Oznámení

Oznámení o zahájení řízení - § 56 moták lužní; TYTO z. s.

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky dle § 56 odst. 1 zákona ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů, uvedených v § 50 zákona, konkrétně ze zákazů chytat, rušit, přemisťovat vývojová stádia nebo užívaná sídla, jedince zvláště chráněného druhu moták lužní, a to z důvodu připravované realizace záměru ochrany a výzkumu populace motáka lužního (Circus pygargus) v Pardubickém kraji.
Číslo dokumentu: 1553-19
Vyvěšeno: 10.6.2019 - 25.6.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(314 KB)