Oznámení

Skládka TKO Třebovice. Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o 13. změně integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 2306-19
Vyvěšeno: 3.9.2019 - 3.10.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(168 KB)