Úřední deska

Úřední desku Pardubického kraje lze zobrazit jako RSS kanál.

Vyhledávaní v dokumentech

:
:  -  :
:
:
12345678910...

Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2021/059606 - E

Číslo dokumentu: 615-21
Vyvěšeno: 14.5.2021 - 31.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(65 KB)

Návrh stanovení ZÚ a AZZÚ vodního toku Loučná v úseku ř.km 32,743 - 39,493

Číslo dokumentu: 611-21
Vyvěšeno: 14.5.2021 - 1.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Veřejnoprávní smlouva – Přelouč – Břehy – sociálně-právní ochrana dětí

Číslo dokumentu: 610-21
Vyvěšeno: 14.5.2021 - 29.5.2021
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Rozhodnutí o odvolání ve věci umístění stavby Jihovýchodního obchvatu I/2

Číslo dokumentu: 609-21
Vyvěšeno: 14.5.2021 - 31.5.2021
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(315 KB)

Modernizace zemědělského podniku VEMAS a.s. – rozhodnutí

Číslo dokumentu: 608-21
Vyvěšeno: 14.5.2021 - 31.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(250 KB)

Výběrové řízení č. 16/2021 – vedoucí oddělení informatiky – kancelář ředitele úřadu

Číslo dokumentu: 607-21
Vyvěšeno: 13.5.2021 - 2.6.2021
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(39 KB)

19/05/1450, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 606-21
Vyvěšeno: 12.5.2021 - 12.5.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(470 KB)

Přechodná úprava provozu MÚK Palackého, uzavírka tělesa okružní křižovatky na silnici I. třídy č. 36 u Celního úřadu a obchodního domu LIDL, doprava vedena přes MÚK Palackého ve značených koridorech.

Číslo dokumentu: 605-21
Vyvěšeno: 12.5.2021 - 12.6.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(6 MB)

Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/36, III/29817 a MK Holubova v obci Holice

Číslo dokumentu: 604-21
Vyvěšeno: 13.5.2021 - 29.5.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(242 KB)

Zařízení ke sběru, výkupu, úpravě a využívání odpadů tříděním a drcením – recyklační středisko Holice – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 603-21
Vyvěšeno: 13.5.2021 - 12.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(189 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 Gajer – Hřebeč, prodloužení termínu realizace II. etapy

Číslo dokumentu: 602-21
Vyvěšeno: 13.5.2021 - 31.5.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(423 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru fyzioterapeut pro území: okres Ústí nad Orlicí

Číslo dokumentu: 601-21
Vyvěšeno: 13.5.2021 - 25.6.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(213 KB)

19/05/1739,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 600-21
Vyvěšeno: 12.5.2021 - 12.5.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(754 KB)

Přechodná úprava provozu na silnici I. třídy č. 11 v km. cca 98,932, výstavba stanice HZS

Číslo dokumentu: 599-21
Vyvěšeno: 12.5.2021 - 12.6.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(425 KB)

Oznámení-zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí:I/36 Staré město,připojení na D35 v k.ú.Borušov, Gruna a Dětřichov u Mor.Třebové

Číslo dokumentu: 598-21
Vyvěšeno: 12.5.2021 - 31.5.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(846 KB)

KYB Manufacturing Czech, s.r.o. – Linky elektrolytického pokovení pístnic autotlumičů tvrdým chromem – oznámení o nabytí právní moci 13. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 596-21
Vyvěšeno: 12.5.2021 - 12.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(166 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 v obci Králíky, ul. 5. května

Číslo dokumentu: 595-21
Vyvěšeno: 12.5.2021 - 28.5.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(342 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ČEZ Energetické služby, s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 594-21
Vyvěšeno: 12.5.2021 - 27.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(124 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 – Podprogram kreativní vouchery

Číslo dokumentu: 593-21
Vyvěšeno: 11.5.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(278 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 –

Podprogram Podpora zpracování dokumentace pro projekty s uplatněním v evropských dotačních nástrojích v období 2021-2027

Číslo dokumentu: 592-21
Vyvěšeno: 11.5.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(312 KB)

Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení „Skladovací haly v areálu Semtín Zone UMA – náhrada stávajících hal“

Číslo dokumentu: 591-21
Vyvěšeno: 12.5.2021 - 27.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(231 KB)

Oznámení o nabytí právní moci změny č. 14 integrovaného povolení – Výroba technické sklovláknité tkaniny s povrchovou úpravou

Číslo dokumentu: 590-21
Vyvěšeno: 11.5.2021 - 10.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(166 KB)

19/05/1011, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 589-21
Vyvěšeno: 10.5.2021 - 10.5.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(428 KB)

Veřejnoprávní smlouva – Sezemice – Vysoké Chvojno - městská policie

Číslo dokumentu: 588-21
Vyvěšeno: 10.5.2021 - 26.5.2021
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Rekonstrukce míchacího centra pro provoz 2 fluidních kotlů – závěr zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 587-21
Vyvěšeno: 10.5.2021 - 25.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Výběrové řízení č. 15/2021 – Správce informačních systémů a aplikačních portálů – kancelář ředitele úřadu

Číslo dokumentu: 586-21
Vyvěšeno: 7.5.2021 - 23.5.2021
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(36 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru ortodoncie pro území: okres Chrudim

Číslo dokumentu: 585-21
Vyvěšeno: 10.5.2021 - 22.6.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(214 KB)

Povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Michala Sedláčka, Osík u Litomyšle

Číslo dokumentu: 584-21
Vyvěšeno: 10.5.2021 - 25.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(205 KB)

Povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele USSPA s r. o., Dolní Dobrouč

Číslo dokumentu: 583-21
Vyvěšeno: 10.5.2021 - 25.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(205 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele AHP 3T s.r.o., Praha

Číslo dokumentu: 582-21
Vyvěšeno: 10.5.2021 - 25.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(288 KB)

19/05/1143 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 581-21
Vyvěšeno: 6.5.2021 - 6.5.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(744 KB)

19/05/1206 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 580-21
Vyvěšeno: 6.5.2021 - 6.5.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(799 KB)

Označení provizorních sjezdů na silnici I/36 I/37 v místě MÚK Palackého, Modernizace železničního uzlu Pardubice

Číslo dokumentu: 579-21
Vyvěšeno: 7.5.2021 - 9.6.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(266 KB)

OOP – Stanovení ZÚ a AZZÚ Tichá Orlice ř.km 95,475 – 100,988

Číslo dokumentu: 578-21
Vyvěšeno: 7.5.2021 - 24.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(14 MB)

Žádost o změnu povolení provozu ČS PHM MOL 367 Pardubice Hradecká

Číslo dokumentu: 577-21
Vyvěšeno: 7.5.2021 - 25.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(51 KB)

Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2021/055806-E

Číslo dokumentu: 576-21
Vyvěšeno: 6.5.2021 - 24.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(54 KB)

19/05/1652, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 575-21
Vyvěšeno: 6.5.2021 - 6.5.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(429 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele TOMIL s.r.o., Vysoké Mýto

Číslo dokumentu: 574-21
Vyvěšeno: 7.5.2021 - 24.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(316 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele JASOBAL s.r.o., Praha

Číslo dokumentu: 573-21
Vyvěšeno: 7.5.2021 - 24.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(256 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele NPK a.s., Pardubice

Číslo dokumentu: 572-21
Vyvěšeno: 7.5.2021 - 24.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(283 KB)

19/05/1714, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 571-21
Vyvěšeno: 6.5.2021 - 6.5.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(968 KB)

Závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Zahradnictví Šťastný spol. s r.o., Ústí nad Orlicí

Číslo dokumentu: 570-21
Vyvěšeno: 7.5.2021 - 24.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(202 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Astur & Qanto s.r.o., Praha

Číslo dokumentu: 569-21
Vyvěšeno: 7.5.2021 - 24.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(305 KB)

Závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí

Číslo dokumentu: 568-21
Vyvěšeno: 7.5.2021 - 24.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(204 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele H. R. G. spol. s r.o., Litomyšl

Číslo dokumentu: 567-21
Vyvěšeno: 7.5.2021 - 24.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(356 KB)

Změna povolení provozu ČSPH MOL Přelouč

Číslo dokumentu: 566-21
Vyvěšeno: 7.5.2021 - 25.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(51 KB)

Závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Zemědělské družstvo "Růžový palouček", Morašice

Číslo dokumentu: 565-21
Vyvěšeno: 7.5.2021 - 24.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(199 KB)

Povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele BAPA s.r.o., Letohrad

Číslo dokumentu: 564-21
Vyvěšeno: 7.5.2021 - 24.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(207 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele Stavební recyklace s.r.o., Sokolov

Číslo dokumentu: 563-21
Vyvěšeno: 7.5.2021 - 24.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(310 KB)

Povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Služby města Králíky s.r.o., Králíky

Číslo dokumentu: 562-21
Vyvěšeno: 7.5.2021 - 24.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(233 KB)
12345678910...