Úřední deska

 

Vyhledávaní v dokumentech

:
:  -  :
:
:
12345678910...

OŽPZ/22/23552, smlouva poskytnutí dotace, Vodovod Velká Střítež a Lipka – projektová dokumentace, obec Horní Bradlo

Číslo dokumentu: 2103-22
Vyvěšeno: 24.11.2022 - 24.11.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(595 KB)

Pokračování hornické činnosti ve stávajícím DP Bystřec I – zveřejnění dokumentace

Číslo dokumentu: 2102-22
Vyvěšeno: 24.11.2022 - 24.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(349 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Ambulantní zdrav. péče v oboru paliativní medicína pro území: Pardubický kraj

Číslo dokumentu: 2101-22
Vyvěšeno: 24.11.2022 - 7.1.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(337 KB)

OŽPZ/22/24451, finanční podpora na hospodaření v lesích, těžba kůrovcových stromů

Číslo dokumentu: 2100-22
Vyvěšeno: 23.11.2022 - 23.11.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(513 KB)

OŽPZ/22/24441, finanční podpora na hospodaření v lesích, těžba kůrovcových stromů

Číslo dokumentu: 2099-22
Vyvěšeno: 23.11.2022 - 23.11.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(509 KB)

OŽPZ/22/24438, finanční podpora na hospodaření v lesích, těžba kůrovcových stromů

Číslo dokumentu: 2098-22
Vyvěšeno: 23.11.2022 - 23.11.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(715 KB)

Stanovení místní úpravy provozu na křižovatce silnic I/36, II/298 a MK v obci Sezemice

Číslo dokumentu: 2097-22
Vyvěšeno: 24.11.2022 - 10.12.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Oznámení o zahájení stavebního řízení, stavba I/2 Pardubice, jihovýchodní obchvat, DSP.

Číslo dokumentu: 2096-22
Vyvěšeno: 24.11.2022 - 12.12.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(546 KB)

Podpora městské mobility formou Bikesharing

Číslo dokumentu: 2095-22
Vyvěšeno: 23.11.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Podpora přípravy cyklostezek a cyklotras v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2094-22
Vyvěšeno: 23.11.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2093-22
Vyvěšeno: 23.11.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výběrové řízení č. 56/2022 – referent pro analytické a statistické činnosti – odbor zdravotnictví

Číslo dokumentu: 2092-22
Vyvěšeno: 23.11.2022 - 8.12.2022
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(294 KB)

Závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Firma FAULHAMMER s.r.o., Tržek

Číslo dokumentu: 2091-22
Vyvěšeno: 24.11.2022 - 9.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(375 KB)

Návrh rozpočtu Pardubického kraje na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu Pardubického kraje na roky 2024-2025

Číslo dokumentu: 2090-22
Vyvěšeno: 23.11.2022 - 13.12.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(1002 KB)

Dotační program Spolupráce se zahraničními regiony pro rok 2023

Číslo dokumentu: 2089-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje – Podprogram: Podpora zpracování dokumentace pro projekty s uplatněním v dotačních nástrojích

Číslo dokumentu: 2088-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 31.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(932 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje - Podprogram Podpora investic obcí zlepšujících podnikatelské prostředí. Výzva k předkládání žádostí

Číslo dokumentu: 2087-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2023.

Číslo dokumentu: 2086-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora pořízení územních plánů. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2023.

Číslo dokumentu: 2085-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(686 KB)

OR/22/24475; Smlouva o poskytnutí dotace; Pořízení pasportů veřejného osvětlení, místních komunikací a kanalizace; Obec Dubany

Číslo dokumentu: 2084-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 22.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(456 KB)

Oznámení o vyhlášení právního předpisu_Nařízení č.j. SVS/2022/147580-E

Číslo dokumentu: 2083-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 8.12.2022
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(80 KB)

Rozhodnutí o odvolání ve věci umístění a provedení stavby „novostavba rodinného domu Litomyšl“

Číslo dokumentu: 2082-22
Vyvěšeno: 23.11.2022 - 9.12.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(708 KB)

Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/43 v obci Březová nad Svitavou

Číslo dokumentu: 2081-22
Vyvěšeno: 23.11.2022 - 9.12.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(213 KB)

Usnesení o ustanovení znalce ve vyvlastňovacím řízení vedeném pod sp. zn. 90413/2021 ve věci omezení vlastnického práva k pozemku parc. č. 269/86 k.ú. Janovičky u Zámrsku

Číslo dokumentu: 2080-22
Vyvěšeno: 23.11.2022 - 9.12.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(526 KB)

Podpora hospodaření v lesích v Pardubickém kraji pro rok 2023

Číslo dokumentu: 2079-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(533 KB)

Podpora včelaření v Pardubickém kraji pro rok 2023

Číslo dokumentu: 2078-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(597 KB)

Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2023

Číslo dokumentu: 2077-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(715 KB)

SEVEN – K, s.r.o., Galvanovna – nabytí právní moci opravného rozhodnutí o změně č. 6 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 2076-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 23.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(325 KB)

SEVEN – K, s.r.o., Galvanovna – nabytí právní moci 6. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 2075-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 23.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(325 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2023 v rámci vyhlašovaného dotačního programu Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2023

Číslo dokumentu: 2074-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(799 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2023 v rámci vyhlašovaného dotačního programu Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2023

Číslo dokumentu: 2073-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(513 KB)

Dotační program Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2023.

Číslo dokumentu: 2072-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 31.1.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora činnosti fundraisera. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2023.

Číslo dokumentu: 2071-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 30.5.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora sociálního podnikání. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2023.

Číslo dokumentu: 2070-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 31.1.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Pardubický kraj pro rodinu. Výzva k předkládání žádostí v roce 2023.

Číslo dokumentu: 2069-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 31.1.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje.

Číslo dokumentu: 2068-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 31.3.2025
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora výstav pořádaných chovatelskými organizacemi pro rok 2023

Číslo dokumentu: 2067-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(520 KB)

Dotační program „AED“ (Automatizovaný externí defibrilátor). Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2023.

Číslo dokumentu: 2066-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(981 KB)

Dotační program: 1) Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit 2) Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení

Číslo dokumentu: 2065-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora dobrovolnictví v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2064-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 25.2.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

19/05/2870, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2063-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 21.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(744 KB)

19/05/2883, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2062-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 21.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(747 KB)

Dotační program „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“

Číslo dokumentu: 2061-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program „Podpora bezbariérového cestovního ruchu v Pardubickém kraji“

Číslo dokumentu: 2060-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2021 – 2027 –informace o stanovisku k návrhu koncepce

Číslo dokumentu: 2059-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 8.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(337 KB)

19/05/1742, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2058-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 21.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(469 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 ve Vysokém Mýtě, ul. Hradecká

Číslo dokumentu: 2057-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 8.12.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(253 KB)

Povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Brtek s.r.o.(§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2056-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 7.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(396 KB)

Adaptační strategie města Polička na změnu klimatu – zahájení zjišťovacího řízení SEA

Číslo dokumentu: 2055-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 7.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(344 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35, II/358, 359, 360 a MK v Litomyšli

Číslo dokumentu: 2054-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 6.12.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(358 KB)
12345678910...