Oznámení

Žádost o vydání závazného stanoviska k provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší (§ 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2354-19
Vyvěšeno: 11.9.2019 - 26.9.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(108 KB)