Úřední deska

Úřední desku Pardubického kraje lze zobrazit jako RSS kanál.

Vyhledávaní v dokumentech

Hledat text:
Platnost (m.d.rrrr):  - 
Kategorie dokumentů:
Vystavil (odbor):
12345678910...

OKSCR/19/23853, Smlouva o poskytnutí dotace, Obec Dolní Morava, Běžky DM 2019

Číslo dokumentu: 2381-19
Vyvěšeno: 16.9.2019 - 16.9.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(348 KB)

Výběrové řízení č. 35/2019 – referent oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti – odbor dopravy a silničního hospodářství

Číslo dokumentu: 2380-19
Vyvěšeno: 17.9.2019 - 2.10.2019
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(34 KB)

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/36 v úseku Pardubice - Počáply

Číslo dokumentu: 2379-19
Vyvěšeno: 16.9.2019 - 2.10.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(256 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2 Pardubice – Staré Čívice

Číslo dokumentu: 2378-19
Vyvěšeno: 16.9.2019 - 30.9.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(340 KB)

OKSCR/19/24915, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2019; Neinv. dotace na „Předhradí, kaple sv.Jana Nepomuckého, dokončení static. zajištění“

Číslo dokumentu: 2377-19
Vyvěšeno: 13.9.2019 - 13.9.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(297 KB)

OKSCR/19/24916, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na „Předhradí, kostel P. Marie Sedmibolestné, oprava zdi a márnice“

Číslo dokumentu: 2376-19
Vyvěšeno: 13.9.2019 - 13.9.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(296 KB)

OŽPZ/19/22978 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava kulturního domu včetně úpravy okolí, obec Řepníky

Číslo dokumentu: 2375-19
Vyvěšeno: 13.9.2019 - 13.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(305 KB)

OKSCR/19/24038, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na akci „Brandýs nad Orlicí, socha sv. Jana Nepomuckého - restaurování“

Číslo dokumentu: 2374-19
Vyvěšeno: 13.9.2019 - 13.9.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(346 KB)

OŽPZ/19/22760 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rozšíření pergoly pro venkovní veřejné ohniště, obec Neratov

Číslo dokumentu: 2373-19
Vyvěšeno: 13.9.2019 - 13.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(373 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami. Specializovaná ambulantní zdravotní péče v oboru paliativní medicína pro území:Holicko, Pardubicko

Číslo dokumentu: 2372-19
Vyvěšeno: 13.9.2019 - 26.10.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(214 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami. Ambulantní zdravotní péče v oboru zubní lékařství pro území: město Pardubice

Číslo dokumentu: 2371-19
Vyvěšeno: 13.9.2019 - 26.10.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(212 KB)

OR/19/24595; Smlouva o poskytnutí dotace; Podpora dostupnosti podnikatelských provozoven v obci Přívrat

Číslo dokumentu: 2370-19
Vyvěšeno: 11.9.2019 - 11.9.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(314 KB)

Prodej staveb a pozemků v katastrálním území Přelouč

Číslo dokumentu: 2369-19
Vyvěšeno: 12.9.2019 - 15.10.2019
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(642 KB)

Budoucí prodej pozemků a budovy v katastrálním území Polička

Číslo dokumentu: 2368-19
Vyvěšeno: 12.9.2019 - 15.10.2019
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(48 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Hrušová

Číslo dokumentu: 2367-19
Vyvěšeno: 12.9.2019 - 15.10.2019
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(517 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Boršov u Moravské Třebové

Číslo dokumentu: 2366-19
Vyvěšeno: 12.9.2019 - 15.10.2019
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(469 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Litomyšl

Číslo dokumentu: 2365-19
Vyvěšeno: 12.9.2019 - 15.10.2019
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(56 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Gerhartice

Číslo dokumentu: 2364-19
Vyvěšeno: 12.9.2019 - 15.10.2019
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(487 KB)

Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Choltice

Číslo dokumentu: 2363-19
Vyvěšeno: 12.9.2019 - 15.10.2019
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(474 KB)

Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Skuteč

Číslo dokumentu: 2362-19
Vyvěšeno: 12.9.2019 - 15.10.2019
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(436 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Hlinsko v Čechách

Číslo dokumentu: 2361-19
Vyvěšeno: 12.9.2019 - 15.10.2019
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(475 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v Litomyšli

Číslo dokumentu: 2360-19
Vyvěšeno: 12.9.2019 - 28.9.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(647 KB)

Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova č. OŽPZ/19/22562, Oprava střechy základní školy, obec Dolní Ředice

Číslo dokumentu: 2359-19
Vyvěšeno: 11.9.2019 - 11.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(122 KB)

OŹPZ/19/22875 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce obecního domu č.p. 43, 6. část, obec Nová Ves u Jarošova

Číslo dokumentu: 2358-19
Vyvěšeno: 11.9.2019 - 11.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(418 KB)

OŹPZ/19/24603 Smlouva o poskytnutí dotace, Oprava spolkové místnosti MS LUK Tatenice, obec Tatenice

Číslo dokumentu: 2357-19
Vyvěšeno: 11.9.2019 - 11.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(310 KB)

ODSH/19/22155/1, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z programu Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji městu Ústí nad Orlicí

Číslo dokumentu: 2356-19
Vyvěšeno: 10.9.2019 - 10.9.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(172 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 20. 8. 2019

Číslo dokumentu: 2355-19
Vyvěšeno: 10.9.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska k provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší (§ 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2354-19
Vyvěšeno: 11.9.2019 - 26.9.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(108 KB)

OŽPZ/19/22585 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, obec Mokošín

Číslo dokumentu: 2353-19
Vyvěšeno: 9.9.2019 - 9.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(396 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 a I/36 v okrese Pardubice

Číslo dokumentu: 2352-19
Vyvěšeno: 10.9.2019 - 26.9.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(178 KB)

Výběrové řízení č. 34/2019 – Vedoucí ekonomického oddělení – odbor sociálních věcí

Číslo dokumentu: 2351-19
Vyvěšeno: 9.9.2019 - 25.9.2019
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(35 KB)

OŽPZ/19/22477 Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, obec Bítovany

Číslo dokumentu: 2350-19
Vyvěšeno: 9.9.2019 - 9.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(139 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 2. 9. 2019

Číslo dokumentu: 2349-19
Vyvěšeno: 9.9.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Elektrárna Opatovice – výroba a dodávka elektřiny a tepla – oznámení o nabytí právní moci

Číslo dokumentu: 2348-19
Vyvěšeno: 10.9.2019 - 11.10.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(186 KB)

Závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro investora ČEZ Energo, s.r.o.

Číslo dokumentu: 2347-19
Vyvěšeno: 9.9.2019 - 24.9.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(164 KB)

Závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro investora Contipro a.s., Dolní Dobrouč

Číslo dokumentu: 2346-19
Vyvěšeno: 9.9.2019 - 24.9.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(201 KB)

Žádost o změnu povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele DGF a.s., Moravská Třebová

Číslo dokumentu: 2345-19
Vyvěšeno: 9.9.2019 - 24.9.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(41 KB)

Veřejnoprávní smlouva – Lázně Bohdaneč x Libišany – obecní polici

Číslo dokumentu: 2344-19
Vyvěšeno: 9.9.2019 - 25.9.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(760 KB)

Žádost o změnu povolení provozu spalovny provozovatele Nemocnice Pardubického kraje v Pardubicích

Číslo dokumentu: 2343-19
Vyvěšeno: 9.9.2019 - 25.9.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(95 KB)

OKSCR/19/24293, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Jehnědí, kaple Panny Marie - obnova fasády a oplechování“

Číslo dokumentu: 2342-19
Vyvěšeno: 6.9.2019 - 6.9.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(298 KB)

OKSCR/19/24492, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Česká Třebová-Kozlov, č.p. 27 - obnova objektu“

Číslo dokumentu: 2341-19
Vyvěšeno: 6.9.2019 - 6.9.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(348 KB)

18/04/1576, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2340-19
Vyvěšeno: 5.9.2019 - 5.9.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(212 KB)

18/04/1855, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2339-19
Vyvěšeno: 5.9.2019 - 5.9.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(529 KB)

18/04/1853, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2338-19
Vyvěšeno: 5.9.2019 - 5.9.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(537 KB)

18/04/1852, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2337-19
Vyvěšeno: 5.9.2019 - 5.9.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(527 KB)

18/04/1851, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2336-19
Vyvěšeno: 5.9.2019 - 5.9.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(526 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami. Ambulantní zdravotní péče v oboru všeobecné praktické lékařství pro území: okres Pardubice

Číslo dokumentu: 2335-19
Vyvěšeno: 6.9.2019 - 19.10.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(214 KB)

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu pro částečnou uzavírku silnice I/43 v úseku Svitavy - Březová nad Svitavou z důvodu provádění velkoplošných výsprav silnice I/43 – změna

Číslo dokumentu: 2334-19
Vyvěšeno: 5.9.2019 - 20.9.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(348 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 – Časy

Číslo dokumentu: 2333-19
Vyvěšeno: 5.9.2019 - 19.9.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(282 KB)

Pardubický kraj vyhlašuje pátou výzvu (Program) vlastníkům rodinných domů v Pardubickém kraji k podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 2332-19
Vyvěšeno: 4.9.2019 - 30.10.2020
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(215 KB)
12345678910...