Úřední deska

Úřední desku Pardubického kraje lze zobrazit jako RSS kanál.

Vyhledávaní v dokumentech

:
:  -  :
:
:
12345678910...

OKSCR/20/21955, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče na projekt: Oprava vozu M130.104 – etapa rok 2020

Číslo dokumentu: 1565-20
Vyvěšeno: 3.7.2020 - 3.7.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(917 KB)

Oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, pro sběr vybraných zvláště chráněných druhů bezobratlých živočichů

Číslo dokumentu: 1564-20
Vyvěšeno: 3.7.2020 - 20.7.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(197 KB)

18/04/1914, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1563-20
Vyvěšeno: 3.7.2020 - 3.7.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(777 KB)

Hala Petra – instalace technologie Pardubice – EIA MŽP

Číslo dokumentu: 1562-20
Vyvěšeno: 3.7.2020 - 20.7.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(148 KB)

Výběrové řízení č. 31/2020 – právník odboru rozvoje

Číslo dokumentu: 1561-20
Vyvěšeno: 3.7.2020 - 23.7.2020
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(37 KB)

Řízená skládka odpadů Nasavrky – 6. etapa – vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí k doplnění

Číslo dokumentu: 1560-20
Vyvěšeno: 3.7.2020 - 20.7.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(185 KB)

Výstavba Ostřešanské spojky – ukončení posuzování EIA Ministerstvem životního prostředí

Číslo dokumentu: 1559-20
Vyvěšeno: 3.7.2020 - 21.7.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(144 KB)

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Zbyněk Šustr s.r.o.(§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1558-20
Vyvěšeno: 3.7.2020 - 20.7.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(258 KB)

Vyhlášení VŘ - Ambulantní zdravotní péče v oboru rehabilitační a fyzikální medicína pro území: obec Staré Hradiště a spádové obce: Brozany, Hradiště na Písku

Číslo dokumentu: 1557-20
Vyvěšeno: 3.7.2020 - 18.8.2020
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(214 KB)

Výběrové řízení č. 30/2020 – referent oddělení ochrany přírody – odbor životního prostředí a zemědělství

Číslo dokumentu: 1556-20
Vyvěšeno: 2.7.2020 - 19.7.2020
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(39 KB)

Výběrové řízení č. 29/2020 – vedoucí oddělení hospodářské správy – kancelář ředitele úřadu

Číslo dokumentu: 1555-20
Vyvěšeno: 2.7.2020 - 31.8.2020
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(37 KB)

Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb a pokračování zdravotních služeb – MUDr. Věra Ždímalová

Číslo dokumentu: 1554-20
Vyvěšeno: 2.7.2020 - 1.9.2020
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(59 KB)

Rozhodnutí o odvolání k umístění stavby

Číslo dokumentu: 1553-20
Vyvěšeno: 2.7.2020 - 17.7.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(787 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 – Pardubice

Číslo dokumentu: 1552-20
Vyvěšeno: 1.7.2020 - 15.7.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(481 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 Moravská Třebová

Číslo dokumentu: 1551-20
Vyvěšeno: 1.7.2020 - 17.7.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(288 KB)

OKSCR/20/21936, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2020; Neinvest.dotace na akci „Trhová Kamenice, kostel sv. Filipa a Jakuba, restaurování rokok. mříže z kruchty kostela“

Číslo dokumentu: 1550-20
Vyvěšeno: 30.6.2020 - 30.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(462 KB)

Rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Dřevojas, výrobní družstvo(§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1549-20
Vyvěšeno: 1.7.2020 - 16.7.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(213 KB)

Rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Zemědělské družstvo “Růžový palouček“(§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1548-20
Vyvěšeno: 1.7.2020 - 16.7.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(197 KB)

Terminál JIH – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 1547-20
Vyvěšeno: 1.7.2020 - 31.7.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(191 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 16. 6. 2020

Číslo dokumentu: 1546-20
Vyvěšeno: 1.7.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(157 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 Časy

Číslo dokumentu: 1545-20
Vyvěšeno: 30.6.2020 - 14.7.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(273 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 v Lanškrouně, ul. Nádražní

Číslo dokumentu: 1544-20
Vyvěšeno: 30.6.2020 - 16.7.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(304 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska k umístění a k provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Východočeské plynárenské strojírny, a.s.(§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb

Číslo dokumentu: 1543-20
Vyvěšeno: 30.6.2020 - 15.7.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 v obci Brněnec

Číslo dokumentu: 1542-20
Vyvěšeno: 29.6.2020 - 15.7.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(301 KB)

Revize funkčnosti propojení a zajištění potencionálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha

Číslo dokumentu: 1541-20
Vyvěšeno: 29.6.2020 - 14.7.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Ambulantní zdravotní péče v oboru fyzioterapeut pro území: Pardubický kraj

Číslo dokumentu: 1540-20
Vyvěšeno: 29.6.2020 - 12.8.2020
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(213 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 – Pardubice

Číslo dokumentu: 1539-20
Vyvěšeno: 26.6.2020 - 13.7.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(983 KB)

Žádost o závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro investora

Číslo dokumentu: 1538-20
Vyvěšeno: 26.6.2020 - 11.7.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(156 KB)

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 1537-20
Vyvěšeno: 26.6.2020 - 13.7.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(164 KB)

19/05/0223, Dohoda o ukončení smlouvy, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1536-20
Vyvěšeno: 24.6.2020 - 24.6.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(260 KB)

Výběrové řízení č. 28/2020 – vedoucí úseku dopravních staveb oddělení přípravy a realizace investic – odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Číslo dokumentu: 1535-20
Vyvěšeno: 25.6.2020 - 17.7.2020
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(36 KB)

Výběrové řízení č. 27/2020 – pracovník oddělení majetkoprávní přípravy investic – odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Číslo dokumentu: 1534-20
Vyvěšeno: 25.6.2020 - 17.7.2020
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(34 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Stavební recyklace s.r.o. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1533-20
Vyvěšeno: 25.6.2020 - 10.7.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(37 KB)

Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. OŽPZ/18/25469, obec Býšť

Číslo dokumentu: 1532-20
Vyvěšeno: 24.6.2020 - 24.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(247 KB)

OKSCR/20/22003, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Lány na Důlku čp. 8, rekonstrukce sýpky - špýchar“

Číslo dokumentu: 1531-20
Vyvěšeno: 24.6.2020 - 24.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(618 KB)

Žádost o závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele ZD Vendolí

Číslo dokumentu: 1530-20
Vyvěšeno: 24.6.2020 - 9.7.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(257 KB)

OKSCR/20/22023, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2020; Neinv. dotace na akci „Sezemice, čp. 94, oprava střechy, krovu, výměna laťování a střeš.krytiny, oplechování“

Číslo dokumentu: 1529-20
Vyvěšeno: 24.6.2020 - 24.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(665 KB)

OKSCR/20/21786, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na akci „Hamry, č.p. 14, dokončovací a udržovací práce na zrekonst. budově po požáru“

Číslo dokumentu: 1528-20
Vyvěšeno: 24.6.2020 - 24.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(668 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 8. 6. 2020 a rozpočtové opatření z jednání mimořádné Rady Pk ze dne 15. 6. 2020

Číslo dokumentu: 1527-20
Vyvěšeno: 24.6.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele TREPART s.r.o.(§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1526-20
Vyvěšeno: 24.6.2020 - 9.7.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(208 KB)

Rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1525-20
Vyvěšeno: 24.6.2020 - 9.7.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(196 KB)

OKSCR/20/21957, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče: Přestavba prostor pod Machoňovou pasáží pro nový provoz Divadla Exil

Číslo dokumentu: 1524-20
Vyvěšeno: 22.6.2020 - 22.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(851 KB)

OKSCR/20/21913 – Smlouva o poskytnutí individuální dotace na audiovizuální dílo, Hana Mojžíšová Hájková

Číslo dokumentu: 1523-20
Vyvěšeno: 22.6.2020 - 22.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(669 KB)

Závěrečný účet Pardubického kraje za rok 2019

Dokument obsahuje informaci o zveřejnění závěrečného účtu kraje za rok 2019, dle § 17 odst. 8) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Číslo dokumentu: 1522-20
Vyvěšeno: 22.6.2020 - 21.6.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(291 KB)

Žádost o povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele Iveco Czech Republic, a.s., Vysoké Mýto

Číslo dokumentu: 1521-20
Vyvěšeno: 22.6.2020 - 7.7.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(201 KB)

Žádost o změnu podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele

Číslo dokumentu: 1520-20
Vyvěšeno: 22.6.2020 - 7.7.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(65 KB)

Změna územního rozhodnutí – TNS (trakční napájecí stanice) Stéblová

Číslo dokumentu: 1519-20
Vyvěšeno: 22.6.2020 - 8.7.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Žádost o závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele

Číslo dokumentu: 1518-20
Vyvěšeno: 22.6.2020 - 7.7.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(539 KB)

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Zemědělské družstvo „Růžový palouček“(§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1517-20
Vyvěšeno: 22.6.2020 - 7.7.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(249 KB)

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Dřevojas, výrobní družstvo (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1516-20
Vyvěšeno: 22.6.2020 - 7.7.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(105 KB)
12345678910...