Úřední deska

 

Vyhledávaní v dokumentech

:
:  -  :
:
:
12345678910...

Výběrové řízení č. 23/2023 – Vedoucí koncepčního oddělení – odbor sociálních věcí

Číslo dokumentu: 1399-23
Vyvěšeno: 2.6.2023 - 19.6.2023
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(289 KB)

Výběrové řízení č. 22/2023 – Oddělení komunikace a vnějších vztahů (pracovník komunikace) – kancelář hejtmana

Číslo dokumentu: 1398-23
Vyvěšeno: 2.6.2023 - 19.6.2023
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(292 KB)

OR/23/22370; Smlouva o poskytnutí dotace; Přístavba č.p. 150 – obec Poříčí u Litomyšle

Číslo dokumentu: 1397-23
Vyvěšeno: 2.6.2023 - 2.6.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(542 KB)

OŽPZ/23/22191, Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+ obci Brloh na nákup kontejnerů na bioodpad

Číslo dokumentu: 1396-23
Vyvěšeno: 2.6.2023 - 2.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(568 KB)

Rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí :I/2 Staré Čívice, přestavba sil.I/2 a III/32228 na okružní křižovatku

Číslo dokumentu: 1394-23
Vyvěšeno: 2.6.2023 - 20.6.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(514 KB)

Povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele OEZ s.r.o., Letohrad

Číslo dokumentu: 1393-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 15.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(399 KB)

23/23062, Vypracování pasportu vodovodu a aktualizace pasportu veřejného osvětlení v obci Petrovice

Číslo dokumentu: 1392-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 31.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

23/22783, Pasporty pro Orlické Podhůří

Číslo dokumentu: 1391-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 31.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Farma pro chov a výkrm prasat v Žamberku – nabytí právní moci 6. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1390-23
Vyvěšeno: 1.6.2023 - 1.7.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(354 KB)

22/01/0369, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1389-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 31.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(587 KB)

23/23040, Pasport vodovodu a kanalizace Třebovice

Číslo dokumentu: 1388-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 31.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(272 KB)

23/23029, Ucelený popis a mapový dokument technické infrastruktury-veřejné osvětlení, kanalizace

Číslo dokumentu: 1387-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 31.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(175 KB)

23/23004, Pořízení pasportů v obci Lubná

Číslo dokumentu: 1386-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 31.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(272 KB)

23/22964, Zpracování pasportu veřejného osvětlení Líšnice

Číslo dokumentu: 1385-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 31.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(272 KB)

23/22784, Pasporty obce Krasíkov

Číslo dokumentu: 1384-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 31.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(272 KB)

23/22702, Pasportizace infrastruktury obce Čistá

Číslo dokumentu: 1383-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 31.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(274 KB)

23/22785, Zpracování strategického plánu rozvoje města Dašice

Číslo dokumentu: 1382-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 31.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(272 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/23/21755

Číslo dokumentu: 1381-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 30.5.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(475 KB)

OŽPZ/23/21961, Smlouva o poskytnutí individuální dotace městu Brandýs nad Orlicí na kanalizaci v ulici Jiskrova

Číslo dokumentu: 1380-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 30.5.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(437 KB)

OŽPZ/23/21957, Smlouva o poskytnutí individuální dotace obci Svatý Jiří na výměnu vrat hasičských zbrojnic

Číslo dokumentu: 1379-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 30.5.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(501 KB)

OŽPZ/23/21956, Smlouva o poskytnutí individuální dotace obci Řetová na rekonstrukci veřejného prostranství

Číslo dokumentu: 1378-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 30.5.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(436 KB)

OŽPZ/23/21955, Smlouva o poskytnutí individuální dotace obci Hradec nad Svitavou na opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků

Číslo dokumentu: 1377-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 30.5.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(448 KB)

OŽPZ/23/21953, Smlouva o poskytnutí individuální dotace obci Vranová Lhota na vybudování točny u autobusové zastávky ve Vranově

Číslo dokumentu: 1376-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 30.5.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(445 KB)

Rozhodnutí č.j. KrÚ 47714/2023/27V/OMSŘI/Kn ve vyvlastňovacím řízení sp. zn. SpKrÚ 68716/2022 o omezení vlastnického práva Pavly Stehlíkové k pozemku p. č. 6319/39 k.ú. Vysoké Mýto

Číslo dokumentu: 1375-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 16.6.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(837 KB)

Výběrové řízení č. 21/2023 – asistent/asistentka vedoucího odboru kancelář ředitele

Číslo dokumentu: 1374-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 14.6.2023
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(289 KB)

Výběrové řízení č. 17/2023 – pracovník oddělení ekonomického – odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Číslo dokumentu: 1373-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 14.6.2023
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(289 KB)

22/01/0412, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1372-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 30.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(463 KB)

ODSH/23/20865, Smlouva o poskytnutí dotace subjektu Prevencí pro život, z.ú. (Zajištění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu)

Číslo dokumentu: 1371-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 30.5.2026
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(399 KB)

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší PDV STAVBY s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 1370-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 16.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(422 KB)

Žádost o změnu podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele ČEZ Energo, s.r.o., Praha

Číslo dokumentu: 1369-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 15.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(288 KB)

OSV/23/20356 Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – pečovatelská služba

Číslo dokumentu: 1368-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 30.5.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

OKSCR/23/22047, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 na realizaci akce „Prezentace regionálního muzea v obci Dolní Újezd“

Číslo dokumentu: 1367-23
Vyvěšeno: 29.5.2023 - 29.5.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(366 KB)

OKSCR/23/22045, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 na realizaci akce „II. etapa stálé expozice básníka Adolfa Heyduka – rodáka z Předhradí“

Číslo dokumentu: 1366-23
Vyvěšeno: 29.5.2023 - 29.5.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(373 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Bühler CZ s.r.o., Žamberk

Číslo dokumentu: 1365-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 15.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(618 KB)

OKSCR/23/21897 - C1: Oprava fasády budovy kabin a klubovny ve sportovním areálu Hliňák

Číslo dokumentu: 1364-23
Vyvěšeno: 29.5.2023 - 29.5.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(295 KB)

Výběrové řízení č. 20/2023 – pracovník ekonomického oddělení – odbor školství

Číslo dokumentu: 1363-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 14.6.2023
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(291 KB)

Výběrové řízení č. 19/2023 – pracovník oddělení dopravy – odbor dopravy a silničního hospodářství

Číslo dokumentu: 1362-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 30.6.2023
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(288 KB)

Výběrové řízení č. 18/2023 – referent oddělení silničního hospodářství – odbor dopravy a silničního hospodářství

Číslo dokumentu: 1361-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 30.6.2023
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(289 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17 v obci Heřmanův Městec

Číslo dokumentu: 1360-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 15.6.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(885 KB)

Logistické centrum pro nakládání s odpady Nasavrky –informace o odvolání proti rozhodnutí

Číslo dokumentu: 1359-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 14.6.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(353 KB)

Nařízení Státní veterinární správy, č.j. SVS/2023/074091-E

Číslo dokumentu: 1358-23
Vyvěšeno: 29.5.2023 - 19.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(469 KB)

18/04/1306, Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 1357-23
Vyvěšeno: 29.5.2023 - 29.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(589 KB)

KORADO a.s., Zařízení na povrchovou úpravu radiátorů – nabytí právní moci 9. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1356-23
Vyvěšeno: 29.5.2023 - 29.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(354 KB)

Oznámení o chybném vyznačení doložky právní moci ve vyvlastňovacím řízení vedeném pod sp. zn. SpKrÚ 42336/2022 ve věci odnětí vlastnického práva k pozemku p.č. 4483/27 kat. území Vysoké Mýto

na rozhodnutí č.j. KrÚ 43924/2023/15V/OMSŘI/Kn ze dne 16.05.2023
Číslo dokumentu: 1355-23
Vyvěšeno: 29.5.2023 - 14.6.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(650 KB)

Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu, silnice I. třídy č. 2, Přelouč – Lhota, značení objízdné trasy, uzavírka Kolín, ul. Třídvorská.

Číslo dokumentu: 1354-23
Vyvěšeno: 26.5.2023 - 10.6.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(14 MB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/23/21773

Číslo dokumentu: 1353-23
Vyvěšeno: 25.5.2023 - 25.5.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(293 KB)

OR/23/22775, Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Dolní Morava – upravený návrh

Číslo dokumentu: 1352-23
Vyvěšeno: 25.5.2023 - 25.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(461 KB)

Záložní palivový systém, závod Litomyšl – ukončení zjišťovacího řízení

Číslo dokumentu: 1351-23
Vyvěšeno: 26.5.2023 - 12.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(488 KB)

Rekreační objekt Pod Slamníkem – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 1350-23
Vyvěšeno: 25.5.2023 - 20.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(375 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Město Slatiňany, OKŘ/23/21849

Číslo dokumentu: 1349-23
Vyvěšeno: 24.5.2023 - 24.5.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
Dokument ve formátu PDF(404 KB)
12345678910...