Úřední deska

 

Vyhledávaní v dokumentech

:
:  -  :
:
:
12345678910...

EcoWasteEnergy, s.r.o., Zařízení ke skladování odpadů před jejich využitím – nabytí právní moci rozhodnutí o 11. změně integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 557-24
Vyvěšeno: 16.4.2024 - 17.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(293 KB)

OSV/24/20847, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb

Číslo dokumentu: 556-24
Vyvěšeno: 15.4.2024 - 15.4.2027
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(637 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 555-24
Vyvěšeno: 16.4.2024 - 2.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(124 KB)

OOP I/14– V úseku Paseky–Libchavy bude od 22.04.2024 do 23.06.2024 osazeno dopravní značení z důvodu rekonstrukce pozemní komunikace a chodníků a návěstění objízdné trasy

Číslo dokumentu: 554-24
Vyvěšeno: 16.4.2024 - 2.5.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(14 MB)

Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zveřejnění materiálů potřebných k účasti na kurzu

Číslo dokumentu: 553-24
Vyvěšeno: 16.4.2024 - 7.6.2024
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(64 KB)

Oznámení o zahájení SŘ + úkony účastníků

Číslo dokumentu: 552-24
Vyvěšeno: 15.4.2024 - 29.4.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(340 KB)

Výběrové řízení č. 16/2024 – projektový manažer projektů s finanční spoluúčastí EU – odbor rozvoje, oddělení projektového řízení

Číslo dokumentu: 551-24
Vyvěšeno: 15.4.2024 - 2.5.2024
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(495 KB)

I/43 zábor chodníku a jízdního pruhu v ulici Nádražní

Číslo dokumentu: 550-24
Vyvěšeno: 15.4.2024 - 1.5.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2024 – Město Letohrad, OKŘ/24/20449

Číslo dokumentu: 549-24
Vyvěšeno: 15.4.2024 - 15.4.2027
Vystavil: Odbor krizového řízení
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2024 – Obec Janov, OKŘ/24/20430

Číslo dokumentu: 548-24
Vyvěšeno: 15.4.2024 - 15.4.2027
Vystavil: Odbor krizového řízení
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Pokračování těžby v kamenolomu Mistrovice – rozhodnutí ve zjišťovacím řízení EIA

Číslo dokumentu: 547-24
Vyvěšeno: 15.4.2024 - 2.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(258 KB)

OSV/24/20839, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb

Číslo dokumentu: 546-24
Vyvěšeno: 12.4.2024 - 12.4.2027
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(626 KB)

OOP I/17 - Bude osazeno dopravní značení na silnici I. třídy č. 17, provozního staničení cca km od 43,048 do 43,113, v obci Čankovice, z důvodu pokládky elektrických kabelů nn 1kV

Číslo dokumentu: 545-24
Vyvěšeno: 12.4.2024 - 28.4.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1016 KB)

Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50MW – oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 35 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 544-24
Vyvěšeno: 12.4.2024 - 13.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(302 KB)

Odstranění stávajícího objektu a novostavba stáje pro chov mladého dobytka v Českých Lhoticích

Číslo dokumentu: 543-24
Vyvěšeno: 11.4.2024 - 28.4.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(396 KB)

I/43 osazení dopravní značení z důvodu stavebních prací na silnici v obci Moravská Chrastová

Číslo dokumentu: 542-24
Vyvěšeno: 11.4.2024 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(635 KB)

Skládka STOH V – oznámení o zahájení navazujícího řízení o žádosti o změnu integrovaného povolení a zveřejnění stručného shrnutí údajů ze žádosti

Číslo dokumentu: 541-24
Vyvěšeno: 10.4.2024 - 10.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(433 KB)

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitel/ředitelka příspěvkových organizací Pardubického kraje DC Svitavy, LDN Rybitví, Vysokomýtská nemocnice

Číslo dokumentu: 540-24
Vyvěšeno: 10.4.2024 - 26.4.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(258 KB)

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitel/ředitelka příspěvkové organizace Pardubického kraje Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

Číslo dokumentu: 539-24
Vyvěšeno: 10.4.2024 - 26.4.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(254 KB)

Územní rozhodnutí o změně č. 2 stavby „Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“

Číslo dokumentu: 538-24
Vyvěšeno: 9.4.2024 - 25.4.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(3 MB)

OOP I/34 – Dopravní značení bude osazeno pro částečné omezení pozemní komunikace I/34 na okružní křižovatce ve Svitavách v termínu 20.04 – 21.04.2024 (víkend), z důvodu oprav pozemní komunikace I/34

Číslo dokumentu: 537-24
Vyvěšeno: 9.4.2024 - 25.4.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(5 MB)

Výrobna krmných směsí Pardubice – Černá za Bory - nabytí právní moci 9. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 536-24
Vyvěšeno: 9.4.2024 - 9.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(294 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 535-24
Vyvěšeno: 9.4.2024 - 24.4.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(118 KB)

2 Rodinné domy Pod Klepáčem – závěr zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 534-24
Vyvěšeno: 9.4.2024 - 9.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(465 KB)

Podpora přípravy cyklostezek a cyklotras v Pardubickém kraji II.

Číslo dokumentu: 533-24
Vyvěšeno: 8.4.2024 - 31.3.2025
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

OOP– Provádění údržbových prací na silnicích I. třídy v Pardubickém kraji pro ŘSD ČR správa Pardubice. DIO dle schémat platné Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích z 11/2023

Číslo dokumentu: 532-24
Vyvěšeno: 8.4.2024 - 24.4.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(236 KB)

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší TRENDIS, spol. s r. o. (§ 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 531-24
Vyvěšeno: 8.4.2024 - 24.4.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(149 KB)

I/35 u města Svitavy a obce Koclířov

Číslo dokumentu: 530-24
Vyvěšeno: 8.4.2024 - 23.4.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(22 MB)

Veřejná vyhláška, přechodná úprava provozu, most 36-009, silnice I. třídy č. 36, dokončovací práce

Číslo dokumentu: 529-24
Vyvěšeno: 5.4.2024 - 21.4.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

OSV/24/20835, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb

Číslo dokumentu: 528-24
Vyvěšeno: 5.4.2024 - 5.4.2027
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(636 KB)

Informace o zasedání Zastupitelstva Pardubického kraje 16. 4. 2024

Číslo dokumentu: 527-24
Vyvěšeno: 5.4.2024 - 16.4.2024
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(49 KB)

Rozpočtové opatření ze RPk ze dne 2. 4. 2024

Číslo dokumentu: 526-24
Vyvěšeno: 5.4.2024 - 28.2.2025
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(433 KB)

Rozpočtové opatření ze RPk ze dne 18. 3. 2024

Číslo dokumentu: 525-24
Vyvěšeno: 4.4.2024 - 28.2.2025
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(433 KB)

Recyklace odkaliště Chvaletice – Trnávka – závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

Číslo dokumentu: 524-24
Vyvěšeno: 4.4.2024 - 22.4.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(610 KB)

Žádost o vydání změny povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s.

Číslo dokumentu: 523-24
Vyvěšeno: 4.4.2024 - 19.4.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(243 KB)

Žádost o závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Fadet s.r.o., Praha – provoz Ústí nad Orlicí

Číslo dokumentu: 522-24
Vyvěšeno: 4.4.2024 - 19.4.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(520 KB)

Žádost o závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Fadet s.r.o., Praha – provoz Žamberk

Číslo dokumentu: 521-24
Vyvěšeno: 4.4.2024 - 19.4.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(791 KB)

Žádost o vydání povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele TEPVOS, spol. s r.o., Ústí nad Orlicí

Číslo dokumentu: 520-24
Vyvěšeno: 4.4.2024 - 19.4.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(271 KB)

Žádost o vydání změny povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele HEDVA PRIMA, a.s., Moravská Třebová – provoz Polička

Číslo dokumentu: 519-24
Vyvěšeno: 4.4.2024 - 19.4.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Žádost o vydání změny povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele HEDVA PRIMA, a.s., Moravská Třebová – provoz Moravská Třebová

Číslo dokumentu: 518-24
Vyvěšeno: 4.4.2024 - 19.4.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Žádost o vydání změny povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Zemědělské družstvo Radiměř, Radiměř

Číslo dokumentu: 517-24
Vyvěšeno: 4.4.2024 - 19.4.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(180 KB)

Žádost o závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Tomáš Kašpar s.r.o., Šumperk

Číslo dokumentu: 516-24
Vyvěšeno: 4.4.2024 - 19.4.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(196 KB)

Žádost o vydání změny povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele V E K O B Y S T R É s r.o., Bystré

Číslo dokumentu: 515-24
Vyvěšeno: 4.4.2024 - 19.4.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(267 KB)

Informace o zahájení zjišťovacího řízení – Zařízení k využívání ostatních odpadů – Recyklační dvůr Vysoké Mýto

Číslo dokumentu: 514-24
Vyvěšeno: 4.4.2024 - 20.4.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(322 KB)

OOP– Paušální stanovisko přechodné úpravy dopravního značení na pozemních komunikacích v rámci rámcové smlouvy pro ŘSD – Sato spol. s.r.o.

Číslo dokumentu: 513-24
Vyvěšeno: 3.4.2024 - 19.4.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(332 KB)

Plynofikace v EOP – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 512-24
Vyvěšeno: 3.4.2024 - 3.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(313 KB)

OSV/24/20828, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb

Číslo dokumentu: 511-24
Vyvěšeno: 2.4.2024 - 2.4.2027
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(636 KB)

Vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace zřizované Pk v oblasti školství

Číslo dokumentu: 510-24
Vyvěšeno: 3.4.2024 - 20.4.2024
Vystavil: Odbor školství
Dokument ve formátu PDF(226 KB)

OOP–I/17 – osazeno dopravní značení u obce Bukovina u Přelouče, z důvodu provádění stavebních prací podél silnice I/17

Číslo dokumentu: 509-24
Vyvěšeno: 2.4.2024 - 18.4.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb a pokračování zdravotních služeb – MUDr. Ivana Křížová

Číslo dokumentu: 508-24
Vyvěšeno: 3.4.2024 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(55 KB)
12345678910...