Dotační programy

Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje na podporu sociálních služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů na rok 2024

Číslo dokumentu: 2201-23
Vyvěšeno: 5.9.2023 - 31.12.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Vyhlášení dotačního programu „Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2023/2024“.

Číslo dokumentu: 1742-23
Vyvěšeno: 11.7.2023 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor školství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Vyhlášení výzvy „Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2023/2024 pro školy a školská zařízení zřizovaná Pardubickým krajem“.

Číslo dokumentu: 1741-23
Vyvěšeno: 11.7.2023 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor školství
Dokument ve formátu PDF(814 KB)

Pardubický kraj vyhlašuje 2. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 1628-23
Vyvěšeno: 26.6.2023 - 31.8.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(9 MB)

Dotační program „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“

Číslo dokumentu: 1342-23
Vyvěšeno: 24.5.2023 - 31.1.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Výzva k podání žádostí o účelovou dotaci do 2 kola dotačního řízení Pk na podporu sociálních služeb v roce 2023

Číslo dokumentu: 1332-23
Vyvěšeno: 23.5.2023 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(520 KB)

Dotační program Podpora a identifikace komercializačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje v rámci projektu Smart akcelerátor+ / Pardubický kraj inovativní

reg. č. projektu CZ.02.01.02/00/22_009/0004892, klíčová aktivita 7 Pilotní ověření.
Číslo dokumentu: 1125-23
Vyvěšeno: 4.4.2023 - 31.7.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(4 MB)

Dotační program „AED“ (Automatizovaný externí defibrilátor) – II. kolo. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2023.

Číslo dokumentu: 1051-23
Vyvěšeno: 20.3.2023 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(983 KB)

Dotační program „Proškolený poskytovatel první pomoci na vyžádání – first responder“. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2023.

Číslo dokumentu: 953-23
Vyvěšeno: 6.3.2023 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(973 KB)

Výzva k předkládání žádostí o dotace v roce 2023 – Program „Podpora energetických úspor sportovních zařízení v majetku obcí“

Číslo dokumentu: 952-23
Vyvěšeno: 6.3.2023 - 1.7.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(790 KB)

Metodika pro poskytování účelových dotací na podporu sociálních služeb 2023, Kritéria financování sociálních služeb pro rok 2023 a Základní vstupní sazby pro výpočet nákladů

Číslo dokumentu: 630-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora rozvoje regionální podnikatelské aktivity a zavádění inovací do praxe, podprogram: Technologické vouchery (výzva pro rok 2023)

Číslo dokumentu: 553-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(910 KB)

Dotační program Podpora rozvoje regionální podnikatelské aktivity a zavádění inovací do praxe, podprogram: Startovací vouchery (výzva pro rok 2023)

Číslo dokumentu: 552-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(919 KB)

Dotační program Podpora obcí, na jejichž území se nachází památky zapsané do seznamu UNESCO (výzva pro rok 2023)

Číslo dokumentu: 551-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(647 KB)

Dot. program Podpora realiz. rozvoj. projektů v problém. regionech Pk - Podprogram Podpora zprac. dokumentace pro projekty s uplat. v dot.nástrojích v období 2021-2027. Aktualiz. výzva

k předkládání žádostí o podporu v roce 2023.
Číslo dokumentu: 89-23
Vyvěšeno: 23.1.2023 - 31.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(932 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvoj. projektů v problémových regionech Pk - Podprogram Podpora investic obcí zlepšujících podnik. prostředí. 2. Aktualizovaná výzva k předkládání žádostí o podporu

v roce 2023.
Číslo dokumentu: 88-23
Vyvěšeno: 23.1.2023 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora real. rozvoj. proj. v problémových regionech Pk - Podprogram Podpora investic obcí zlepšujících podnik. prostředí. Aktualizovaná výzva k předkl. žádostí o podporu v roce 2023

Číslo dokumentu: 2227-22
Vyvěšeno: 22.12.2022 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Podpora městské mobility formou Bikesharing

Číslo dokumentu: 2095-22
Vyvěšeno: 23.11.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Podpora přípravy cyklostezek a cyklotras v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2094-22
Vyvěšeno: 23.11.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2093-22
Vyvěšeno: 23.11.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Spolupráce se zahraničními regiony pro rok 2023

Číslo dokumentu: 2089-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje – Podprogram: Podpora zpracování dokumentace pro projekty s uplatněním v dotačních nástrojích

Číslo dokumentu: 2088-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 31.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(932 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje - Podprogram Podpora investic obcí zlepšujících podnikatelské prostředí. Výzva k předkládání žádostí

Číslo dokumentu: 2087-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2023.

Číslo dokumentu: 2086-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora pořízení územních plánů. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2023.

Číslo dokumentu: 2085-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(686 KB)

Podpora hospodaření v lesích v Pardubickém kraji pro rok 2023

Číslo dokumentu: 2079-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(533 KB)

Podpora včelaření v Pardubickém kraji pro rok 2023

Číslo dokumentu: 2078-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(597 KB)

Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2023

Číslo dokumentu: 2077-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(715 KB)

Dotační program Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2023.

Číslo dokumentu: 2072-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 31.1.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora činnosti fundraisera. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2023.

Číslo dokumentu: 2071-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 30.5.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora sociálního podnikání. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2023.

Číslo dokumentu: 2070-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 31.1.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Pardubický kraj pro rodinu. Výzva k předkládání žádostí v roce 2023.

Číslo dokumentu: 2069-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 31.1.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje.

Číslo dokumentu: 2068-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 31.3.2025
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora výstav pořádaných chovatelskými organizacemi pro rok 2023

Číslo dokumentu: 2067-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(520 KB)

Dotační program „AED“ (Automatizovaný externí defibrilátor). Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2023.

Číslo dokumentu: 2066-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(981 KB)

Dotační program: 1) Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit 2) Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení

Číslo dokumentu: 2065-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora dobrovolnictví v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2064-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 25.2.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“

Číslo dokumentu: 2061-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program „Podpora bezbariérového cestovního ruchu v Pardubickém kraji“

Číslo dokumentu: 2060-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva a Metodika účelových dotací na podporu sociálních služeb v Pk na rok 2023

Číslo dokumentu: 1669-22
Vyvěšeno: 13.9.2022 - 1.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(281 KB)

Dotační program Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022.

Číslo dokumentu: 2586-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje – Podprogram: Podpora investic obcí zlepšujících podnikatelské prostředí.

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022.
Číslo dokumentu: 2585-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje – Podprogram:

Podpora zpracování dokumentace pro projekty s uplatněním v dotačních nástrojích v období 2021-2027. Výzva k předkládání žádostí o podporu 2022.
Číslo dokumentu: 2583-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(920 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022

Dotační program Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 2569-21
Vyvěšeno: 22.11.2021 - 31.3.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Program víceleté podpory sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb hrazených z rozpočtu Pardubického kraje (2022 – 2025). Výzva k předkládání žádostí o dotaci.

Číslo dokumentu: 1802-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 31.1.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora zpracování dokumentace pro projekty s uplatněním v evropských fondech v období 2021 - 2027. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020.

Číslo dokumentu: 1848-20
Vyvěšeno: 11.8.2020 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(242 KB)