Úřední deska

Úřední desku Pardubického kraje lze zobrazit jako RSS kanál.

Vyhledávaní v dokumentech

Hledat text:
Platnost (m.d.rrrr):  - 
Kategorie dokumentů:
Vystavil (odbor):
12345678910...

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace 2019 na výstavbu nové požární zbrojnice pro JSDHO - OKR/19/25903 – Obec Poříčí u Litomyšle

Číslo dokumentu: 2814-19
Vyvěšeno: 11.12.2019 - 11.12.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(482 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 u obce Chrudim

Číslo dokumentu: 2813-19
Vyvěšeno: 11.12.2019 - 28.12.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(449 KB)

Výroba fosgenu a izokyanátů – nabytí právní moci opravného rozhodnutí 5. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 2812-19
Vyvěšeno: 11.12.2019 - 10.1.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(181 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2 - Přelouč

Číslo dokumentu: 2811-19
Vyvěšeno: 10.12.2019 - 27.12.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(263 KB)

Žádost o změnu podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele Vysokomýtská nemocnice, Vysoké Mýto

Číslo dokumentu: 2810-19
Vyvěšeno: 10.12.2019 - 27.12.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(998 KB)

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o 13. změně integrovaného povolení. Řízená skládka Nasavrky.

Číslo dokumentu: 2809-19
Vyvěšeno: 10.12.2019 - 9.1.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(168 KB)

OŽPZ/19/25365 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, Lesní hospodářství – oplocenky, obec Vraclav

Číslo dokumentu: 2808-19
Vyvěšeno: 9.12.2019 - 9.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(521 KB)

OŽPZ/19/25346 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, Lesní hospodářství – oplocenky, obec Pohledy

Číslo dokumentu: 2807-19
Vyvěšeno: 9.12.2019 - 9.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(507 KB)

OŽPZ/19/25344 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, Lesní hospodářství – oplocenky, obec Opatov

Číslo dokumentu: 2806-19
Vyvěšeno: 9.12.2019 - 9.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(441 KB)

OŽPZ/19/25337 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, Lesní hospodářství – oplocenky, obec Sopřeč

Číslo dokumentu: 2805-19
Vyvěšeno: 9.12.2019 - 9.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(414 KB)

OŽPZ/19/24628 Smlouva o poskytnutí dotace, Neratov – splašková tlaková kanalizace a ČOV – DÚR, obec Neratov

Číslo dokumentu: 2804-19
Vyvěšeno: 9.12.2019 - 9.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(410 KB)

Záměr kraje o nabídnutí výpůjčky nebytových prostor v budově č. p. 12, nám. Republiky, stojící na pozemku parcela č. st. 2207/1 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Pardubice

Číslo dokumentu: 2803-19
Vyvěšeno: 6.12.2019 - 10.1.2020
Vystavil: Kancelář ředitele úřadu
Dokument ve formátu PDF(344 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 2. 12. 2019

Číslo dokumentu: 2802-19
Vyvěšeno: 10.12.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší provozovatele MECAWEL spol. s r.o.(§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2801-19
Vyvěšeno: 6.12.2019 - 23.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(203 KB)

OKSCR/19/25386, Město Svitavy, Smlouva o poskytnutí dotace, Propagace a marketing dálkové cyklotrasy Svitava 2

Číslo dokumentu: 2800-19
Vyvěšeno: 4.12.2019 - 4.12.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(499 KB)

Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2019/145280-G o ukončení MVO k zamezení šíření afrického moru prasat

Číslo dokumentu: 2799-19
Vyvěšeno: 4.12.2019 - 31.1.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(287 KB)

Žádost o změnu povolení provozu práškové lakovny TRITON Pardubice, spol. s r. o.

Číslo dokumentu: 2798-19
Vyvěšeno: 4.12.2019 - 20.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(64 KB)

Rozhodnutí o odvolání Ing.Václava Bartoníčka ve věci rozhodnutí – společného povolení MmP-OD na stavbu: „MŠ Rosice, změna užívání chodníku“ v k.ú.Rosice nad Labem

Číslo dokumentu: 2797-19
Vyvěšeno: 4.12.2019 - 20.12.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(674 KB)

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – oznámení veřejného projednání návrhu

Číslo dokumentu: 2796-19
Vyvěšeno: 3.12.2019 - 24.1.2020
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(113 KB)

Žádost o závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele SOR Libchavy spol. s r.o.

Číslo dokumentu: 2795-19
Vyvěšeno: 3.12.2019 - 18.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(346 KB)

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/2 v obci Staré Čívice

Číslo dokumentu: 2794-19
Vyvěšeno: 3.12.2019 - 19.12.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(311 KB)

18/04/1769, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2793-19
Vyvěšeno: 2.12.2019 - 2.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(439 KB)

ODSH/19/25446 - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Pročištění dešťové kanalizace a úklid komunikací II/306 a III/3061 na průtahu obce Prosetín

Číslo dokumentu: 2792-19
Vyvěšeno: 2.12.2019 - 2.12.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(435 KB)

Žádost o změnu povolení provozu čerpací stanice MOL Chvojenec

Číslo dokumentu: 2791-19
Vyvěšeno: 3.12.2019 - 18.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(50 KB)

Žádost o změnu povolení provozu čerpací stanice MOL Pardubice Palackého

Číslo dokumentu: 2790-19
Vyvěšeno: 3.12.2019 - 18.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(48 KB)

Žádost o změnu povolení provozu čerpací stanice MOL Pardubice Pražská

Číslo dokumentu: 2789-19
Vyvěšeno: 3.12.2019 - 18.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(46 KB)

Žádost o změnu povolení provozu čerpací stanice MOL Pardubice Jana Zajíce

Číslo dokumentu: 2788-19
Vyvěšeno: 3.12.2019 - 18.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(47 KB)

Žádost o změnu povolení čerpací stanice MOL Holice

Číslo dokumentu: 2787-19
Vyvěšeno: 3.12.2019 - 18.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(48 KB)

19/20558, Dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 2786-19
Vyvěšeno: 2.12.2019 - 2.12.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(528 KB)

19/20511, Dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 2785-19
Vyvěšeno: 2.12.2019 - 2.12.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(546 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele MOL Česká republika, s.r.o. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2784-19
Vyvěšeno: 3.12.2019 - 18.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(151 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele MOL Česká republika, s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2783-19
Vyvěšeno: 3.12.2019 - 18.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(188 KB)

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/2 v obci Staré Čívice

Číslo dokumentu: 2782-19
Vyvěšeno: 2.12.2019 - 17.12.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(203 KB)

Výběrové řízení č. 45/2019 – pracovník oddělení účetnictví – odbor finanční

Číslo dokumentu: 2781-19
Vyvěšeno: 29.11.2019 - 15.12.2019
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(36 KB)

Rozhodnutí o změně povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele PROFISTAV Litomyšl, a.s. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2780-19
Vyvěšeno: 2.12.2019 - 17.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(235 KB)

Veřejnoprávní smlouva – Heřmanův Městec x Stojice – obecní policie

Číslo dokumentu: 2779-19
Vyvěšeno: 29.11.2019 - 14.12.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ZERS spol. s r.o.(§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2778-19
Vyvěšeno: 2.12.2019 - 17.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(196 KB)

Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb – MED’a s.r.o.

Číslo dokumentu: 2777-19
Vyvěšeno: 29.11.2019 - 3.1.2020
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(59 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami. Ambulantní zdravotní péče v oboru zubní lékařství pro území: okres Ústí nad Orlicí

Číslo dokumentu: 2776-19
Vyvěšeno: 29.11.2019 - 17.1.2020
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(213 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami. Ambulantní zdravotní péče v oboru endokrinologie a diabetologie pro území: okres Pardubice

Číslo dokumentu: 2775-19
Vyvěšeno: 29.11.2019 - 17.1.2020
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(213 KB)

V416 – sdružené vedení s V5592/3 – závěr zjišťovacího řízení EIA MŽP

Číslo dokumentu: 2774-19
Vyvěšeno: 29.11.2019 - 17.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(202 KB)

Změna č. 9 integrovaného povolení pro zařízení „Chov hospodářských zvířat – středisko Slepotice“

Číslo dokumentu: 2773-19
Vyvěšeno: 27.11.2019 - 30.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(166 KB)

18/04/1724, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2772-19
Vyvěšeno: 27.11.2019 - 27.11.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(613 KB)

18/04/1619, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace č. 18/04/1619, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2771-19
Vyvěšeno: 26.11.2019 - 26.11.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(250 KB)

OŽPZ/19/25373 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, Lesní hospodářství – oplocenky, obec Poběžovice u Přelouče

Číslo dokumentu: 2770-19
Vyvěšeno: 26.11.2019 - 26.11.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(458 KB)

OŽPZ/19/25354 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, Lesní hospodářství – oplocenky, obec Vendolí

Číslo dokumentu: 2769-19
Vyvěšeno: 26.11.2019 - 26.11.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(378 KB)

OŽPZ/19/25336 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, Lesní hospodářství – oplocenky, obec Hlavečník

Číslo dokumentu: 2768-19
Vyvěšeno: 26.11.2019 - 26.11.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(476 KB)

Stavební povolení na stavbu: „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina

Číslo dokumentu: 2767-19
Vyvěšeno: 27.11.2019 - 12.12.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

OŽPZ/19/25075 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, Lesní hospodářství - oplocenky

Číslo dokumentu: 2766-19
Vyvěšeno: 26.11.2019 - 26.11.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(602 KB)

Aktualizace Národního programu snižování emisí České republiky – závěr zjišťovacího řízení SEA

Číslo dokumentu: 2765-19
Vyvěšeno: 27.11.2019 - 12.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(122 KB)
12345678910...