Úřední deska

 

Vyhledávaní v dokumentech

:
:  -  :
:
:
12345678910...

Oznámení dle ustanovením § 19 odst. 2) zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách

Číslo dokumentu: 1797-22
Vyvěšeno: 6.10.2022 - 1.2.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(454 KB)

Oznámení dle ustanovením § 19 odst. 2) zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách

Číslo dokumentu: 1796-22
Vyvěšeno: 6.10.2022 - 1.2.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(454 KB)

Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/2 v obci Staré Čívice

Číslo dokumentu: 1795-22
Vyvěšeno: 7.10.2022 - 25.10.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(191 KB)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. OKSCR/21/76308 na realizaci akce „Litomyšl, Augustova tiskárna, oprava střechy, I. etapa“

Číslo dokumentu: 1794-22
Vyvěšeno: 6.10.2022 - 6.10.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(600 KB)

Změna povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele ČEPRO, a.s., Praha

Číslo dokumentu: 1793-22
Vyvěšeno: 7.10.2022 - 24.10.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(422 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na křižovatce silnic I/36, II/298 a místní komunikaci (ul. Za Humny“)

Číslo dokumentu: 1792-22
Vyvěšeno: 7.10.2022 - 25.10.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(320 KB)

Oznámení o zahájení stavebního řízení, stavba I/35 Litomyšl – průtah, II. etapa, OŽK

Číslo dokumentu: 1791-22
Vyvěšeno: 6.10.2022 - 24.10.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(390 KB)

OSV/22/20628, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1790-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 5.10.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(561 KB)

Dodatek č. 1 ke smlouvě OKŘ/21/71521 o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje v rámci dotačního programu MV –

Číslo dokumentu: 1789-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 5.10.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
Dokument ve formátu PDF(242 KB)

Dodatek č. 1 ke smlouvě OKŘ/22/21893 o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022 – Městys

Číslo dokumentu: 1788-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 5.10.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
Dokument ve formátu PDF(207 KB)

Dodatek č.1 ke smlouvě č. OKŘ/22/21797 o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022 – Město

Číslo dokumentu: 1787-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 5.10.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
Dokument ve formátu PDF(130 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb s Oborovou zdrav. poj. zam. bank, poj. a stav. Ambulantní zdrav. péče v oboru všeobecné praktické lékařství pro území: Pardubický

Číslo dokumentu: 1786-22
Vyvěšeno: 7.10.2022 - 23.11.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(335 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Ambulantní zdrav. péče v oboru rehabilitační a fyzikální medicína pro území: okres Pardubice

Číslo dokumentu: 1785-22
Vyvěšeno: 7.10.2022 - 23.11.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(336 KB)

Povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Dřevošrot, a.s., Praha

Číslo dokumentu: 1784-22
Vyvěšeno: 6.10.2022 - 22.10.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(336 KB)

OR/22/24256; Smlouva o poskytnutí dotace; Zpracování pasportů místních komunikací, obecního vodovodu a veřejného osvětlení; Obec Kukle

Číslo dokumentu: 1783-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 5.10.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(556 KB)

OŽPZ/22/23584 Smlouva o poskytnutí dotace, Podlesí - propojení na skupinový vodovod, obec Podlesí

Číslo dokumentu: 1782-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 5.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(426 KB)

OŽPZ/22/23560 Smlouva o poskytnutí dotace, Kanalizace a ČOV Bílé Vchynice, obec Kladruby nad Labem

Číslo dokumentu: 1781-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 5.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(436 KB)

OŽPZ/22/23551 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace a ČOV Třebovice – DSP, obec Třebovice

Číslo dokumentu: 1780-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 5.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(512 KB)

OŽPZ/22/23546 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Lipovec – DPS, obec Lipovec

Číslo dokumentu: 1779-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 5.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(324 KB)

OŽPZ/22/22291 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy prodejny, obec Veliny

Číslo dokumentu: 1778-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 5.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(490 KB)

OŽPZ/22/22152 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava zastřešení nakládací rampy u obecní prodejny, obec Sobětuchy

Číslo dokumentu: 1777-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 5.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(491 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1776-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(431 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v k.ú. Moravský Lačnov

Číslo dokumentu: 1775-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 21.10.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(198 KB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Nedcon Bohemia, s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1774-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 20.10.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(412 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele RABBIT Trhový Štěpánov a.s.

Číslo dokumentu: 1773-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 30.10.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(528 KB)

Závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Zemědělské družstvo "Růžový palouček", Morašice

Číslo dokumentu: 1772-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 30.10.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(322 KB)

Změna povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele ČEZ Energo, s.r.o., Praha

Číslo dokumentu: 1771-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 30.10.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(385 KB)

Změna povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele CARGAS CZ s.r.o., Blansko

Číslo dokumentu: 1770-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 30.10.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(398 KB)

Závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Agro družstvo Sebranice

Číslo dokumentu: 1769-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 30.10.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(322 KB)

Návrh stanovení místní úpravy provozu na křižovatce silnic I/36, II/298 a místní komunikaci (ul. „Za Humny“) v Sezemicích

Číslo dokumentu: 1768-22
Vyvěšeno: 4.10.2022 - 20.10.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(541 KB)

Nařízení ústního jednání ve vyvlastňovacím řízení vedeném pod sp. zn. SpKrÚ 90413/2021 ve věci omezení vlastnického práva k pozemku p. č. 269/86 k.ú. Janovičky u Zámrsku

Číslo dokumentu: 1767-22
Vyvěšeno: 4.10.2022 - 20.10.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(689 KB)

Informace o stanovisku k návrhu koncepce „Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2023 – 2027 pro českou republiku“

Číslo dokumentu: 1766-22
Vyvěšeno: 4.10.2022 - 20.10.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(333 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1765-22
Vyvěšeno: 4.10.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(432 KB)

Oznámení o možnosti převzít písemnost Usnesení o zahájení přezkumného řízení ze dne 3.10.2022, č.j. KrÚ-75535/2022/113/OMSŘI/Fr, sp.zn. SpKrÚ-68381/2022-fotovoltaická elektrárna Dražkov

na pozemcích parc. č.491/1, 1084, 1092 k.ú.Dražkov“
Číslo dokumentu: 1764-22
Vyvěšeno: 3.10.2022 - 19.10.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(324 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 ve Svitavách

Číslo dokumentu: 1763-22
Vyvěšeno: 4.10.2022 - 20.10.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(188 KB)

OSV/22/20624, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1762-22
Vyvěšeno: 3.10.2022 - 3.10.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(594 KB)

OSV/22/20631, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1761-22
Vyvěšeno: 3.10.2022 - 3.10.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(567 KB)

Oznámení pokračování vyvlastňovacího řízení ve věci odnětí vlastnického práva Jarmily Urbanové k pozemku p.č. 4483/27 k.ú. Vysoké Mýto

Číslo dokumentu: 1760-22
Vyvěšeno: 3.10.2022 - 19.10.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(659 KB)

MORAS akciová společnost, Zařízení intenzivního chovu drůbeže – Slepotice – nabytí právní moci 10. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1759-22
Vyvěšeno: 3.10.2022 - 3.11.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(290 KB)

Oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, pro provádění ekologického dozoru na stavbách a pro výzkum

Číslo dokumentu: 1758-22
Vyvěšeno: 3.10.2022 - 19.10.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(435 KB)

Přechodná úprava provozu na silnici I. třídy č. 37, 132. Velká Pardubická – Parkoviště, Uzavírka, značení objízdných tras.

Číslo dokumentu: 1757-22
Vyvěšeno: 30.9.2022 - 18.10.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(13 MB)

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší BV Elektronik s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 1756-22
Vyvěšeno: 30.9.2022 - 18.10.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(810 KB)

Oznámení o vyhlášení nařízení č. 1/2022

Číslo dokumentu: 1755-22
Vyvěšeno: 29.9.2022 - 15.10.2022
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(205 KB)

Oznámení zahájení vyvlastňovacího řízení a oznámení zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka Antonínovi Hanzlovi, Václavovi Hromádkovi, Anežce Hromádkové ve věci omezení vlastnického práva

k p.č. 269/86 k.ú. Janovičky u Zámrsku
Číslo dokumentu: 1754-22
Vyvěšeno: 30.9.2022 - 18.10.2022
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(685 KB)

19/05/2615, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 1753-22
Vyvěšeno: 29.9.2022 - 29.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(448 KB)

Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice – informace o přepracované dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (EIA MŽP)

Číslo dokumentu: 1752-22
Vyvěšeno: 29.9.2022 - 31.10.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(198 KB)

Závazné stanovisko (§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1751-22
Vyvěšeno: 29.9.2022 - 14.10.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(309 KB)

Přechodná úprava provozu na silnici I. třídy č. 36, Ulice Staroholická v Holicích. Výstavba přípojek inženýrských sítí k RD.

Číslo dokumentu: 1750-22
Vyvěšeno: 29.9.2022 - 15.10.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(587 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 u obce Opatov

Číslo dokumentu: 1749-22
Vyvěšeno: 29.9.2022 - 15.10.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(314 KB)

Návrh stanovení místní úpravy provozu na přivaděčích dálnice D35 včetně silnice I/17

Číslo dokumentu: 1748-22
Vyvěšeno: 29.9.2022 - 15.10.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(6 MB)
12345678910...