Záměry

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemků v katastrálním území Dolní Lipka

Číslo dokumentu: 2095-23
Vyvěšeno: 23.8.2023 - 9.10.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(182 KB)