Úřední deska

Úřední desku Pardubického kraje lze zobrazit jako RSS kanál.

Vyhledávaní v dokumentech

Hledat text:
Platnost (m.d.rrrr):  - 
Kategorie dokumentů:
Vystavil (odbor):
12345678910...

Usnesení – Prodloužení lhůty rozhodnutí MěÚ Česká Třebová

Číslo dokumentu: 1263-19
Vyvěšeno: 18.4.2019 - 6.5.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(151 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/7 v úseku Podhořany u Ronova – Nový Dvůr

Číslo dokumentu: 1262-19
Vyvěšeno: 18.4.2019 - 10.5.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(186 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 v úseku Jesenčany - Mikulovice

Číslo dokumentu: 1261-19
Vyvěšeno: 18.4.2019 - 10.5.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(338 KB)

Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50MW

Číslo dokumentu: 1260-19
Vyvěšeno: 18.4.2019 - 20.5.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(169 KB)

Zásady pro poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje pro roky 2019 až 2020

Číslo dokumentu: 1258-19
Vyvěšeno: 17.4.2019 - 30.6.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(622 KB)

Žádost o závazné stanovisko pro provozovatele ORLÍK - KOMPRESORY, v. d.

Číslo dokumentu: 1257-19
Vyvěšeno: 18.4.2019 - 3.5.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(116 KB)

Žádost o závazné stanovisko pro provozovatele – SŽDC s. o., Praha

Číslo dokumentu: 1256-19
Vyvěšeno: 18.4.2019 - 3.5.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(86 KB)

18/04/1830, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1255-19
Vyvěšeno: 16.4.2019 - 16.4.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(481 KB)

18/04/1829, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1254-19
Vyvěšeno: 16.4.2019 - 16.4.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(612 KB)

18/04/1827, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1253-19
Vyvěšeno: 16.4.2019 - 16.4.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(621 KB)

18/04/1825, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1252-19
Vyvěšeno: 16.4.2019 - 16.4.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(649 KB)

18/04/1824, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1251-19
Vyvěšeno: 16.4.2019 - 16.4.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(631 KB)

18/04/1822, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1250-19
Vyvěšeno: 16.4.2019 - 16.4.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(619 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11 u obce Helvíkovice

Číslo dokumentu: 1249-19
Vyvěšeno: 17.4.2019 - 3.5.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(248 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 v obci Bukovka

Číslo dokumentu: 1248-19
Vyvěšeno: 17.4.2019 - 3.5.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(414 KB)

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu pro zvláštní užívání silnice I/43 – ul. Kpt. Jaroše mezi křižovatkami s MK Pod Viaduktem a Moravská z důvodu provádění stavebních prací na r

Číslo dokumentu: 1247-19
Vyvěšeno: 16.4.2019 - 2.5.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(355 KB)

Změna č. 4 integrovaného povolení pro zařízení „Zařízení intenzivního chovu prasat – Kostěnice II“

Číslo dokumentu: 1246-19
Vyvěšeno: 16.4.2019 - 20.5.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(168 KB)

Změna č. 3 integrovaného povolení pro zařízení „Zařízení intenzivního chovu prasat – Kostěnice I“

Číslo dokumentu: 1245-19
Vyvěšeno: 16.4.2019 - 20.5.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(169 KB)

VPS na úseku SPOD, uzavřená mezi městem Holice a obcí Uhersko

Číslo dokumentu: 1244-19
Vyvěšeno: 16.4.2019 - 3.5.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(601 KB)

VPS na úseku sociální péče, uzavřená mezi městem Holice a obcí Uhersko

Číslo dokumentu: 1243-19
Vyvěšeno: 16.4.2019 - 3.5.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(824 KB)

EcoWasteEnergy, s.r.o. – Zařízení ke sběru a výkupu odpadů (Drtírna tuhých odpadů) – nabytí právní moci 9. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1242-19
Vyvěšeno: 16.4.2019 - 17.5.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(173 KB)

19/20543, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 1241-19
Vyvěšeno: 15.4.2019 - 15.4.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(851 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Tereos TTD, a.s.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1240-19
Vyvěšeno: 16.4.2019 - 2.5.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(205 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Spektrum s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1239-19
Vyvěšeno: 16.4.2019 - 2.5.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(216 KB)

Rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatelky – paní Ivy Dvořákové (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1238-19
Vyvěšeno: 16.4.2019 - 2.5.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(177 KB)

Nařízení Státní veterinární správy

Mimořádná veterinární opatření – k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Pardubickém kraji
Číslo dokumentu: 1237-19
Vyvěšeno: 12.4.2019 - 30.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(231 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11 - Šedivec

Číslo dokumentu: 1236-19
Vyvěšeno: 15.4.2019 - 29.4.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(235 KB)

Výběrové řízení č. 17/2019 – referent oddělení informatiky kanceláře ředitele úřadu – správce informačních a komunikačních technologií

Číslo dokumentu: 1235-19
Vyvěšeno: 12.4.2019 - 30.4.2019
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(36 KB)

Dodatek č. 1 k VPS č. 19/2008 uzavřené mezi městem Přelouč a obcí Jeníkovice na úseku přestupků

Číslo dokumentu: 1234-19
Vyvěšeno: 15.4.2019 - 3.5.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(656 KB)

Rozhodnutí v řízení o povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR

Číslo dokumentu: 1233-19
Vyvěšeno: 12.4.2019 - 30.4.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Skládka Dolní Třešňovec

Číslo dokumentu: 1232-19
Vyvěšeno: 12.4.2019 - 13.5.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(170 KB)

Centrum pro nakládání s materiály a odpady EKOLA

Číslo dokumentu: 1231-19
Vyvěšeno: 12.4.2019 - 13.5.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(169 KB)

Dodatek č. 2 k VPS na úseku přestupků, uzavřené mezi městem Chvaletice a obcí Trnávka

Číslo dokumentu: 1230-19
Vyvěšeno: 12.4.2019 - 30.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(500 KB)

VPS na úseku SPOD, uzavřená mezi městem Holice a obcí Jaroslav

Číslo dokumentu: 1229-19
Vyvěšeno: 12.4.2019 - 30.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(596 KB)

VPS na úseku sociální péče, uzavřená mezi městem Holice a obcí Jaroslav

Číslo dokumentu: 1228-19
Vyvěšeno: 12.4.2019 - 30.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(818 KB)

VPS na úseku SPOD, uzavřená mezi městem Holice a obcí Vysoké Chvojno

Číslo dokumentu: 1227-19
Vyvěšeno: 12.4.2019 - 30.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(611 KB)

VPS na úseku sociální péče, uzavřená mezi městem Holice a obcí Vysoké Chvojno

Číslo dokumentu: 1226-19
Vyvěšeno: 12.4.2019 - 30.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(831 KB)

17/03/0439, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 1225-19
Vyvěšeno: 11.4.2019 - 11.4.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(116 KB)

Rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele MYKOL spol. s r.o. (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1224-19
Vyvěšeno: 12.4.2019 - 29.4.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(212 KB)

Závazné stanovisko k provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Domov pro seniory Heřmanův Městec (§ 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1223-19
Vyvěšeno: 12.4.2019 - 29.4.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(198 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska k umístění a k provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší provozovatele EUROBIT – čerpací stanice s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o oc

Číslo dokumentu: 1222-19
Vyvěšeno: 12.4.2019 - 29.4.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(364 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 v úseku Borová - Krouna

Číslo dokumentu: 1221-19
Vyvěšeno: 11.4.2019 - 27.4.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(372 KB)

Výběrové řízení č. 16/2019 – Finanční manažer projektu Implementace krajského akčního plánu Pk – odbor rozvoje – dohoda o pracovní činnosti

Číslo dokumentu: 1220-19
Vyvěšeno: 10.4.2019 - 29.4.2019
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(35 KB)

Výběrové řízení č. 15/2019 – Finanční manažer projektu Implementace krajského akčního plánu Pk – odbor rozvoje

Číslo dokumentu: 1219-19
Vyvěšeno: 10.4.2019 - 29.4.2019
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(35 KB)

Autoneum CZ s.r.o. – Výrobní hala M5 – Autoneum CZ Choceň – nabytí právní moci 3. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1218-19
Vyvěšeno: 11.4.2019 - 14.5.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(171 KB)

VPS na úseku sociální péče, uzavřená mezi městem Holice a obcí Chvojenec

Číslo dokumentu: 1217-19
Vyvěšeno: 10.4.2019 - 29.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(730 KB)

VPS na úseku SPOD, uzavřená mezi městem Holice a obcí Chvojenec

Číslo dokumentu: 1216-19
Vyvěšeno: 10.4.2019 - 29.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(607 KB)

VPS na úseku sociální péče, uzavřená mezi městem Holice a obcí Veliny

Číslo dokumentu: 1215-19
Vyvěšeno: 10.4.2019 - 29.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(765 KB)

VPS na úseku SPOD, uzavřená mezi městem Holice a obcí Veliny

Číslo dokumentu: 1214-19
Vyvěšeno: 10.4.2019 - 29.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(594 KB)

18/04/1146, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1213-19
Vyvěšeno: 9.4.2019 - 9.4.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(535 KB)
12345678910...