Úřední deska

 

Vyhledávaní v dokumentech

:
:  -  :
:
:
12345678910...

Oznámení o zahájení řízení (I/14 Obec Dolní Libchavy, Město Ústí nad Orlicí)

Číslo dokumentu: 1073-23
Vyvěšeno: 24.3.2023 - 7.4.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(14 MB)

Rozpočtové opatření RPk ze dne 6. 3. 2023 + IS

Číslo dokumentu: 1072-23
Vyvěšeno: 24.3.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(431 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 ve Svitavách, v ul. Kpt. Jaroše

Číslo dokumentu: 1071-23
Vyvěšeno: 24.3.2023 - 12.4.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I. tříd na území Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 1070-23
Vyvěšeno: 24.3.2023 - 12.4.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(820 KB)

Nařízení ústního jednání ve vyvlastňovacím řízení sp. zn. SpKrÚ 68716/2022 o odnětí vlastnického práva Pavle Stehlíkové k pozemku p.č. 6319/39 k.ú. Vysoké Mýto

Číslo dokumentu: 1069-23
Vyvěšeno: 24.3.2023 - 12.4.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(658 KB)

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele DOMI DOTO, s.r.o.(§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 1068-23
Vyvěšeno: 24.3.2023 - 11.4.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(419 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Ambulantní zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: město Pardubice

Číslo dokumentu: 1067-23
Vyvěšeno: 24.3.2023 - 12.5.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(336 KB)

OSV/23/20419, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1066-23
Vyvěšeno: 23.3.2023 - 23.3.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

OSV/23/20407, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1065-23
Vyvěšeno: 23.3.2023 - 23.3.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

OSV/23/20383, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1064-23
Vyvěšeno: 23.3.2023 - 23.3.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Přechodná úprava provozu, při úplné uzavírce silnice I. třídy č. 17, uzavírka železničního přejezdu v Heřmanově Městci, objízdné trasy

Číslo dokumentu: 1063-23
Vyvěšeno: 23.3.2023 - 8.4.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(5 MB)

Dodatek č. 1 smlouvy č. OŽPZ/21/73810 o poskytnutí dotace městu Luže na vodovod

Číslo dokumentu: 1062-23
Vyvěšeno: 23.3.2023 - 23.3.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(251 KB)

Dodatek č. 1 smlouvy č. OŽPZ/21/74871 o poskytnutí dotace městu Králíky na rozvoj vodovodu

Číslo dokumentu: 1061-23
Vyvěšeno: 23.3.2023 - 23.3.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(284 KB)

Výběrové řízení č. 7/2023 – pracovník ekonomického oddělení – odbor školství

Číslo dokumentu: 1060-23
Vyvěšeno: 23.3.2023 - 11.4.2023
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(292 KB)

Rozhodnutí o zrušení Územního rozhodnutí Městského úřadu Králíky, odboru územního plánování a stavebního řádu ve věci stavby „IV-12-2019448, D. Morava, parc. č. 509/3, kVN, DTS, kNN“

Číslo dokumentu: 1059-23
Vyvěšeno: 23.3.2023 - 12.4.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Závazné stanovisko provozovatele ENERGEON CZ s.r.o.(§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1058-23
Vyvěšeno: 23.3.2023 - 7.4.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(416 KB)

19/05/2178, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1057-23
Vyvěšeno: 22.3.2023 - 22.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(502 KB)

Rozhodnutí o povolení výjimky a vydání souhlasu dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, pro posílení populací mníka jednovousého a jelce jesena

Číslo dokumentu: 1056-23
Vyvěšeno: 23.3.2023 - 8.4.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(500 KB)

Rozhodnutí o odvolání – Odkanalizování obce Telecí systémem MDČOV

Číslo dokumentu: 1055-23
Vyvěšeno: 22.3.2023 - 7.4.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(651 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 na vjezdu do Moravské Třebové ve směru od Svitav

Číslo dokumentu: 1054-23
Vyvěšeno: 22.3.2023 - 7.4.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky a vydání souhlasu dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, pro posílení populací méně hojných druhů čmeláků rodu Bombus sp.

Číslo dokumentu: 1053-23
Vyvěšeno: 21.3.2023 - 6.4.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(450 KB)

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 1052-23
Vyvěšeno: 22.3.2023 - 1.5.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(94 KB)

Dotační program „AED“ (Automatizovaný externí defibrilátor) – II. kolo. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2023.

Číslo dokumentu: 1051-23
Vyvěšeno: 20.3.2023 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(983 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska provozovateli ENERGEON CZ s.r.o.(§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 1050-23
Vyvěšeno: 21.3.2023 - 5.4.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(148 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska Jakub Samuhel (§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 1049-23
Vyvěšeno: 21.3.2023 - 6.4.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Pardubického kraje Poradna pro rodinu Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 1048-23
Vyvěšeno: 21.3.2023 - 21.4.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(39 KB)

22/01/0390, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1047-23
Vyvěšeno: 20.3.2023 - 20.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Závazné stanovisko Toiletka s.r.o., Cerea, a.s. (§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1046-23
Vyvěšeno: 20.3.2023 - 5.4.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(415 KB)

Závazné stanovisko TRENDIS, spol. s r.o., Svoboda TMS, s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1045-23
Vyvěšeno: 20.3.2023 - 5.4.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(421 KB)

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Recovera Využití zdrojů a.s.(§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 1044-23
Vyvěšeno: 20.3.2023 - 4.4.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(255 KB)

22/01/0089, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1043-23
Vyvěšeno: 17.3.2023 - 17.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(946 KB)

22/01/0164 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1042-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(906 KB)

22/01/0166 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1041-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(909 KB)

22/01/0198 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1040-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(903 KB)

22/01/0617 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1039-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(932 KB)

22/01/0627 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1038-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(898 KB)

22/01/0632 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1037-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(904 KB)

22/01/0633 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1036-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(897 KB)

22/01/0635 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1035-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(882 KB)

22/01/0648 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1034-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(905 KB)

22/01/0662 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1033-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(895 KB)

22/01/0664 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1032-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(909 KB)

22/01/0674 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1031-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(896 KB)

22/01/0678 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1030-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(903 KB)

22/01/0681 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1029-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(899 KB)

22/01/0685 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1028-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(892 KB)

22/01/0690 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1027-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(878 KB)

22/01/0692 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1026-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(894 KB)

22/01/0691 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1025-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(899 KB)

22/01/0677, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1024-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(897 KB)
12345678910...