Dotační programy

12

Dotační program „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“

Číslo dokumentu: 886-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 31.1.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Vyhlášení výzvy „Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2024/2025 pro školy a školská zařízení zřizovaná Pardubickým krajem“

Číslo dokumentu: 682-24
Vyvěšeno: 13.5.2024 - 31.8.2025
Vystavil: Odbor školství
Dokument ve formátu PDF(400 KB)

Vyhlášení dotačního programu „Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2024/2025

Číslo dokumentu: 681-24
Vyvěšeno: 13.5.2024 - 31.8.2025
Vystavil: Odbor školství
Dokument ve formátu PDF(410 KB)

Podpora přípravy cyklostezek a cyklotras v Pardubickém kraji II.

Číslo dokumentu: 533-24
Vyvěšeno: 8.4.2024 - 31.3.2025
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program „AED“ (Automatizovaný externí defibrilátor) – II. kolo. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2024.

Číslo dokumentu: 383-24
Vyvěšeno: 11.3.2024 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(766 KB)

Metodika a Kritéria pro poskytování účelových dotací na podporu sociálních služeb v Pardubickém kraji na rok 2024

Číslo dokumentu: 299-24
Vyvěšeno: 23.2.2024 - 31.12.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(633 KB)

Programová dotace Pardubického kraje pro rok 2024 - Podpora JSDH obcí na pořízení požární techniky a věcných prostředků k zajištění akceschopnosti pro rok 2024 – II. kolo

Číslo dokumentu: 285-24
Vyvěšeno: 20.2.2024 - 31.12.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
Dokument ve formátu PDF(412 KB)

Programová dotace Pardubického kraje pro rok 2024 -Podpora NNO v oblasti bezpečnosti a zachování souvisejících tradic pro rok 2024

Číslo dokumentu: 284-24
Vyvěšeno: 20.2.2024 - 31.12.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
Dokument ve formátu PDF(276 KB)

Dotační program Spolupráce se zahraničními regiony na rok 2024

Číslo dokumentu: 2537-23
Vyvěšeno: 7.11.2023 - 30.6.2025
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(644 KB)

Dotační program Podpora rozvoje regionální podnikatelské aktivity a zavádění inovací do praxe, podprogram: Technologické vouchery (výzva pro rok 2024)

Číslo dokumentu: 2534-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(898 KB)

Dotační program Podpora rozvoje regionální podnikatelské aktivity a zavádění inovací do praxe, podprogram: Startovací vouchery (výzva pro rok 2024)

Číslo dokumentu: 2533-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(910 KB)

Dotační program Podpora obcí, na jejichž území se nachází památky zapsané do seznamu UNESCO. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2024.

Číslo dokumentu: 2532-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(550 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pk - Podprogram Podpora zprac. dokumentace pro projekty s uplatněním v dot. nástrojích v období 2021-2027.

Číslo dokumentu: 2531-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 31.12.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(917 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pk - Podprogram Podpora investic obcí zlepšujících podnikatelské prostředí. Výzva k předkl. žád. o podporu v roce 2024

Číslo dokumentu: 2530-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 31.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2024.

Číslo dokumentu: 2529-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji pro rok 2024

Číslo dokumentu: 2526-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Podpora bezbariérového cestovního ruchu v Pardubickém kraji pro rok 2024

Číslo dokumentu: 2525-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Podpora městské mobility formou Bikesharing

Číslo dokumentu: 2524-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 31.12.2025
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(709 KB)

Podpora přípravy cyklostezek a cyklotras v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2523-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 31.3.2025
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2521-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 31.3.2025
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Program podpory kultury a památkové péče v Pk na rok 2024

Číslo dokumentu: 2519-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program „Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje – pr. č. 2.

Číslo dokumentu: 2518-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 31.3.2026
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(830 KB)

Dotační program „AED“ (Automatizovaný externí defibrilátor). Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2024.

Číslo dokumentu: 2517-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(775 KB)

Dotační program „Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje – pr. č.1

Číslo dokumentu: 2516-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 31.3.2025
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(831 KB)

Programová dotace Podpora hospodaření v lesích v Pardubickém kraji pro rok 2024 – Těžba kůrovcových stromů

Číslo dokumentu: 2515-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(546 KB)

Dotační program „Proškolený poskytovatel první pomoci na vyžádání – first responder“ – II. kolo. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2024.

Číslo dokumentu: 2514-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(760 KB)

Dotační program „Proškolený poskytovatel první pomoci na vyžádání – first responder“ – I. kolo. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2024.

Číslo dokumentu: 2513-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(760 KB)

Programová dotace Podpora včelaření v Pardubickém kraji pro rok 2024

Číslo dokumentu: 2512-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(603 KB)

Vyhlášení dotačního programu Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod 2024

Číslo dokumentu: 2510-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora činnosti fundraisera. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2024.

Číslo dokumentu: 2508-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 25.5.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora sociálního podnikání. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2024.

Číslo dokumentu: 2507-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 25.1.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2024 v rámci vyhlašovaného dotačního programu Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2024

Číslo dokumentu: 2506-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 15.1.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(3 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2024 v rámci vyhlašovaného dotačního programu Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2024

Číslo dokumentu: 2505-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 15.1.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(724 KB)

Dotační program Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2024.

Číslo dokumentu: 2504-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 25.1.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o dotace v roce 2024 v programu Pardubický kraj pro rodinu

Číslo dokumentu: 2503-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 25.1.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2024 v programu Podpora dobrovolnictví v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2502-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 25.1.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Vyhlášení dotačního programu Podpora výstav pořádaných chovatelskými organizacemi pro rok 2024

Číslo dokumentu: 2501-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(401 KB)

Výzva k předkládání žádostí o dotace v roce 2024 v oblasti sportu – Program C2

Číslo dokumentu: 2500-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(749 KB)

Výzva k předkládání žádostí o dotace v roce 2024 v oblasti sportu – Program B1-C1

Číslo dokumentu: 2499-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(843 KB)

Výzva k podání žádosti o dotaci v rámci projektu Podpora dostupnosti sociálních služeb v Pk. Výzva je určena pro poskytovatele sociální služby azylové domy, sociálně terapeutické dílny a os. asistence

Číslo dokumentu: 2425-23
Vyvěšeno: 24.10.2023 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(3 MB)

Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje na podporu sociálních služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů na rok 2024

Číslo dokumentu: 2201-23
Vyvěšeno: 5.9.2023 - 31.12.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Vyhlášení dotačního programu „Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2023/2024“.

Číslo dokumentu: 1742-23
Vyvěšeno: 11.7.2023 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor školství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Vyhlášení výzvy „Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2023/2024 pro školy a školská zařízení zřizovaná Pardubickým krajem“.

Číslo dokumentu: 1741-23
Vyvěšeno: 11.7.2023 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor školství
Dokument ve formátu PDF(814 KB)

Pardubický kraj vyhlašuje 2. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 1628-23
Vyvěšeno: 26.6.2023 - 31.8.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(9 MB)

Dotační program Podpora a identifikace komercializačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje v rámci projektu Smart akcelerátor+ / Pardubický kraj inovativní

reg. č. projektu CZ.02.01.02/00/22_009/0004892, klíčová aktivita 7 Pilotní ověření.
Číslo dokumentu: 1125-23
Vyvěšeno: 4.4.2023 - 31.7.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(4 MB)

Dotační program „AED“ (Automatizovaný externí defibrilátor) – II. kolo. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2023.

Číslo dokumentu: 1051-23
Vyvěšeno: 20.3.2023 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(983 KB)

Dotační program „Proškolený poskytovatel první pomoci na vyžádání – first responder“. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2023.

Číslo dokumentu: 953-23
Vyvěšeno: 6.3.2023 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(973 KB)

Výzva k předkládání žádostí o dotace v roce 2023 – Program „Podpora energetických úspor sportovních zařízení v majetku obcí“

Číslo dokumentu: 952-23
Vyvěšeno: 6.3.2023 - 1.7.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(790 KB)

Metodika pro poskytování účelových dotací na podporu sociálních služeb 2023, Kritéria financování sociálních služeb pro rok 2023 a Základní vstupní sazby pro výpočet nákladů

Číslo dokumentu: 630-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora rozvoje regionální podnikatelské aktivity a zavádění inovací do praxe, podprogram: Technologické vouchery (výzva pro rok 2023)

Číslo dokumentu: 553-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(910 KB)
12