Úřední deska

Úřední desku Pardubického kraje lze zobrazit jako RSS kanál.

Vyhledávaní v dokumentech

Hledat text:
Platnost (m.d.rrrr):  - 
Kategorie dokumentů:
Vystavil (odbor):
12345678910...

Výběrové řízení č. 65/2018 – pracovník pro oblast přípravy a realizace staveb – odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Číslo dokumentu: 2834-18
Vyvěšeno: 12.12.2018 - 2.1.2019
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(35 KB)

Výběrové řízení – ředitel ekonomického úseku Nemocnice Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 2833-18
Vyvěšeno: 12.12.2018 - 16.1.2019
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(126 KB)

Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany

Číslo dokumentu: 2832-18
Vyvěšeno: 13.12.2018 - 2.1.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(286 KB)

Žádost o povolení provozu společnosti H.A.N.S. Stavby, a.s. v Malé Čeperce

Číslo dokumentu: 2831-18
Vyvěšeno: 13.12.2018 - 28.12.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(171 KB)

Oznámení o NPM změny 16 integrovaného povolení Elektrárna Opatovice – výroba a dodávka elektřiny a tepla

Číslo dokumentu: 2830-18
Vyvěšeno: 13.12.2018 - 12.1.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(242 KB)

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ZRECYKLUJEME plus s.r.o.(§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2829-18
Vyvěšeno: 13.12.2018 - 28.12.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(33 KB)

Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU – Propojení Vinařice – Bernardov – zahájení zjišťovacího řízení záměru EIA, posuzování zajišťuje Krajský úřad Středočeského kraje

Číslo dokumentu: 2828-18
Vyvěšeno: 13.12.2018 - 28.12.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(384 KB)

Dodatek ke smlouvě 17/03/0539, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 2827-18
Vyvěšeno: 12.12.2018 - 12.12.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(183 KB)

Oznámení o uzavření Protialkoholní záchytné stanice Pardubice z důvodu čerpání řádné dovolené

Číslo dokumentu: 2824-18
Vyvěšeno: 12.12.2018 - 28.12.2018
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(83 KB)

Výroba organických pigmentů, barviv a polotovarů na RY 171 a 172 – oznámení o vydání 8. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 2823-18
Vyvěšeno: 12.12.2018 - 12.1.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(246 KB)

Veřejná vyhláška – stavební povolení pro akci „Úpravy silnice I/17 v obci Stradouň“

Číslo dokumentu: 2822-18
Vyvěšeno: 12.12.2018 - 27.12.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(707 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele BOHEMIA RINGS s.r.o. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2821-18
Vyvěšeno: 11.12.2018 - 27.12.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(178 KB)

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 17/03/0656

Číslo dokumentu: 2820-18
Vyvěšeno: 10.12.2018 - 10.12.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(214 KB)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 17/03/0586

Číslo dokumentu: 2819-18
Vyvěšeno: 10.12.2018 - 10.12.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(239 KB)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 17/03/0613

Číslo dokumentu: 2818-18
Vyvěšeno: 10.12.2018 - 10.12.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(212 KB)

Záměr kraje o nabídnutí výpůjčky nebytových prostor v budově č. p. 12, nám. Republiky, stojící na pozemku parcela č. st. 2207/1 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Pardubice – místnost 2041

Číslo dokumentu: 2817-18
Vyvěšeno: 7.12.2018 - 10.1.2019
Vystavil: Kancelář ředitele úřadu
Dokument ve formátu PDF(385 KB)

Závazné stanovisko k provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ERA-PACK s.r.o., IČ: 465 07 256 (§ 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2816-18
Vyvěšeno: 10.12.2018 - 27.12.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(264 KB)

Žádost o změnu povolení provozu provozovatele Bühler CZ s.r.o., Žamberk

Číslo dokumentu: 2815-18
Vyvěšeno: 10.12.2018 - 27.12.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(41 KB)

Žádost o změnu povolení provozu provozovatele Firma FAUHAMMER s.r.o., Tržek, provoz Polička

Číslo dokumentu: 2814-18
Vyvěšeno: 10.12.2018 - 27.12.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(69 KB)

OKSCR/18/24741, Smlouva o poskytnutí dotace, Podpora činnosti a provozu TIC Jablonné nad Orlicí

Číslo dokumentu: 2813-18
Vyvěšeno: 7.12.2018 - 7.12.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(328 KB)

OKSCR/18/24731, Smlouva o poskytnutí dotace, Podpora činnosti a provozu TIC, město Hlinsko

Číslo dokumentu: 2812-18
Vyvěšeno: 7.12.2018 - 7.12.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(388 KB)

OŽPZ/18/24764 Smlouva o poskytnutí dotace, Dostavba splaškové kanalizace Předhradí – II. etapa, obec Předhradí

Číslo dokumentu: 2811-18
Vyvěšeno: 6.12.2018 - 6.12.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(285 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 19. 11. 2018

Číslo dokumentu: 2810-18
Vyvěšeno: 7.12.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu pro úplnou uzavírku tunelu Hřebeč na silnici I/35 z důvodu opravy kamerového systému tunelu

Číslo dokumentu: 2809-18
Vyvěšeno: 6.12.2018 - 21.12.2018
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(272 KB)

18/24794, Smlouva o poskytnutí individuální dotace na zřízení pietního místa věnovaného událostem I. sv. války v Bukovce

Číslo dokumentu: 2808-18
Vyvěšeno: 5.12.2018 - 5.12.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(3 MB)

18/24787, Smlouva o poskytnutí individuální dotace na zřízení pietního místa věnovaného událostem I. sv. války v Helvíkovicích

Číslo dokumentu: 2807-18
Vyvěšeno: 5.12.2018 - 5.12.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(3 MB)

Výběrové řízení č. 64/2018 – pracovník-pracovnice odboru sociálních věcí – odborný referent oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Číslo dokumentu: 2806-18
Vyvěšeno: 5.12.2018 - 20.12.2018
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(35 KB)

Vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami. Primární ambulantní zdravotní péče v oboru pediatrie pro území: Jablonné nad Orlicí

Číslo dokumentu: 2805-18
Vyvěšeno: 7.12.2018 - 25.1.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(214 KB)

17/03/0779, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 2804-18
Vyvěšeno: 4.12.2018 - 4.12.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(198 KB)

OKSCR/18/25116, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2018

Číslo dokumentu: 2803-18
Vyvěšeno: 4.12.2018 - 4.12.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(376 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska k umístění zdroje vytápění pro BČOV Pardubice

Číslo dokumentu: 2802-18
Vyvěšeno: 5.12.2018 - 20.12.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(48 KB)

Informace o konání Zastupitelstva Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 2801-18
Vyvěšeno: 4.12.2018 - 18.12.2018
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(222 KB)

Výběrové řízení na obsazení funkcí ředitele - ředitelky

Číslo dokumentu: 2800-18
Vyvěšeno: 4.12.2018 - 21.12.2018
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(252 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska ke stavbě kogenerační jednotky pro hotel TRIM Pardubice v Ohrazenicích

Číslo dokumentu: 2799-18
Vyvěšeno: 4.12.2018 - 19.12.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(51 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele DS TEPLO, s.r.o. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2798-18
Vyvěšeno: 4.12.2018 - 19.12.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(85 KB)

Žádost o změnu povolení provozu provozovatele REHAU Automotive, s.r.o., Čestlice

Číslo dokumentu: 2797-18
Vyvěšeno: 3.12.2018 - 18.12.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(220 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 v Ústí nad Orlicí

Číslo dokumentu: 2796-18
Vyvěšeno: 3.12.2018 - 19.12.2018
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(331 KB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 00 Praha – Nusle (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2795-18
Vyvěšeno: 4.12.2018 - 19.12.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(298 KB)

Výběrové řízení č. 63/2018 – referent oddělení přezkumu hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (dále jen DSO) – odbor finanční

Číslo dokumentu: 2794-18
Vyvěšeno: 30.11.2018 - 17.12.2018
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(36 KB)

Výběrové řízení č. 62/2018 – pracovník pro oblast přípravy a realizace staveb – odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Číslo dokumentu: 2793-18
Vyvěšeno: 30.11.2018 - 15.1.2019
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(36 KB)

OKSCR/18/24745, Smlouva o poskytnutí dotace, Podpora činnosti a provozu TIC, konečný příjemce Kulturní centrum Letohrad

Číslo dokumentu: 2792-18
Vyvěšeno: 30.11.2018 - 30.11.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(368 KB)

Rozhodnutí o odvolání Josefa Kozáka do rozhodnuti o povolení stavby Stavební úpravy ulice Pálená, Fortna a Štěpničná v Poličce

Číslo dokumentu: 2791-18
Vyvěšeno: 30.11.2018 - 17.12.2018
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(299 KB)

Žádost o změnu povolení provozu provozovatele SilEnergo, spol. s r.o., Dolní Dobrouč

Číslo dokumentu: 2790-18
Vyvěšeno: 3.12.2018 - 18.12.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(45 KB)

Žádost o povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele Josef Škrkoň -Techplast, a.s, Česká Třebová

Číslo dokumentu: 2789-18
Vyvěšeno: 3.12.2018 - 18.12.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(41 KB)

Žádost o povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele H.R.G. spol. s r.o., Litomyšl

Číslo dokumentu: 2788-18
Vyvěšeno: 3.12.2018 - 18.12.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(40 KB)

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě – Pardubice x Horní Jelení - městská policie

Číslo dokumentu: 2787-18
Vyvěšeno: 29.11.2018 - 15.12.2018
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Veřejnoprávní smlouva – Litomyšl – Sebranice - přestupky

Číslo dokumentu: 2786-18
Vyvěšeno: 29.11.2018 - 15.12.2018
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(681 KB)

Vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotní pojišťovnou. Ambulantní zdravotní péče v oborech lékařská genetika, laboratoř lékařské genetiky

Číslo dokumentu: 2785-18
Vyvěšeno: 29.11.2018 - 17.1.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(214 KB)

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě – Pardubice x Srnojedy - městská policie

Číslo dokumentu: 2784-18
Vyvěšeno: 29.11.2018 - 15.12.2018
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(618 KB)

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě – Pardubice x Mikulovice- městská policie

Číslo dokumentu: 2783-18
Vyvěšeno: 29.11.2018 - 15.12.2018
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(867 KB)
12345678910...