Úřední deska

Úřední desku Pardubického kraje lze zobrazit jako RSS kanál.

Vyhledávaní v dokumentech

:
:  -  :
:
:
12345678910...

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17 u obce Chroustovice

Číslo dokumentu: 273-21
Vyvěšeno: 3.3.2021 - 19.3.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(349 KB)

Zařízení ke sběru, výkupu, úpravě a využívání odpadů tříděním a drcením – recyklační středisko Holice – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 272-21
Vyvěšeno: 3.3.2021 - 6.4.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(190 KB)

Dodatek č. 1 k opatření hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 27. 2. 2021

Číslo dokumentu: 271-21
Vyvěšeno: 1.3.2021 - 22.3.2021
Vystavil: Odbor školství
Dokument ve formátu PDF(66 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 a I/14 v k.ú. Třebovice

Číslo dokumentu: 270-21
Vyvěšeno: 2.3.2021 - 18.3.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(486 KB)

Změna č. 2 integrovaného povolení pro zařízení Farma pro chov prasnic a prasniček Srní

Číslo dokumentu: 269-21
Vyvěšeno: 2.3.2021 - 6.4.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(162 KB)

Závěr zjišťovacího řízení – Horní Roveň – Dostavba farmy dojnic

Číslo dokumentu: 268-21
Vyvěšeno: 2.3.2021 - 17.3.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(257 KB)

Rozhodnutí o odvolání do rozhodnutí Městského úřadu Holice, Odbor životního prostředí a stavební úřad, Holubova 1, 534 14 Holice vyhotovené dne 08.10.2020 pod č.j. MUHO/20744/2020, Sp. zn. MUHO22313/2

Číslo dokumentu: 267-21
Vyvěšeno: 1.3.2021 - 20.3.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(349 KB)

Výběrové řízení č. 6/2021 – pracovník oddělení účetnictví – odbor finanční

Číslo dokumentu: 266-21
Vyvěšeno: 1.3.2021 - 17.3.2021
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(38 KB)

Opatření hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 27. 2. 2021

Číslo dokumentu: 265-21
Vyvěšeno: 27.2.2021 - 22.3.2021
Vystavil: Odbor školství
Dokument ve formátu PDF(78 KB)

Změna č. 4 integrovaného povolení pro zařízení Chov nosnic Choltice – Luhy

Číslo dokumentu: 264-21
Vyvěšeno: 1.3.2021 - 31.3.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(168 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43, v obci Brněnec a v Rozhraní (oprava propustků ev. č. 43-p-001, 43-p-003)

Číslo dokumentu: 263-21
Vyvěšeno: 1.3.2021 - 17.3.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(489 KB)

Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2021/026357 - E

Číslo dokumentu: 262-21
Vyvěšeno: 26.2.2021 - 19.3.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(98 KB)

Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení Novostavba stáje pro 300 ks dojnic a hnojiště Radiměř

Číslo dokumentu: 261-21
Vyvěšeno: 1.3.2021 - 16.3.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(256 KB)

Rozpočet Pardubického kraje na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje na roky 2022-2024

Dokument obsahuje informaci o zveřejnění dokumentu „Rozpočet Pardubického kraje na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje na roky 2022-2024“, dle § 11 odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Číslo dokumentu: 260-21
Vyvěšeno: 1.3.2021 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(228 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: okres Svitavy

Číslo dokumentu: 259-21
Vyvěšeno: 26.2.2021 - 14.4.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(213 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: okres Ústí nad Orlicí

Číslo dokumentu: 258-21
Vyvěšeno: 26.2.2021 - 14.4.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(213 KB)

Žádost o povolení provozu náhradních zdrojů ČD-Telematika, Hlaváčova 205 Pardubice

Číslo dokumentu: 257-21
Vyvěšeno: 25.2.2021 - 11.3.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(122 KB)

Rozhodnutí o povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, pro GPS monitoring vlka obecného a rysa ostrovida

Číslo dokumentu: 256-21
Vyvěšeno: 25.2.2021 - 13.3.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(767 KB)

Stanovení ZÚ a AZZÚ vodního toku Chrudimka, ř.km 29,3 - 31,5 v k.ú. Svídnice u Slatiňan

Číslo dokumentu: 255-21
Vyvěšeno: 24.2.2021 - 11.3.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(3 MB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru klinický logoped pro území: město Žamberk

Číslo dokumentu: 254-21
Vyvěšeno: 26.2.2021 - 14.4.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(213 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru endokrinologie a diabetologie pro území: okres Ústí nad Orlicí

Číslo dokumentu: 253-21
Vyvěšeno: 26.2.2021 - 14.4.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(213 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb s Revírní bratrskou pokladnou. Amb. zdrav. péče v oboru praktické lékařství pro děti a dorost pro území: okres Chrudim

Číslo dokumentu: 252-21
Vyvěšeno: 26.2.2021 - 14.4.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(213 KB)

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení Fibertex Nonwovens, a.s., Svitavy – Výrobní hala 03

Číslo dokumentu: 251-21
Vyvěšeno: 24.2.2021 - 11.3.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(193 KB)

19/05/1284, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 250-21
Vyvěšeno: 23.2.2021 - 23.2.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(764 KB)

19/05/1279, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 249-21
Vyvěšeno: 23.2.2021 - 23.2.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(437 KB)

19/05/0881, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 248-21
Vyvěšeno: 23.2.2021 - 23.2.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(498 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska k provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší stavebníka Krajské ředitelství policie PK (§ 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 247-21
Vyvěšeno: 24.2.2021 - 11.3.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(113 KB)

Stanovisko k návrhu koncepce Dopravní politika České republiky pro léta 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050

Číslo dokumentu: 246-21
Vyvěšeno: 24.2.2021 - 12.3.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(239 KB)

Rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Zemědělské družstvo Předhradí (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 245-21
Vyvěšeno: 24.2.2021 - 11.3.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(195 KB)

Závěr zjišťovacího řízení „Plán dílčího povodí Dyje 2021 – 2027“

Číslo dokumentu: 244-21
Vyvěšeno: 23.2.2021 - 10.3.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(215 KB)

Závěr zjišťovacího řízení koncepce „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 – 2027“

Číslo dokumentu: 243-21
Vyvěšeno: 23.2.2021 - 10.3.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(220 KB)

Nabytí právní moci – 3. změna integrovaného povolení – Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

Číslo dokumentu: 242-21
Vyvěšeno: 23.2.2021 - 23.3.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(167 KB)

Rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Tomáš Chrbolka s.r.o.(§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 241-21
Vyvěšeno: 23.2.2021 - 10.3.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(197 KB)

Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Zemědělské družstvo Radiměř (§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 240-21
Vyvěšeno: 23.2.2021 - 10.3.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(202 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 u obce Linhartice

Číslo dokumentu: 239-21
Vyvěšeno: 22.2.2021 - 10.3.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(257 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17, I/37 a I/34 v okrese Chrudim

Číslo dokumentu: 238-21
Vyvěšeno: 22.2.2021 - 10.3.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(225 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 a I/34 ve Svitavách, v Poličce, v obci Borová, v obci Krouna a v Hlinsku

Číslo dokumentu: 237-21
Vyvěšeno: 18.2.2021 - 6.3.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(759 KB)

Žádost o změnu podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele Stavební recyklace s.r.o., Sokolov

Číslo dokumentu: 236-21
Vyvěšeno: 18.2.2021 - 8.3.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(255 KB)

Žádost o změnu podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele CZ LOKO, a. s., Česká Třebová

Číslo dokumentu: 235-21
Vyvěšeno: 18.2.2021 - 8.3.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Žádost o vydání závazného stanoviska dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele USSPA s r. o., Dolní Dobrouč

Číslo dokumentu: 234-21
Vyvěšeno: 18.2.2021 - 8.3.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(397 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43, Opatov, most ev. č. 43-059

Číslo dokumentu: 233-21
Vyvěšeno: 18.2.2021 - 8.3.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(312 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43, ul. Hlavní Svitavy, místní část Lačnov

Číslo dokumentu: 232-21
Vyvěšeno: 18.2.2021 - 8.3.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(281 KB)

19/05/1389, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 231-21
Vyvěšeno: 17.2.2021 - 17.2.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(825 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 ve Vysokém Mýtě

Číslo dokumentu: 230-21
Vyvěšeno: 18.2.2021 - 6.3.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(296 KB)

Dodatek č. 1 výpůjčky na budovy v katastrálních územích Dolní Boříkovice, Těchonín a Lichkov

Číslo dokumentu: 229-21
Vyvěšeno: 19.2.2021 - 22.3.2021
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(600 KB)

Zahájení zjišťovací řízení – Lokalita Nad Slonem, Dolní Morava

Číslo dokumentu: 228-21
Vyvěšeno: 17.2.2021 - 5.3.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(184 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: město Pardubice

Číslo dokumentu: 227-21
Vyvěšeno: 18.2.2021 - 2.4.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(212 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru praktické lékařství pro děti a dorost pro území: město Chvaletice

Číslo dokumentu: 226-21
Vyvěšeno: 18.2.2021 - 2.4.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(213 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru fyzioterapeut pro území: okres Svitavy

Číslo dokumentu: 225-21
Vyvěšeno: 18.2.2021 - 2.4.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(212 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele BŐHM PLAST-TECHNIK, s. r. o., Česká Třebová

Číslo dokumentu: 224-21
Vyvěšeno: 17.2.2021 - 4.3.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(365 KB)
12345678910...