Úřední deska

 

Vyhledávaní v dokumentech

:
:  -  :
:
:
12345678910...

Rozhodnutí o povolení výjimky a udělení souhlasu dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, pro druh čmelák zemní (Bombus terrestris), z důvodu chovu jedinců tohoto druhu pro opylování zemědělských

Číslo dokumentu: 2665-23
Vyvěšeno: 6.12.2023 - 22.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(711 KB)

22/01/0761, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2664-23
Vyvěšeno: 6.12.2023 - 6.12.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(543 KB)

19/05/2260, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2663-23
Vyvěšeno: 6.12.2023 - 6.12.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(532 KB)

Rozšíření farmy Lhota u Chroustovic – závazné stanovisko EIA

Číslo dokumentu: 2662-23
Vyvěšeno: 6.12.2023 - 22.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(107 KB)

Stanovení ZÚ a AZZÚ Tichá Orlice v ř. km 55,006-56,158, Hnátnice

Číslo dokumentu: 2661-23
Vyvěšeno: 5.12.2023 - 21.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(610 KB)

Žádost o závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele ČEZ Energo, s.r.o., Praha

Číslo dokumentu: 2660-23
Vyvěšeno: 6.12.2023 - 21.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(149 KB)

Biotechnologická výroba produktů pro použití ve farmacii – nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení č. 15

Číslo dokumentu: 2659-23
Vyvěšeno: 5.12.2023 - 20.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(287 KB)

Farma pro chov a výkrm prasat v Žamberku – oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o 7. změně integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 2658-23
Vyvěšeno: 5.12.2023 - 5.1.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(294 KB)

Skládka S-OO3 Březinka II – oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 5 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 2657-23
Vyvěšeno: 5.12.2023 - 4.1.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(292 KB)

Veřejná vyhláška, Rozhodnutí MDČR, Odvolání, I/2 Pardubice, jihovýchodní obchvat, DSP

Číslo dokumentu: 2656-23
Vyvěšeno: 4.12.2023 - 20.12.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(373 KB)

Závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro investora Správa železnic, státní organizace, Praha

Číslo dokumentu: 2655-23
Vyvěšeno: 6.12.2023 - 21.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(350 KB)

Rozhodnutí o opravě chyb ve vyvlastňovacím řízení sp. zn. SpKrÚ 89209/2022 ve věci náhrady za odnětí vlastnického práva Františka Beneše k pozemku p.č. 397/1 a 1233/49 k.ú. Džbánov u Vysokého Mýta

Číslo dokumentu: 2654-23
Vyvěšeno: 5.12.2023 - 21.12.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(685 KB)

Rozhodnutí EIA – DC Orion

Číslo dokumentu: 2653-23
Vyvěšeno: 5.12.2023 - 21.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(391 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/23/24150

Číslo dokumentu: 2652-23
Vyvěšeno: 1.12.2023 - 1.12.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(287 KB)

OR/23/23663 Smlouva dotace Pasport VO Semín

Číslo dokumentu: 2651-23
Vyvěšeno: 30.11.2023 - 30.11.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(422 KB)

OOP – I/17 –prodloužení termínu – přechod. dopravní značení na silnici I. třídy č. 17 v silničním km 56,137 v k.ú. Zámrsk – z důvodu nevhodných klimatických podmínek a zdržení postupu stavebních prací

Číslo dokumentu: 2650-23
Vyvěšeno: 1.12.2023 - 17.12.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru fyzioterapeut pro území: město Česká Třebová

Číslo dokumentu: 2649-23
Vyvěšeno: 1.12.2023 - 18.1.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(338 KB)

OŽPZ/23/22393/dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, obec Široký Důl

Číslo dokumentu: 2648-23
Vyvěšeno: 30.11.2023 - 30.11.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(250 KB)

OŽPZ/22/22408/dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, obec Široký Důl

Číslo dokumentu: 2647-23
Vyvěšeno: 30.11.2023 - 30.11.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(252 KB)

Veřejná vyhláška, I/36 Pardubice, Most ev. č. 36-009, Přechodná úprava provozu, dokončovací práce.

Číslo dokumentu: 2646-23
Vyvěšeno: 30.11.2023 - 16.12.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(735 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Malečská energetická, s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 2645-23
Vyvěšeno: 30.11.2023 - 15.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(279 KB)

Informace o konání Zastupitelstva Pardubického kraje 12. 12. 2023

Číslo dokumentu: 2644-23
Vyvěšeno: 1.12.2023 - 13.12.2023
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(190 KB)

Změna povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele ČEZ Energo, s.r.o., Praha

Číslo dokumentu: 2643-23
Vyvěšeno: 30.11.2023 - 14.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(414 KB)

Změna povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele ČEZ Energo, s.r.o., Praha

Číslo dokumentu: 2642-23
Vyvěšeno: 30.11.2023 - 14.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(421 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší CHOVSERVIS a.s. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 2641-23
Vyvěšeno: 30.11.2023 - 16.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(525 KB)

Skládka TKO Třebovice – oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 17 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 2640-23
Vyvěšeno: 30.11.2023 - 30.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(298 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru fyzioterapeut pro území: Pardubický kraj

Číslo dokumentu: 2639-23
Vyvěšeno: 30.11.2023 - 17.1.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(337 KB)

Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/36 na „Hůrkách“ u obce Spojil

Číslo dokumentu: 2638-23
Vyvěšeno: 28.11.2023 - 14.12.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(861 KB)

Kabinová lanovka, Dolní Morava – vrácení doplněné dokumentace EIA

Číslo dokumentu: 2637-23
Vyvěšeno: 28.11.2023 - 28.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(322 KB)

Výběrové řízení č. 46/2023 – pracovník/pracovnice oddělení vzdělávání – odbor školství

Číslo dokumentu: 2636-23
Vyvěšeno: 28.11.2023 - 12.12.2023
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(37 KB)

Žádost o změnu povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele ZEZ SILKO, s.r.o., Žamberk

Číslo dokumentu: 2635-23
Vyvěšeno: 29.11.2023 - 14.12.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(59 KB)

Rozpočtové opatření z RPk ze dne 6. 11. 2023

Číslo dokumentu: 2634-23
Vyvěšeno: 27.11.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(433 KB)

Rozpočtové opatření z RPk ze dne 23. 10. 2023

Číslo dokumentu: 2633-23
Vyvěšeno: 27.11.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(433 KB)

Povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2632-23
Vyvěšeno: 28.11.2023 - 13.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(337 KB)

OOP – I/35 – Bude osazeno dopravní značení na silnici I. třídy č. 35 dle „DIO uzavírka Hřebeč“. Přenosné dopravní značení bude osazeno na I/35 z důvodu celkové uzavírky III/36826 v k.ú. Hřebeč v rámci

Číslo dokumentu: 2631-23
Vyvěšeno: 27.11.2023 - 13.12.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

OOP – I/35 – omezení provozu betonovými svodidly 06.12. 2023 – 06. 12. 2024 – Mikuleč, Opatovec, posuvné místo o délce 50m

Číslo dokumentu: 2630-23
Vyvěšeno: 27.11.2023 - 13.12.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Revitalizace pozemku – terénní úpravy a zbudování účelové obslužné komunikace na pozemku p.č. 198/7, 198/8 a 197/1, k.ú. Újezd u Chocně – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 2629-23
Vyvěšeno: 27.11.2023 - 27.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(318 KB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší Dopravní podnik města Pardubic a.s. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2628-23
Vyvěšeno: 24.11.2023 - 12.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(359 KB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší HITA plast s.r.o. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2627-23
Vyvěšeno: 24.11.2023 - 12.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(392 KB)

RONAL CR s.r.o. – Tavení hliníkové slitiny a odlévání hliníkových kol pro osobní automobily z této slitiny – výrobní závod na autokola W 17 Pardubice – nabytí právní moci rozhodnutí o 15. změně integr

Číslo dokumentu: 2626-23
Vyvěšeno: 24.11.2023 - 28.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(295 KB)

Rozhodnutí ve vyvlastňovacím řízení sp. zn. SpKrÚ 3232/2022 ve věci náhrady za odnětí vlastnického práva spoluvlastníků k pozemku p.č. 334/8 k.ú. Janovičky u Zámrsku

Číslo dokumentu: 2625-23
Vyvěšeno: 24.11.2023 - 12.12.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(802 KB)

Veřejnoprávní smlouva – Žamberk – Líšnice – obecní policie

Číslo dokumentu: 2624-23
Vyvěšeno: 23.11.2023 - 8.12.2023
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(832 KB)

OOP – I/35 – snížení osazení betonových svodidel na silnici I. třídy č. 35 v km cca 171,500

Číslo dokumentu: 2623-23
Vyvěšeno: 23.11.2023 - 9.12.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

OOP I/17 umístění technologické lávky

Číslo dokumentu: 2622-23
Vyvěšeno: 22.11.2023 - 8.12.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(3 MB)

OOP – I/43 – Hradec nad Svitavou – Přechodné dopravní značení bude umístěno ve staničení km cca 55,409

Číslo dokumentu: 2621-23
Vyvěšeno: 22.11.2023 - 8.12.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(987 KB)

Změna povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele ALEMA Lanškroun s.r.o.

Číslo dokumentu: 2620-23
Vyvěšeno: 23.11.2023 - 8.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(391 KB)

Rozhodnutí o odvolání do rozhodnutí Městského úřadu Hlinsko – rozhodnutí o umístění stavby „INS_FTTH_CZ_Hlinsko, 1-3 v kat. území Hlinsko v Čechách“

Číslo dokumentu: 2619-23
Vyvěšeno: 22.11.2023 - 8.12.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(388 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru všeobecné praktické lékařství pro území: obec Horní Heřmanice

Číslo dokumentu: 2618-23
Vyvěšeno: 23.11.2023 - 10.1.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(336 KB)

Návrh rozpočtu Pardubického kraje na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu Pardubického kraje na roky 2025-2026

Číslo dokumentu: 2617-23
Vyvěšeno: 23.11.2023 - 13.12.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(639 KB)

OOP – opravy komunikací I/34 a I/43 v okrese Svitavy – Svitavy, Hradec nad Svitavou, Lačnov

Číslo dokumentu: 2616-23
Vyvěšeno: 21.11.2023 - 7.12.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(2 MB)
12345678910...