Úřední deska

 

Vyhledávaní v dokumentech

:
:  -  :
:
:
12345678910...

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OKSCR/21/73770

Číslo dokumentu: 1564-22
Vyvěšeno: 19.8.2022 - 19.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(277 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice I. třídy č. 11

Číslo dokumentu: 1562-22
Vyvěšeno: 19.8.2022 - 3.9.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(14 MB)

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele INERT-RECYKLACE s.r.o.(§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 1561-22
Vyvěšeno: 19.8.2022 - 5.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(245 KB)

19/05/2833, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1560-22
Vyvěšeno: 18.8.2022 - 18.8.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(805 KB)

Stanovení ZÚ a AZZÚ vodního toku Loučná v ř.km 0,0 – 33,106

Číslo dokumentu: 1559-22
Vyvěšeno: 19.8.2022 - 5.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(360 KB)

Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2022/100102-E k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1558-22
Vyvěšeno: 19.8.2022 - 9.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(328 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 v Poličce

Číslo dokumentu: 1557-22
Vyvěšeno: 19.8.2022 - 6.9.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(336 KB)

19/05/2842, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1556-22
Vyvěšeno: 18.8.2022 - 18.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(807 KB)

Zveřejnění návrhu koncepce „PDP Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry 2022 – 2027“ včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí

Číslo dokumentu: 1555-22
Vyvěšeno: 19.8.2022 - 5.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(418 KB)

Skládka STOH V – oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 10 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1554-22
Vyvěšeno: 19.8.2022 - 19.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(256 KB)

OŽPZ/22/23497 smlouva o poskytnutí dotace na ČOV Březová nad Svitavou - doplnění linky odvodnění kalu

Číslo dokumentu: 1553-22
Vyvěšeno: 18.8.2022 - 18.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(415 KB)

Usnesení o ustanovení opatrovníka ve vyvlastňovacím řízení vedeném pod sp. zn. 90413/2021 ve věci omezení vlastnického práva k pozemku parc. č. 269/86 k.ú. Janovičky u Zámrsku

Číslo dokumentu: 1552-22
Vyvěšeno: 18.8.2022 - 5.9.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(684 KB)

OŽPZ/22/23492 Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Hybridní prodejna potravin, obec Bítovany

Číslo dokumentu: 1551-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(439 KB)

OŽPZ/22/23503 Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Multifunkční hřiště Mrákotín, obec Mrákotín

Číslo dokumentu: 1550-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(425 KB)

OŽPZ/22/22627 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provozování prodejny smíšeného zboží, obec Dětřichov u Moravské Třebové

Číslo dokumentu: 1549-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(528 KB)

OŽPZ/22/23560 Smlouva o poskytnutí dotace, Tlaková splašková kanalizace a ČOV Budislav, obec Budislav

Číslo dokumentu: 1548-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(434 KB)

OŽPZ/22/23564 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Dachov, obec Miřetice

Číslo dokumentu: 1547-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(498 KB)

OŽPZ/22/23566 Smlouva o poskytnutí dotace, Rozšíření splaškové kanalizace Mokrá Lhota – Nové Hrady – 3. etapa, obec Nové Hrady

Číslo dokumentu: 1546-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(417 KB)

OŽPZ/22/23581 Smlouva o poskytnutí dotace, Výtlačný a zásobovací řad obce Čistá, obec Čistá

Číslo dokumentu: 1545-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(421 KB)

OŽPZ/22/22361 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací v obci, obec Dětřichov u Moravské Třebové

Číslo dokumentu: 1544-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(474 KB)

OŽPZ/22/23541 Smlouva o poskytnutí dotace, Bítovany – splašková kanalizace – DPS, obec Bítovany

Číslo dokumentu: 1543-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(520 KB)

OŽPZ/22/23557 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Kozašice, Jankovice, obec Jankovice

Číslo dokumentu: 1542-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(430 KB)

OŽPZ/22/23574 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Strážná, obec Strážná

Číslo dokumentu: 1541-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(426 KB)

OŽPZ/22/23580 Smlouva o poskytnutí dotace, Zásobní vodovodní řad Vendolí – nové tlakové pásmo, obec Vendolí

Číslo dokumentu: 1540-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(430 KB)

Povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší WOMBAT, s.r.o.(§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1539-22
Vyvěšeno: 18.8.2022 - 3.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(222 KB)

OŽPZ/22/23544 Smlouva o poskytnutí dotace, Kanalizace a ČOV Nabočany – DPS, obec Nabočany

Číslo dokumentu: 1538-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(485 KB)

OŽPZ/22/23556 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace a ČOV Kočí, obec Kočí

Číslo dokumentu: 1537-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(428 KB)

OŽPZ/22/23562 Smlouva o poskytnutí dotace, Odkanalizování obcí Mostek a Sudličkova Lhota - ČOV a stoková síť, obec Mostek

Číslo dokumentu: 1536-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(426 KB)

OŽPZ/22/23568 Smlouva o poskytnutí dotace, Zaječice – dostavba splaškové kanalizace v lokalitě Vinice, obec Zaječice

Číslo dokumentu: 1535-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(348 KB)

OŽPZ/22/23569 Smlouva o poskytnutí dotace, Zaječice – dostavba splaškové kanalizace v lokalitě Na Kopci, obec Zaječice

Číslo dokumentu: 1534-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(342 KB)

OŽPZ/22/23578 Smlouva o poskytnutí dotace, Honbice – zásobování vodou, obec Honbice

Číslo dokumentu: 1533-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(530 KB)

Dodatek č.2 Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova č. OŽPZ/21/72177, obec Řepníky

Číslo dokumentu: 1532-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(255 KB)

OŽPZ/22/23496 Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Projektová dokumentace statického zajištění skalní stěny v Ústecké ulici v Letohradě včetně průzkumů a geodetických prací, město Letohrad

Číslo dokumentu: 1531-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(471 KB)

OŽPZ/22/22681 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny potravin KONZUM ve Skořenicích, obec Skořenice

Číslo dokumentu: 1530-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(345 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37, II/324 a II/298

Číslo dokumentu: 1529-22
Vyvěšeno: 18.8.2022 - 3.9.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(583 KB)

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší ZŠ M. Choceňského, Choceň (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 1528-22
Vyvěšeno: 18.8.2022 - 3.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(218 KB)

OSV/22/20619, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1527-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(559 KB)

OSV/22/20584, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1526-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(613 KB)

OSV/22/20615, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1525-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(557 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Sobětuchy

Číslo dokumentu: 1524-22
Vyvěšeno: 15.8.2022 - 20.9.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(300 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Morašice v Železných horách

Číslo dokumentu: 1523-22
Vyvěšeno: 15.8.2022 - 20.9.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(300 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Podměstí a Proseč u Skutče

Číslo dokumentu: 1522-22
Vyvěšeno: 15.8.2022 - 20.9.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(302 KB)

Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Uhersko

Číslo dokumentu: 1521-22
Vyvěšeno: 15.8.2022 - 20.9.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(297 KB)

Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Přelovice

Číslo dokumentu: 1520-22
Vyvěšeno: 15.8.2022 - 20.9.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(297 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Tatenice

Číslo dokumentu: 1519-22
Vyvěšeno: 15.8.2022 - 20.9.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(298 KB)

Prodej pozemků v katastrálním území Polička

Číslo dokumentu: 1518-22
Vyvěšeno: 15.8.2022 - 20.9.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(297 KB)

Směna pozemků v katastrálním území Sklené u Svitav

Číslo dokumentu: 1517-22
Vyvěšeno: 15.8.2022 - 20.9.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(259 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Nedošín

Číslo dokumentu: 1516-22
Vyvěšeno: 15.8.2022 - 20.9.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(227 KB)

Prodej pozemku v katastrálním území Česká Třebová

Číslo dokumentu: 1515-22
Vyvěšeno: 15.8.2022 - 20.9.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(232 KB)

Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Choceň

Číslo dokumentu: 1514-22
Vyvěšeno: 15.8.2022 - 20.9.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(230 KB)
12345678910...