádraží – závěr zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 29-20
Vyvěšeno: 10.1.2020 - 10.2.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(241 KB)

Rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ASSASSINO, s.r.o.(§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 27-20
Vyvěšeno: 10.1.2020 - 27.1.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(198 KB)

Rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Kompostárna Seč s.r.o.(§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 26-20
Vyvěšeno: 10.1.2020 - 27.1.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(196 KB)

Usnesení – prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí – MěÚ Česká Třebová

Číslo dokumentu: 7-20
Vyvěšeno: 6.1.2020 - 21.1.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(153 KB)

I/36 Sezemice - obchvat – závěr zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 2856-19
Vyvěšeno: 20.12.2019 - 20.1.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(280 KB)

Nákupní park Fáblovka II. etapa – rozhodnutí zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 2847-19
Vyvěšeno: 19.12.2019 - 20.1.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(270 KB)

Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2019/145280-G o ukončení MVO k zamezení šíření afrického moru prasat

Číslo dokumentu: 2799-19
Vyvěšeno: 4.12.2019 - 31.1.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(287 KB)