Úřední deska

 

Vyhledávaní v dokumentech

:
:  -  :
:
:
12345678910...

OŽPZ/22/22149 smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova obci Předhradí

Číslo dokumentu: 632-22
Vyvěšeno: 17.5.2022 - 17.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(660 KB)

Smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Pardubického kraje na akci „Revitalizace domu hasičů Jevíčko" pro Město Jevíčko, číslo OKŘ/22/21686

Číslo dokumentu: 628-22
Vyvěšeno: 17.5.2022 - 17.5.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
Dokument ve formátu PDF(336 KB)

Závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Fibertex Nonwovens, a.s., Svitavy

Číslo dokumentu: 627-22
Vyvěšeno: 17.5.2022 - 1.6.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(277 KB)

OŽPZ/22/22125 smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova obci Kameničky

Číslo dokumentu: 626-22
Vyvěšeno: 16.5.2022 - 16.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(507 KB)

19/05/1928, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 625-22
Vyvěšeno: 16.5.2022 - 16.5.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(402 KB)

Veřejnoprávní smlouva – Jablonné nad Orlicí – Sobkovice – přestupková agenda

Číslo dokumentu: 624-22
Vyvěšeno: 16.5.2022 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Veřejnoprávní smlouva – Jablonné nad Orlicí – Studené – přestupková agenda

Číslo dokumentu: 623-22
Vyvěšeno: 16.5.2022 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Rozhodnutí – zjišťovací řízení „Modernizace stávající výroby peform Chrudim s.r.o. II“

Číslo dokumentu: 622-22
Vyvěšeno: 16.5.2022 - 31.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(332 KB)

Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2022/064115-E ze dne 11. 5. 2022

Číslo dokumentu: 621-22
Vyvěšeno: 13.5.2022 - 31.5.2022
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(230 KB)

Energetika – nabytí právní moci opravného rozhodnutí o změně č. 25 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 620-22
Vyvěšeno: 16.5.2022 - 15.6.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(233 KB)

Soubor zařízení MPI a MPII na výrobu organických polotovarů v objektu Ry 23 a Ry 24 – nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 6 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 619-22
Vyvěšeno: 16.5.2022 - 15.6.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(235 KB)

Výroba technické sklovláknité tkaniny s povrchovou úpravou - nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 15 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 618-22
Vyvěšeno: 13.5.2022 - 13.6.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(233 KB)

Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2022/064091

Číslo dokumentu: 617-22
Vyvěšeno: 12.5.2022 - 28.5.2022
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(231 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: okres Svitavy

Číslo dokumentu: 616-22
Vyvěšeno: 13.5.2022 - 25.6.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(337 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: okres Ústí nad Orlicí

Číslo dokumentu: 615-22
Vyvěšeno: 13.5.2022 - 25.6.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(337 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: okres Chrudim

Číslo dokumentu: 614-22
Vyvěšeno: 13.5.2022 - 25.6.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(337 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: okres Pardubice

Číslo dokumentu: 613-22
Vyvěšeno: 13.5.2022 - 25.6.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(337 KB)

Povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Bergasto a.s., Olomouc

Číslo dokumentu: 612-22
Vyvěšeno: 12.5.2022 - 27.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(298 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele ČEZ Energo, s.r.o., Výčapy

Číslo dokumentu: 611-22
Vyvěšeno: 12.5.2022 - 27.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(373 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 u obce Hradec nad Svitavou

Číslo dokumentu: 610-22
Vyvěšeno: 12.5.2022 - 28.5.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(381 KB)

Horní Roveň – Dostavba farmy dojnic – závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

Číslo dokumentu: 609-22
Vyvěšeno: 10.5.2022 - 25.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(460 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 u obce Vendolí

Číslo dokumentu: 608-22
Vyvěšeno: 10.5.2022 - 26.5.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(178 KB)

OŽPZ/22/22127 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce hřbitovní zdi a výstavba chodníků na hřbitově, obec Kočí

Číslo dokumentu: 607-22
Vyvěšeno: 9.5.2022 - 9.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(493 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/22/21749

Číslo dokumentu: 606-22
Vyvěšeno: 9.5.2022 - 9.5.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(474 KB)

OŽPZ/22/21898 Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu, obec Poběžovice u Přelouče

Číslo dokumentu: 605-22
Vyvěšeno: 9.5.2022 - 9.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(417 KB)

OŽPZ/22/21894 Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Vybudování herních prvků dětských hřišť, příslušné infrastruktury a výsadby zeleně, obec Kočí

Číslo dokumentu: 604-22
Vyvěšeno: 9.5.2022 - 9.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(436 KB)

KH/22/21950, Smlouva o poskytnutí dotace

Číslo dokumentu: 603-22
Vyvěšeno: 9.5.2022 - 9.5.2025
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(469 KB)

Žádost o vydání změny podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Agrostav Ústí nad Orlicí, a.s.

Číslo dokumentu: 602-22
Vyvěšeno: 11.5.2022 - 27.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(5 MB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru všeobecné praktické lékařství pro území: obec Staré Hradiště a spádové obce.

Číslo dokumentu: 601-22
Vyvěšeno: 9.5.2022 - 22.6.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(336 KB)

19/05/2476, Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 600-22
Vyvěšeno: 9.5.2022 - 9.5.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(526 KB)

22/21585, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 – Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií v Pk na rok 2022: Oprava exponátů a expozic

Číslo dokumentu: 599-22
Vyvěšeno: 6.5.2022 - 6.5.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(350 KB)

22/21596, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče v Pk na rok 2022: Festival Bez nití / Odvázané léto na terasách

Číslo dokumentu: 598-22
Vyvěšeno: 6.5.2022 - 6.5.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(605 KB)

Rozhodnutí EIA – „Hala Stéblová 2“

Číslo dokumentu: 597-22
Vyvěšeno: 9.5.2022 - 24.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(320 KB)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě – Letohrad – Jablonné nad Orlicí – obecní policie

Číslo dokumentu: 596-22
Vyvěšeno: 6.5.2022 - 21.5.2022
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Niklovna cz s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 595-22
Vyvěšeno: 9.5.2022 - 24.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(300 KB)

Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/34 v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 594-22
Vyvěšeno: 9.5.2022 - 25.5.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(223 KB)

Zahájení zjišťovacího řízení „Recyklační linka na zpracování stavebního odpadu ve Slatiňanech“

Číslo dokumentu: 593-22
Vyvěšeno: 9.5.2022 - 25.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(268 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 592-22
Vyvěšeno: 6.5.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(432 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I/43, III/3665, III/3666 a MK v Březové nad Svitavou

Číslo dokumentu: 591-22
Vyvěšeno: 6.5.2022 - 24.5.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(719 KB)

Zkapacitnění stávajícího zařízení k využití a úpravě stavebních odpadů, Recyklační středisko – Spytovice –závěr zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 590-22
Vyvěšeno: 6.5.2022 - 23.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(306 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 589-22
Vyvěšeno: 6.5.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(432 KB)

Soubor zařízení na výrobu čistých, laboratorních, speciálních a technických chemikálií ve výrobní divizi PENTA, Chrudim – nabytí právní moci 6. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 588-22
Vyvěšeno: 6.5.2022 - 6.6.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(238 KB)

Výběrové řízení č. 28/2022 – Vedoucí odboru organizačního a právního a krajského živnostenského úřadu

Číslo dokumentu: 587-22
Vyvěšeno: 5.5.2022 - 31.5.2022
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(294 KB)

Rezidence Kopanický Mlýn II, rozhodnutí o odvolání

Číslo dokumentu: 586-22
Vyvěšeno: 5.5.2022 - 23.5.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(333 KB)

19/05/1965, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 585-22
Vyvěšeno: 4.5.2022 - 4.5.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(432 KB)

OKSCR/22/21698 C1: Stavební úpravy tělocvičny v Libchavách

Číslo dokumentu: 584-22
Vyvěšeno: 4.5.2022 - 4.5.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(292 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43, extravilán obce Opatovec

Číslo dokumentu: 583-22
Vyvěšeno: 5.5.2022 - 23.5.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(303 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru fyzioterapeut pro území: okres Pardubice

Číslo dokumentu: 582-22
Vyvěšeno: 6.5.2022 - 18.6.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(336 KB)

Pokračování hornické činnosti ve stávajícím DP Bystřec I – závěr zjišťovacího řízení

Číslo dokumentu: 581-22
Vyvěšeno: 4.5.2022 - 19.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(348 KB)

Pokračování hornické činnosti ve stávajícím DP Bystřec I – závěr zjišťovacího řízení

Číslo dokumentu: 580-22
Vyvěšeno: 4.5.2022 - 19.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(348 KB)
12345678910...