Doprava

12

ODSH/20/24807 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na opravu havarijního stavu mostu

Číslo dokumentu: 2-21
Vyvěšeno: 4.1.2021 - 4.1.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(427 KB)

ODSH/20/23710 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na odstranění znečištění a závad na komunikacích v katastru území obce způsobené staveništní dopravou v souvislosti s výstavbou dálnice D35

Číslo dokumentu: 2328-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(403 KB)

ODSH/20/23699 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na restaurování historického osobního vozu C4u 8797 do plně provozního stavu

Číslo dokumentu: 2302-20
Vyvěšeno: 2.10.2020 - 2.10.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(398 KB)

ODSH/20/23711 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na odstranění znečištění a závad na komunikacích v katastru území obce způsobené staveništní dopravou v souvislosti s výstavbou dálnice D35

Číslo dokumentu: 2301-20
Vyvěšeno: 2.10.2020 - 2.10.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(441 KB)

ODSH/20/23709 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na odstranění znečištění a závad na komunikacích v katastru území obce způsobené staveništní dopravou v souvislosti s výstavbou dálnice D35

Číslo dokumentu: 2300-20
Vyvěšeno: 2.10.2020 - 2.10.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(474 KB)

ODSH/20/23708 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na odstranění znečištění a závad na komunikacích v katastru území obce způsobené staveništní dopravou v souvislosti s výstavbou dálnice D35

Číslo dokumentu: 2299-20
Vyvěšeno: 2.10.2020 - 2.10.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(441 KB)

ODSH/20/23707 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na odstranění znečištění a závad na komunikacích v katastru území obce způsobené staveništní dopravou v souvislosti s výstavbou dálnice D35

Číslo dokumentu: 2298-20
Vyvěšeno: 2.10.2020 - 2.10.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(451 KB)

ODSH/20/23705 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na odstranění znečištění a závad na komunikacích v katastru území obce způsobené staveništní dopravou v souvislosti s výstavbou dálnice D35

Číslo dokumentu: 2297-20
Vyvěšeno: 2.10.2020 - 2.10.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(429 KB)

ODSH/20/23704 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na odstranění znečištění a závad na komunikacích v katastru území obce způsobené staveništní dopravou v souvislosti s výstavbou dálnice D35

Číslo dokumentu: 2296-20
Vyvěšeno: 2.10.2020 - 2.10.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(438 KB)

ODSH/20/23703 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na odstranění znečištění a závad na komunikacích v katastru území obce způsobené staveništní dopravou v souvislosti s výstavbou dálnice D35

Číslo dokumentu: 2295-20
Vyvěšeno: 2.10.2020 - 2.10.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(433 KB)

ODSH/20/23702 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na odstranění znečištění a závad na komunikacích v katastru území obce způsobené staveništní dopravou v souvislosti s výstavbou dálnice D35

Číslo dokumentu: 2294-20
Vyvěšeno: 2.10.2020 - 2.10.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(433 KB)

ODSH/20/20730 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Zajištění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu v územní působnosti Pk na rok 2020

Číslo dokumentu: 1600-20
Vyvěšeno: 15.7.2020 - 15.7.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

ODSH/20/20731 – Smlouva o poskytnutí investiční dotace – projektová dokumentace na rozšíření muzea v Rosicích n.L.

Číslo dokumentu: 1383-20
Vyvěšeno: 26.5.2020 - 26.5.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(701 KB)

ODSH/20/20729 - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – slevy na pořízení karet IREDO

Číslo dokumentu: 1358-20
Vyvěšeno: 18.5.2020 - 18.5.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(467 KB)

ODSH/19/25855 - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – slevy na pořízení karet IREDO

Číslo dokumentu: 2865-19
Vyvěšeno: 20.12.2019 - 20.12.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

ODSH/19/25607 - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Zajištění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu v územní působnosti Pardubického kraje v roce 2019

Číslo dokumentu: 2852-19
Vyvěšeno: 18.12.2019 - 18.12.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(538 KB)

ODSH/19/25936 - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Náhradní výsadba v obci Jehnědí

Číslo dokumentu: 2851-19
Vyvěšeno: 18.12.2019 - 18.12.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(383 KB)

ODSH/19/25446 - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Pročištění dešťové kanalizace a úklid komunikací II/306 a III/3061 na průtahu obce Prosetín

Číslo dokumentu: 2792-19
Vyvěšeno: 2.12.2019 - 2.12.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(435 KB)

ODSH/19/22155/1, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z programu Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji městu Ústí nad Orlicí

Číslo dokumentu: 2356-19
Vyvěšeno: 10.9.2019 - 10.9.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(172 KB)

ODSH/19/23791, Smlouva o poskytnutí investiční dotace – stavební úpravy svodidel u komunikace k hradu Svojanov

Číslo dokumentu: 2055-19
Vyvěšeno: 23.7.2019 - 23.7.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(331 KB)

ODSH/19/23597, Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – slevy na prodané čipové karty IREDO

Číslo dokumentu: 1843-19
Vyvěšeno: 2.7.2019 - 2.7.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(621 KB)

ODSH/19/23790, Smlouva o poskytnutí investiční dotace na pořízení parní lokomotivy pro muzejní expozici

Číslo dokumentu: 1841-19
Vyvěšeno: 2.7.2019 - 2.7.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(465 KB)

ODSH/19/22154, Smlouva o poskytnutí dotace na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1469-19
Vyvěšeno: 31.5.2019 - 31.5.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(377 KB)

ODSH/19/22142, Smlouva o poskytnutí dotace na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1438-19
Vyvěšeno: 29.5.2019 - 29.5.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(407 KB)

ODSH/19/22156, Smlouva o poskytnutí dotace na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1437-19
Vyvěšeno: 29.5.2019 - 29.5.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(388 KB)

ODSH/19/22165, Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Oprava povrchu komunikace Andrlův chlum Ústí nad Orlicí

Číslo dokumentu: 1422-19
Vyvěšeno: 27.5.2019 - 27.5.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(348 KB)

ODSH/19/22155, Smlouva o poskytnutí dotace

Poskytnuta dotace městu Ústí nad Orlicí na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji
Číslo dokumentu: 1353-19
Vyvěšeno: 15.5.2019 - 15.5.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(497 KB)

ODSH/19/22140, Smlouva o poskytnutí dotace

Poskytnuta dotace městu Třemošnice na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji
Číslo dokumentu: 1352-19
Vyvěšeno: 15.5.2019 - 15.5.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(352 KB)

ODSH/19/22139, Smlouva o poskytnutí dotace

Poskytnuta dotace městu Svitavy na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji
Číslo dokumentu: 1351-19
Vyvěšeno: 15.5.2019 - 15.5.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(391 KB)

ODSH/19/22164, Smlouva o poskytnutí dotace. Poskytnuta dotace městu Ronov nad Doubravou na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1350-19
Vyvěšeno: 15.5.2019 - 15.5.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(420 KB)

ODSH/19/22146, Smlouva o poskytnutí dotace. Poskytnuta dotace městu Polička na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1349-19
Vyvěšeno: 15.5.2019 - 15.5.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(370 KB)

ODSH/19/22163, Smlouva o poskytnutí dotace. Poskytnuta dotace městu Moravská Třebová na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1348-19
Vyvěšeno: 15.5.2019 - 15.5.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(410 KB)

ODSH/19/22143, Smlouva o poskytnutí dotace. Poskytnuta dotace městu Králíky na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1347-19
Vyvěšeno: 15.5.2019 - 15.5.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(375 KB)

ODSH/19/22147, Smlouva o poskytnutí dotace. Poskytnuta dotace obci Hnátnice na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1346-19
Vyvěšeno: 15.5.2019 - 15.5.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(399 KB)

ODSH/19/22162, Smlouva o poskytnutí dotace. Poskytnuta dotace obci Dobříkov na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1345-19
Vyvěšeno: 15.5.2019 - 15.5.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(340 KB)

ODSH/19/22145, Smlouva o poskytnutí dotace. Poskytnuta dotace obci Desná na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1344-19
Vyvěšeno: 15.5.2019 - 15.5.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(360 KB)

ODSH/19/22148, Smlouva o poskytnutí dotace. Poskytnuta dotace obci Červená Voda na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1343-19
Vyvěšeno: 15.5.2019 - 15.5.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(358 KB)

ODSH/19/22144, Smlouva o poskytnutí dotace. Poskytnuta dotace spolku AUTOKLUB KAROSA klub v AČR na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1342-19
Vyvěšeno: 15.5.2019 - 15.5.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(396 KB)

ODSH/18/24899, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace – profinancování slev za prodané čipové karty IREDO

Číslo dokumentu: 2847-18
Vyvěšeno: 18.12.2018 - 18.12.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(583 KB)

ODSH/18/20024, Smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace obci Morašice na opravu silnice Lažany - Říkovice

Číslo dokumentu: 2728-18
Vyvěšeno: 15.11.2018 - 15.11.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(315 KB)

ODSH/18/24525, Smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace obci Sopotnice na zakoupení minibusu

Číslo dokumentu: 2727-18
Vyvěšeno: 15.11.2018 - 15.11.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(306 KB)

Smlouva č. ev. ODSH/18/23403 o poskytnutí dotace

Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na financování slev z prodaných čipových karet IREDO za období od listopadu 2017 do května 2018.

Číslo dokumentu: 2138-18
Vyvěšeno: 25.7.2018 - 25.7.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(618 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace ODSH/18/21819

Dotace je určena na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť na území Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 1519-18
Vyvěšeno: 28.5.2018 - 28.5.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(355 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace ODSH/18/21812

Dotace je určena na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť na území Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 1518-18
Vyvěšeno: 28.5.2018 - 28.5.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(363 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace ODSH/18/21814

Dotace je určena na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť na území Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 1517-18
Vyvěšeno: 28.5.2018 - 28.5.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(373 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace ODSH/18/21817

Dotace je určena na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť na území Pardubického kraje
Číslo dokumentu: 1441-18
Vyvěšeno: 21.5.2018 - 21.5.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(399 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace ODSH/18/21863

Dotace je určena na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť na území Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 1440-18
Vyvěšeno: 21.5.2018 - 21.5.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(412 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace ODSH/18/21861

Dotace je určena na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť na území Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 1439-18
Vyvěšeno: 21.5.2018 - 21.5.2021
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(359 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace ODSH/18/21865

Dotace je určena na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť na území Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 1438-18
Vyvěšeno: 21.5.2018 - 21.5.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(364 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace ODSH/18/21864

Dotace je určena na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť na území Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 1431-18
Vyvěšeno: 21.5.2018 - 21.5.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(337 KB)
12