Oznámení

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 – Pardubice, MÚK Doubravice

Číslo dokumentu: 1335-19
Vyvěšeno: 14.5.2019 - 28.5.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(406 KB)