Úřední deska

 

Vyhledávaní v dokumentech

:
:  -  :
:
:
12345678910...

OOP I/43

Číslo dokumentu: 2269-23
Vyvěšeno: 25.9.2023 - 11.10.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(3 MB)

OOP I/37

Číslo dokumentu: 2268-23
Vyvěšeno: 25.9.2023 - 11.10.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(495 KB)

Posuzování vlivů na životní prostředí – Rozhodnutí – Využití recyklátu TAS-T3 v obalovně živičných směsí Topol

Číslo dokumentu: 2267-23
Vyvěšeno: 25.9.2023 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(407 KB)

Rozpočtové opatření z RPk ze dne 4. 9. 2023 + IS

Číslo dokumentu: 2266-23
Vyvěšeno: 25.9.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(433 KB)

Rozpočtové opatření z RPk ze dne 21. 8. 2023 + IS

Číslo dokumentu: 2265-23
Vyvěšeno: 22.9.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(433 KB)

OOP I/36

Číslo dokumentu: 2264-23
Vyvěšeno: 22.9.2023 - 8.10.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(6 MB)

Seznámení s podklady rozhodnutí, novostavba rodinného domu Litomyšl na poz.parc.č. 1599/50 a 1599/51

Číslo dokumentu: 2263-23
Vyvěšeno: 21.9.2023 - 9.10.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(196 KB)

OOP I/17

Číslo dokumentu: 2262-23
Vyvěšeno: 21.9.2023 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

OŽPZ/23/23364 Smlouva o poskytnutí dotace, DČOV – Tržek – PD, obec Tržek

Číslo dokumentu: 2261-23
Vyvěšeno: 20.9.2023 - 20.9.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(416 KB)

OŽPZ/23/23391 Smlouva o poskytnutí dotace, Rozšíření splaškové kanalizace Mokrá Lhota – Nové Hrady – 3. etapa, obec Nové Hrady – 3.etapa

Číslo dokumentu: 2260-23
Vyvěšeno: 20.9.2023 - 20.9.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(421 KB)

OŽPZ/23/23381 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Borová – intenzifikace zdrojů – DPS, obec Borová

Číslo dokumentu: 2259-23
Vyvěšeno: 20.9.2023 - 20.9.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(421 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Ambulantní zdrav. péče v oboru praktické lékařství pro děti a dorost pro území: město Lanškroun

Číslo dokumentu: 2258-23
Vyvěšeno: 21.9.2023 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(337 KB)

Smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace na nový DA pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Obec Bučina, OKŘ/23/23205

Číslo dokumentu: 2257-23
Vyvěšeno: 20.9.2023 - 20.9.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
Dokument ve formátu PDF(298 KB)

Závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Josef Škrkoň-Techplast, a.s., Česká Třebová

Číslo dokumentu: 2256-23
Vyvěšeno: 20.9.2023 - 5.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(369 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska dle zákona o ochraně ovzduší pro investora JK2DM, s.r.o., Pardubice

Číslo dokumentu: 2255-23
Vyvěšeno: 20.9.2023 - 5.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(189 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší STROJON s.r.o. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 2254-23
Vyvěšeno: 20.9.2023 - 6.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(330 KB)

OR/23/22986; Smlouva o poskytnutí dotace; Stavební úpravy budovy p.č. st.177 k.ú. Moravská Chrastová; obec Brněnec

Číslo dokumentu: 2253-23
Vyvěšeno: 18.9.2023 - 18.9.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(425 KB)

Rozvoj výrobního areálu firmy Techplast – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 2252-23
Vyvěšeno: 19.9.2023 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(160 KB)

Zahájení zjišťovacího řízení - „Retail Park Hlinsko“

Číslo dokumentu: 2251-23
Vyvěšeno: 19.9.2023 - 13.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(342 KB)

Zahájení zjišťovacího řízení – Dostavba farmy skotu Kunčina

Číslo dokumentu: 2250-23
Vyvěšeno: 19.9.2023 - 6.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(353 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb s RBP, zdravotní pojišťovnou. Ambulantní zdrav. péče v oboru všeobecné praktické lékařství pro území: Pardubický kraj

Číslo dokumentu: 2249-23
Vyvěšeno: 19.9.2023 - 2.11.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(337 KB)

Návrh stanovení místní úpravy provozu na komunikacích I/34, I/35, I/43, II/366, III/36625, III/3665, III/0436 v k.ú. Hradec n/S, Svitavy-předměstí, Moravský Lačnov (obchvat Svitav)

Číslo dokumentu: 2248-23
Vyvěšeno: 15.9.2023 - 3.10.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(39 MB)

Žádost o změnu podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Zeppelin CZ s.r.o., Modletice

Číslo dokumentu: 2247-23
Vyvěšeno: 15.9.2023 - 2.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(208 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda. Amb. zdrav. péče v oboru všeobecné praktické lékařství pro území: město Pardubice

Číslo dokumentu: 2246-23
Vyvěšeno: 15.9.2023 - 31.10.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(336 KB)

Závazné stanovisko RONAL CR s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2245-23
Vyvěšeno: 14.9.2023 - 30.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(369 KB)

Závazné stanovisko Liponova EKO DNL SE (§ 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2244-23
Vyvěšeno: 14.9.2023 - 30.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(348 KB)

Povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší ML – wood servis s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2243-23
Vyvěšeno: 14.9.2023 - 30.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(365 KB)

Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním cihel – závod Holice – nabytí právní moci 3. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 2242-23
Vyvěšeno: 14.9.2023 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(326 KB)

Rozšíření DP ČEPERKA I a následná těžba v ploše tohoto rozšíření – vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (EIA MŽP)

Číslo dokumentu: 2241-23
Vyvěšeno: 14.9.2023 - 2.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(167 KB)

OR/23/23664, Smlouva o poskytnutí dotace, Pořízení pasportu místních komunikací, VO a rozhlasu v obci Rabštejnská Lhota

Číslo dokumentu: 2240-23
Vyvěšeno: 13.9.2023 - 13.9.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Žádost o vydání závazného stanoviska dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Contipro a.s., Dolní Dobrouč

Číslo dokumentu: 2239-23
Vyvěšeno: 14.9.2023 - 29.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(171 KB)

OOP I/34

Číslo dokumentu: 2238-23
Vyvěšeno: 14.9.2023 - 30.9.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(642 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Ambulantní zdrav. péče v oboru urologie pro území: město Hlinsko

Číslo dokumentu: 2237-23
Vyvěšeno: 14.9.2023 - 28.10.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(337 KB)

Zařízení pro výrobu preRDF Zdechovice – zveřejnění vyjádření odborně způsobilé osoby (CENIA) k žádosti o vydání integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 2236-23
Vyvěšeno: 13.9.2023 - 29.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(703 KB)

Terénní úpravy v Hradci nad Svitavou – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 2235-23
Vyvěšeno: 13.9.2023 - 13.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(343 KB)

OR/23/23650, Smlouva o poskytnutí dotace, Pořízení pasportů veřejného osvětlení a místního rozhlasu, místních komunikací a kanalizace Semanín

Číslo dokumentu: 2234-23
Vyvěšeno: 12.9.2023 - 12.9.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(483 KB)

OOP I/36

Číslo dokumentu: 2233-23
Vyvěšeno: 12.9.2023 - 28.9.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

ZEVO Opatovice – oznámení o konání veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Číslo dokumentu: 2232-23
Vyvěšeno: 11.9.2023 - 27.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(164 KB)

Oprava mezitímního rozhodnutí ve vyvlastňovacím řízení sp. zn. SpKrÚ 89222/2022 o omezení vlastnického práva spoluvlastníků pozemku p.č. 4591/92 k.ú. Vysoké Mýto

Číslo dokumentu: 2231-23
Vyvěšeno: 12.9.2023 - 29.9.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(695 KB)

Nařízení Státní veterinární správy, č.j. SVS/2023/120409 - E

Číslo dokumentu: 2230-23
Vyvěšeno: 8.9.2023 - 30.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(469 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší Autocentrum BARTH a.s. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 2229-23
Vyvěšeno: 11.9.2023 - 27.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(142 KB)

Návrh stanovení místní úpravy provozu na křižovatce silnic I/37 a místní komunikace (ul. Medunova) v obci Slatiňany

Číslo dokumentu: 2228-23
Vyvěšeno: 11.9.2023 - 27.9.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Ambulantní zdrav. péče v oboru klinická osteologie pro území: Pardubický kraj

Číslo dokumentu: 2226-23
Vyvěšeno: 11.9.2023 - 25.10.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(337 KB)

Nařízení ústního jednání ve vyvlastňovacím řízení sp. zn. SpKrÚ 68716/2022 o odnětí vlastnického práva Pavle Stehlíkové k pozemku p.č. 6319/39 k.ú. Vysoké Mýto

Číslo dokumentu: 2225-23
Vyvěšeno: 8.9.2023 - 26.9.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(661 KB)

Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/34 v obci Polička, ul. Starohradská

Číslo dokumentu: 2222-23
Vyvěšeno: 8.9.2023 - 26.9.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Ambulantní zdrav. péče v oboru fyzioterapeut pro území: město Žamberk

Číslo dokumentu: 2221-23
Vyvěšeno: 8.9.2023 - 24.10.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(336 KB)

OŽPZ/23/22850 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora prodejny KONZUM ve Skořenicích, obec Skořenice

Číslo dokumentu: 2218-23
Vyvěšeno: 6.9.2023 - 6.9.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(383 KB)

OŽPZ/23/22473 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Přístřešek pro zázemí mateřské školky, obec Skořenice

Číslo dokumentu: 2217-23
Vyvěšeno: 6.9.2023 - 6.9.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(569 KB)

OŽPZ/23/22195 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výměna svítidel veřejného osvětlení II. etapa, obec Bukovka

Číslo dokumentu: 2216-23
Vyvěšeno: 6.9.2023 - 6.9.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(741 KB)

OŽPZ/23/22138 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava povrchu místní komunikace, obec Mrákotín

Číslo dokumentu: 2215-23
Vyvěšeno: 6.9.2023 - 6.9.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(548 KB)
12345678910...