Úřední deska

Úřední desku Pardubického kraje lze zobrazit jako RSS kanál.

Vyhledávaní v dokumentech

:
:  -  :
:
:
12345678910...

Sdělení o tom, že nastaly okolnosti pro možnost uplatňovat odchylný postup při usmrcování kormorána velkého v přírodní památce Černý Nadýmač a jejím ochranném pásmu.

Číslo dokumentu: 1498-21
Vyvěšeno: 17.9.2021 - 1.3.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(118 KB)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě – Heřmanův Městec – Lány – přestupky

Číslo dokumentu: 1497-21
Vyvěšeno: 16.9.2021 - 1.10.2021
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Žádost o změnu podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele TEZA, s.r.o. Česká Třebová

Číslo dokumentu: 1496-21
Vyvěšeno: 16.9.2021 - 1.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto-západ

Číslo dokumentu: 1495-21
Vyvěšeno: 17.9.2021 - 5.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(522 KB)

OKSCR/21/73774 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“, Reg. svazek obcí Bohdanečsko

Číslo dokumentu: 1494-21
Vyvěšeno: 16.9.2021 - 16.9.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(343 KB)

Stanovení aktualizace ZÚ a AZZÚ vodního toku Bylanka v úseku ř.km 0,453 - 5,249

Číslo dokumentu: 1493-21
Vyvěšeno: 16.9.2021 - 2.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(627 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 v km 195,46 – 196,63 extravilán a intravilán města Svitavy

Číslo dokumentu: 1492-21
Vyvěšeno: 15.9.2021 - 1.10.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(424 KB)

Rozšíření DP Dolany u Pardubic – pokračování v těžbě štěrkopísků na výhradním ložisku, II. etapa – vrácení dokumentace EIA

Číslo dokumentu: 1491-21
Vyvěšeno: 16.9.2021 - 4.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(252 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 u obce Vendolí

Číslo dokumentu: 1490-21
Vyvěšeno: 15.9.2021 - 1.10.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(431 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17 ul. Čáslavská a na II/342 v Heřmanově Městci

Číslo dokumentu: 1489-21
Vyvěšeno: 15.9.2021 - 1.10.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(612 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Městysi Trhová Kamenice na kanalizaci a ČOV – č. OŽPZ/21/73855

Číslo dokumentu: 1488-21
Vyvěšeno: 14.9.2021 - 14.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(599 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací obci Trpín na opravu vodovodu v Hlásnici – č. OŽPZ/21/73871

Číslo dokumentu: 1487-21
Vyvěšeno: 14.9.2021 - 14.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(502 KB)

19/05/1552, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1486-21
Vyvěšeno: 14.9.2021 - 14.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(525 KB)

Výběrové řízení č. 28/2021 – pracovník pro oblast vzdělávání – oddělení personálních věcí a vzdělávání

Číslo dokumentu: 1485-21
Vyvěšeno: 14.9.2021 - 30.9.2021
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(37 KB)

Navýšení projektové kapacity výroby betonárky v Hlinsku, Kouty – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 1484-21
Vyvěšeno: 15.9.2021 - 30.9.2021
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(249 KB)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě – Heřmanův Městec – Míčov-Sušice – přestupky

Číslo dokumentu: 1483-21
Vyvěšeno: 14.9.2021 - 30.9.2021
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Závěr zjišťovacího řízení Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace

Číslo dokumentu: 1482-21
Vyvěšeno: 15.9.2021 - 30.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(284 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2, I/36 a I/37 v Pardubicích

Číslo dokumentu: 1481-21
Vyvěšeno: 14.9.2021 - 30.9.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(482 KB)

Žádost o změnu podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele TOMIL s.r.o., Vysoké Mýto

Číslo dokumentu: 1480-21
Vyvěšeno: 14.9.2021 - 29.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(487 KB)

19/05/2419, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1479-21
Vyvěšeno: 13.9.2021 - 13.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(841 KB)

VPS Litomyšl x Němčice – obecní policie

Číslo dokumentu: 1478-21
Vyvěšeno: 13.9.2021 - 30.9.2021
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

VPS Litomyšl x Makov – obecní policie

Číslo dokumentu: 1477-21
Vyvěšeno: 13.9.2021 - 30.9.2021
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

VPS Litomyšl x Cerekvice nad Loučnou – obecní policie

Číslo dokumentu: 1476-21
Vyvěšeno: 13.9.2021 - 30.9.2021
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

OKSCR/21/73747 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“, městys Trhová Kamenice

Číslo dokumentu: 1475-21
Vyvěšeno: 10.9.2021 - 10.9.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(429 KB)

Informace o konání Zastupitelstva Pardubického kraje 21. 9. 2021

Číslo dokumentu: 1474-21
Vyvěšeno: 9.9.2021 - 21.9.2021
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(300 KB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ŽSD a.s.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1473-21
Vyvěšeno: 9.9.2021 - 24.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(307 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace obci Hartinkov na pořízení techniky na údržbu veřejné zeleně – č. OŽPZ/21/73784

Číslo dokumentu: 1472-21
Vyvěšeno: 8.9.2021 - 8.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(473 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace obci Podlesí na vyvážečku dřeva – č. OŽPZ/21/73781

Číslo dokumentu: 1471-21
Vyvěšeno: 8.9.2021 - 8.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(518 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na opravu veřejného osvětlení obci Podlesí – č. OŽPZ/21/72203

Číslo dokumentu: 1470-21
Vyvěšeno: 8.9.2021 - 8.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(424 KB)

OKSCR/21/73757 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“, město Holice

Číslo dokumentu: 1469-21
Vyvěšeno: 8.9.2021 - 8.9.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(434 KB)

OKSCR/21/73771 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“, město Heřmanův Městec

Číslo dokumentu: 1468-21
Vyvěšeno: 8.9.2021 - 8.9.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(437 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 u obce Damníkov

Číslo dokumentu: 1467-21
Vyvěšeno: 8.9.2021 - 24.9.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(282 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací obci Dolní Újezd na kanalizaci – OŽPZ/21/73862

Číslo dokumentu: 1466-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(436 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací obci Vrbatův Kostelec na kanalizaci a ČOV – OŽPZ/21/73860

Číslo dokumentu: 1465-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(323 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací obci Budislav na tlakovou splaškovou kanalizaci a ČOV – OŽPZ/21/73858

Číslo dokumentu: 1464-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(418 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací obci Poběžovice u Přelouče na splaškovou kanalizaci a ČOV – OŽPZ/21/73851

Číslo dokumentu: 1463-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(347 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací obci Rozstání na projektovou dokumentaci pro splaškovou kanalizaci – OŽPZ/21/73805

Číslo dokumentu: 1462-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(389 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací obci Dolní Bezděkov na dokumentaci pro stavební povolení na splaškovou kanalizaci – OŽPZ/21/73804

Číslo dokumentu: 1461-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(423 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací obci Korouhev na projektovou dokumentaci na splaškovou kanalizaci a ČOV – OŽPZ/21/73800

Číslo dokumentu: 1460-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(409 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací obci Nabočany na dokumentaci pro stavební povolení na kanalizaci a ČOV – OŽPZ/21/73799

Číslo dokumentu: 1459-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(413 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace obci Kunčina na pořízení kloubového teleskopického nakladače – č. OŽPZ/21/73785

Číslo dokumentu: 1458-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(455 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova – Podpora provozu obchodu obci Březina - č. OŽPZ/21/72298

Číslo dokumentu: 1457-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(496 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova – Oprava vstupního schodiště a chodníku ke kapli, vč. opravy kolny obci Újezdec - č. OŽPZ/21/72112

Číslo dokumentu: 1456-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(431 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova – Rekonstrukce plynového vytápění v budově obecního úřadu obci Úhřetická Lhota dle smlouvy č. OŽPZ/21/72009

Číslo dokumentu: 1455-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(430 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova – Oprava veřejného osvětlení obci Staré Jesenčany dle smlouvy č. OŽPZ/21/71999

Číslo dokumentu: 1454-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(480 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova – Oprava místní komunikace obci Barchov dle smlouvy č. OŽPZ/21/71906

Číslo dokumentu: 1453-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(443 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova – Oprava chodníku dle smlouvy č. OŽPZ/21/71847

Číslo dokumentu: 1452-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(422 KB)

Změna podmínek povolení dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele fortell s.r.o. Lanškroun

Číslo dokumentu: 1451-21
Vyvěšeno: 9.9.2021 - 24.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(319 KB)

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR – 1. aktualizace pro období 2021 – 2030 – SEA MŽP

Číslo dokumentu: 1450-21
Vyvěšeno: 8.9.2021 - 23.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(178 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pk - Podprogram Podpora nových podnikatelských záměrů a rozvoje regionální podnikatelské aktivity - Startovací vouchery.

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021.
Číslo dokumentu: 1449-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(301 KB)
12345678910...