Rozhodnutí

Žádost o závazné stanovisko pro investora ZD Růžový palouček, Morašice.

Číslo dokumentu: 1409-19
Vyvěšeno: 24.5.2019 - 10.6.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(213 KB)

Žádost o povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s., Praha

Číslo dokumentu: 1398-19
Vyvěšeno: 22.5.2019 - 6.6.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(153 KB)

Žádost o závazné stanovisko pro investora Iveco Czech Republic, a.s.

Číslo dokumentu: 1397-19
Vyvěšeno: 22.5.2019 - 6.6.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(128 KB)

Žádost o závazné stanovisko pro investora Pardubický kraj

Číslo dokumentu: 1396-19
Vyvěšeno: 22.5.2019 - 6.6.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(144 KB)

Žádost o změnu povolení provozu provozovatele Fibertex Nonwovens, a.s, Svitavy

Číslo dokumentu: 1393-19
Vyvěšeno: 21.5.2019 - 5.6.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(568 KB)

Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2019/058493 – E, mimořádná veterinární opatření

Číslo dokumentu: 1391-19
Vyvěšeno: 21.5.2019 - 7.6.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(146 KB)

Rozhodnutí o změně povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele OMV Česká republika, s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1358-19
Vyvěšeno: 17.5.2019 - 3.6.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(239 KB)

Rozhodnutí o změně povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele OMV Česká republika, s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1357-19
Vyvěšeno: 17.5.2019 - 3.6.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(261 KB)

Závěr zjišťovacího řízení - D35 Odpočívka Staré Město

Číslo dokumentu: 1336-19
Vyvěšeno: 14.5.2019 - 31.5.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(233 KB)

Rozhodnutí o odvolání do rozhodnutí o povolení odstranění stavby „Bytového domu čp. 81, Chrudim“ - odvolání zamítnuto, rozhodnutí stavebního úřadu potvrzeno

Číslo dokumentu: 1334-19
Vyvěšeno: 13.5.2019 - 29.5.2019
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(257 KB)

Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2019/052424-E

Číslo dokumentu: 1317-19
Vyvěšeno: 9.5.2019 - 27.5.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(93 KB)

Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2019/051524-E

Číslo dokumentu: 1316-19
Vyvěšeno: 9.5.2019 - 27.5.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(90 KB)

Závazné stanovisko k provedení stavby stacionárního zdroje dle § 11 odstavce 2 písmeno c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Závazné stanovisko k provedení stavby v dobývacím prostoru Bystřec, provozovatele – Českomoravský štěrk, a.s.. Mokrá - zdroje znečišťování ovzduší, vyjmenovaného v příloze č. 2 zákona pod kódem 5.11.
Číslo dokumentu: 2211-17
Vyvěšeno: 27.9.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(440 KB)