Úřední deska

 

Vyhledávaní v dokumentech

:
:  -  :
:
:
12345678910...

Oznámení o nabytí právní moci změny č. 13 integrovaného povolení – P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice, Divize 05 – Skládka Březinka

Číslo dokumentu: 91-22
Vyvěšeno: 17.1.2022 - 16.2.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(227 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdrojů znečišťování ovzduší provozovatele EOP Distribuce, a.s.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 90-22
Vyvěšeno: 17.1.2022 - 1.2.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(90 KB)

Oznámení o podaném odvolání v řízení dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, pro opětovného vysazování čmeláků zemních

Číslo dokumentu: 89-22
Vyvěšeno: 14.1.2022 - 31.1.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(217 KB)

Výroba nitrocelulózy – rozhodnutí o 20. změně integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 88-22
Vyvěšeno: 14.1.2022 - 1.2.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(220 KB)

AURUM – Rozšíření výrobního závodu REHAU Moravská Třebová CZ – Fáze II – závěr zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 87-22
Vyvěšeno: 14.1.2022 - 31.1.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(319 KB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele GRANITA Lomy s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 86-22
Vyvěšeno: 14.1.2022 - 31.1.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(276 KB)

Rozhodnutí o nepovolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, pro opětovného vysazování čmeláků zemních

Číslo dokumentu: 85-22
Vyvěšeno: 13.1.2022 - 29.1.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(676 KB)

19/05/1073, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 84-22
Vyvěšeno: 12.1.2022 - 12.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(462 KB)

19/05/1065, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 83-22
Vyvěšeno: 12.1.2022 - 12.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(463 KB)

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2022 – 2024

Dokument lze připomínkovat prostřednictvím formuláře dostupného na https://www.pardubickykraj.cz/strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-pk do 21. 1. 2022.

Číslo dokumentu: 82-22
Vyvěšeno: 13.1.2022 - 21.1.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(8 MB)

19/05/1052, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 81-22
Vyvěšeno: 12.1.2022 - 12.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(465 KB)

19/05/1045, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 80-22
Vyvěšeno: 12.1.2022 - 12.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(466 KB)

19/05/0998, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 79-22
Vyvěšeno: 12.1.2022 - 12.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(577 KB)

19/05/0982, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 78-22
Vyvěšeno: 12.1.2022 - 12.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(396 KB)

19/05/0972, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 77-22
Vyvěšeno: 12.1.2022 - 12.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(391 KB)

19/05/0967, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 76-22
Vyvěšeno: 12.1.2022 - 12.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(390 KB)

19/05/0937, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 75-22
Vyvěšeno: 12.1.2022 - 12.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(685 KB)

Centrální příjem v Orlickoústecké nemocnici, seznámení s podklady a protokol u ohledání

Číslo dokumentu: 74-22
Vyvěšeno: 13.1.2022 - 28.1.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Horní Roveň – Dostavba farmy dojnic – zveřejnění dokumentace

Číslo dokumentu: 73-22
Vyvěšeno: 13.1.2022 - 14.2.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(244 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I. tříd v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 72-22
Vyvěšeno: 13.1.2022 - 29.1.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(394 KB)

Dostavba jalovárny Bystřec – závěr zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 71-22
Vyvěšeno: 13.1.2022 - 29.1.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(315 KB)

Změna povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Ridera DIS s.r.o., Ostrava

Číslo dokumentu: 70-22
Vyvěšeno: 13.1.2022 - 28.1.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(149 KB)

Žádost o vydání změny povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Ridera DIS s.r.o., Ostrava

Číslo dokumentu: 69-22
Vyvěšeno: 13.1.2022 - 28.1.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(60 KB)

Povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele ZEMSTAV HB s.r.o., Havlíčkův Brod

Číslo dokumentu: 68-22
Vyvěšeno: 13.1.2022 - 28.1.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(256 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele GRANITA Lomy s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 67-22
Vyvěšeno: 13.1.2022 - 28.1.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(681 KB)

19/05/1299, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 66-22
Vyvěšeno: 11.1.2022 - 11.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(511 KB)

Povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele TP plast CZ s.r.o, Letohrad

Číslo dokumentu: 65-22
Vyvěšeno: 12.1.2022 - 27.1.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(181 KB)

Závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele ARDIS ZH, s.r.o., Žiar nad Hronom

Číslo dokumentu: 64-22
Vyvěšeno: 12.1.2022 - 27.1.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(250 KB)

Povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá

Číslo dokumentu: 63-22
Vyvěšeno: 12.1.2022 - 27.1.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(264 KB)

EcoWasteEnergy, s.r.o., Zařízení ke sběru a výkupu odpadů (Drtírna tuhých odpadů) – nabytí právní moci 10. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 62-22
Vyvěšeno: 12.1.2022 - 12.2.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(225 KB)

19/05/1621, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 61-22
Vyvěšeno: 11.1.2022 - 11.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(551 KB)

Žádost o vydání změny povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele KAYSER, s.r.o., Moravská Třebová

Číslo dokumentu: 60-22
Vyvěšeno: 12.1.2022 - 27.1.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(202 KB)

19/05/1594, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk v rámci projektu Kotlíkové dotace v Pk III

Číslo dokumentu: 59-22
Vyvěšeno: 11.1.2022 - 11.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(471 KB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele KM – PRONA, a.s.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 58-22
Vyvěšeno: 12.1.2022 - 27.1.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(301 KB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele KM – PRONA, a.s.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 57-22
Vyvěšeno: 12.1.2022 - 27.1.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(293 KB)

Rozhodnutí o odvolání

Číslo dokumentu: 56-22
Vyvěšeno: 11.1.2022 - 27.1.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(260 KB)

19/05/1386, Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 55-22
Vyvěšeno: 10.1.2022 - 10.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(580 KB)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě – Sezemice – Časy- městská policie

Číslo dokumentu: 54-22
Vyvěšeno: 11.1.2022 - 26.1.2022
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě – Sezemice – Býšť - městská policie

Číslo dokumentu: 53-22
Vyvěšeno: 11.1.2022 - 26.1.2022
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě – Sezemice – Chvojenec - městská policie

Číslo dokumentu: 52-22
Vyvěšeno: 11.1.2022 - 26.1.2022
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě – Sezemice – Rokytno - městská policie

Číslo dokumentu: 51-22
Vyvěšeno: 11.1.2022 - 26.1.2022
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě – Sezemice – Slepotice - městská policie

Číslo dokumentu: 50-22
Vyvěšeno: 11.1.2022 - 26.1.2022
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě – Sezemice – Horní Ředice - městská policie

Číslo dokumentu: 49-22
Vyvěšeno: 11.1.2022 - 26.1.2022
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě – Sezemice – Němčice - městská policie

Číslo dokumentu: 48-22
Vyvěšeno: 11.1.2022 - 26.1.2022
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě – Sezemice – Ostřetín - městská policie

Číslo dokumentu: 47-22
Vyvěšeno: 11.1.2022 - 26.1.2022
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě – Sezemice – Lány u Dašic - městská policie

Číslo dokumentu: 46-22
Vyvěšeno: 11.1.2022 - 26.1.2022
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě – Sezemice – Dolní Ředice - městská policie

Číslo dokumentu: 45-22
Vyvěšeno: 11.1.2022 - 26.1.2022
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě – Sezemice – Spojil - městská policie

Číslo dokumentu: 44-22
Vyvěšeno: 11.1.2022 - 26.1.2022
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě – Sezemice – Dříteč - městská policie

Číslo dokumentu: 43-22
Vyvěšeno: 11.1.2022 - 26.1.2022
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Rozhodnutí o odvolání, Betonárka ZAPA Hlinsko - společné povolení

Číslo dokumentu: 42-22
Vyvěšeno: 11.1.2022 - 27.1.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(366 KB)
12345678910...