Rozhodnutí

Stanovení ZÚ a AZZÚ vodního toku Loučná v ř.km 0,0 – 33,106

Číslo dokumentu: 1559-22
Vyvěšeno: 19.8.2022 - 5.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(360 KB)

Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2022/100102-E k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1558-22
Vyvěšeno: 19.8.2022 - 9.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(328 KB)

Usnesení o ustanovení opatrovníka ve vyvlastňovacím řízení vedeném pod sp. zn. 90413/2021 ve věci omezení vlastnického práva k pozemku parc. č. 269/86 k.ú. Janovičky u Zámrsku

Číslo dokumentu: 1552-22
Vyvěšeno: 18.8.2022 - 5.9.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(684 KB)

Povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší WOMBAT, s.r.o.(§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1539-22
Vyvěšeno: 18.8.2022 - 3.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(222 KB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší ČEPRO, a.s. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1508-22
Vyvěšeno: 16.8.2022 - 1.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(347 KB)

OSV/22/20614, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1503-22
Vyvěšeno: 12.8.2022 - 29.8.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší Zderaz, zemědělské družstvo (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1493-22
Vyvěšeno: 11.8.2022 - 27.8.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(331 KB)

Povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší ROKA Transport s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1443-22
Vyvěšeno: 9.8.2022 - 25.8.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(295 KB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší DK PLAST, spol. s r.o. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1442-22
Vyvěšeno: 9.8.2022 - 25.8.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(320 KB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší H.A.N.S. stavby, a.s. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1429-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 24.8.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(341 KB)

Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, zákaz vstupu do lesů v k.ú. Opatov v Čechách a Janov u Litomyšle

Číslo dokumentu: 1220-22
Vyvěšeno: 19.7.2022 - 30.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(276 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Zeppelin CZ s.r.o., Modletice

Číslo dokumentu: 1208-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 4.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(409 KB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší ČEZ Energo, s.r.o., Přelouč (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 839-22
Vyvěšeno: 14.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(264 KB)