Úřední deska

Úřední desku Pardubického kraje lze zobrazit jako RSS kanál.

Vyhledávaní v dokumentech

:
:  -  :
:
:
12345678910...

Žádost o povolení provozu zdroje pískovna Čeperka provozovatele České štěrkopísky spol. s r. o. Praha

Číslo dokumentu: 2209-21
Vyvěšeno: 21.10.2021 - 5.11.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(256 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele BRAMAC střešní systémy spol. s r.o. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 2208-21
Vyvěšeno: 21.10.2021 - 5.11.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(648 KB)

19/05/2626, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2207-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(886 KB)

OKSCR/21/74610, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2021; Neinv.dotace na akci „Radhošť, kostel sv.Jiří, oprava hřbitovní zdi, II. etapa, dokonč. úseku E3 k márnici“

Číslo dokumentu: 2206-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(501 KB)

19/05/2229, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2205-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(918 KB)

19/05/2217, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2204-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(752 KB)

19/05/2215, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2203-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(774 KB)

19/05/2208, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2202-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(903 KB)

OSV/21/70977, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2201-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(596 KB)

OSV/21/70900, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2200-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(526 KB)

OSV/21/70954, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2199-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(589 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: městys Trhová Kamenice

Číslo dokumentu: 2198-21
Vyvěšeno: 21.10.2021 - 7.12.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(213 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru kardiologie pro území: okres Ústí nad Orlicí

Číslo dokumentu: 2197-21
Vyvěšeno: 21.10.2021 - 7.12.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(213 KB)

19/05/2027, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2196-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(884 KB)

OKSCR/21/74805 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“, Město Jablonné nad Orlicí

Číslo dokumentu: 2195-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(384 KB)

OKSCR/21/74799 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“, Mikroregion Maštale, svazek obcí

Číslo dokumentu: 2194-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(380 KB)

19/05/1795, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2193-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(789 KB)

OŽPZ/21/73796 Smlouva o poskytnutí dotace, Výstavba tlakové kanalizace a ČOV v obci Rychnov na Moravě, obec Rychnov na Moravě

Číslo dokumentu: 2192-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(413 KB)

OŽPZ/21/73865 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Tržek, obec Tržek

Číslo dokumentu: 2191-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(417 KB)

OKSCR/21/74882 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“, Město Jablonné nad Orlicí

Číslo dokumentu: 2190-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(415 KB)

OKSCR/21/74805 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“, Město Jablonné nad Orlicí

Číslo dokumentu: 2189-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(384 KB)

OKSCR/21/74799 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“, Mikroregion Maštale, svazek obcí

Číslo dokumentu: 2188-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(380 KB)

Seznámení s podklady rozhodnutí, betonárka ZAPA Hlinsko, odvolací řízení

Číslo dokumentu: 2187-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 5.11.2021
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(7 MB)

19/05/2627, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2186-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(887 KB)

19/05/2574, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2185-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(913 KB)

19/05/2572, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2184-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(876 KB)

19/05/2562, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2183-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(905 KB)

19/05/2556, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2182-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(890 KB)

19/05/2499 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2181-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(905 KB)

19/05/2498 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2180-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(890 KB)

19/05/2493 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2179-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(923 KB)

19/05/2490 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2178-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(905 KB)

19/05/2480 Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2177-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(801 KB)

19/05/2457 Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2176-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(931 KB)

19/05/2453, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2175-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(920 KB)

19/05/2451, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2174-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(774 KB)

19/05/2439, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2173-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(887 KB)

19/05/2405, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2172-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(494 KB)

19/05/1978, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2171-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(894 KB)

19/05/1967, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2170-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(939 KB)

19/05/1954, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2169-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(772 KB)

19/05/1847, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2168-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(905 KB)

19/05/1845, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2167-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(959 KB)

19/05/1843, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2166-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(892 KB)

19/05/1841, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2165-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(929 KB)

19/05/1780, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2164-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(906 KB)

19/05/1772, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2163-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(876 KB)

19/05/2506, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2162-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(925 KB)

Oznámení o zahájení stavebního řízení, stavba: I/17 Kočí, průtah, rekonstrukce vozovky, 2. etapa, SO 101 Komunikace

Číslo dokumentu: 2161-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 4.11.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(339 KB)

Výběrové řízení č. 31/2021 – pracovník oddělení dopravy, úsek dopravních přestupků – odbor dopravy a silničního hospodářství

Číslo dokumentu: 2160-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 5.11.2021
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(36 KB)
12345678910...