Kultura

123456

OKSCR/19/24237, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury: Kulturní park Pardubice

Číslo dokumentu: 2270-19
Vyvěšeno: 15.8.2019 - 15.8.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(282 KB)

OKSCR/19/24299, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Koclířov, Boží muka - restaurování“

Číslo dokumentu: 2233-19
Vyvěšeno: 9.8.2019 - 9.8.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(304 KB)

OKSCR/19/24296, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na akci „Chrudim, evangelický kostel - oprava střechy a věžičky“

Číslo dokumentu: 2192-19
Vyvěšeno: 5.8.2019 - 5.8.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(310 KB)

OKSCR/19/24060, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Luková, kulturní dům, oprava podlahy sálu

Číslo dokumentu: 2190-19
Vyvěšeno: 5.8.2019 - 5.8.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(263 KB)

OKSCR/19/23247, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 – Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií na rok 2019: Restaurování souboru malovaného nábytku

Číslo dokumentu: 2180-19
Vyvěšeno: 5.8.2019 - 5.8.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(337 KB)

OKSCR/19/24284, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na akci „Tatenice, čp. 86, zámek - oprava fasády a otvorových prvků zámku“

Číslo dokumentu: 2169-19
Vyvěšeno: 1.8.2019 - 1.8.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(303 KB)

OKSCR/19/24009, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památ.péče v Pk na rok 2019; Neinv.dotace na akci České Heřmanice, sýpka, č.p. 49 - obnova odvětrávacího systému, zahájení 4. etapy

Číslo dokumentu: 2164-19
Vyvěšeno: 31.7.2019 - 31.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(313 KB)

OKSCR/19/24225, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam.péče na rok 2019; Neinv.dotace na akci Lány na Důlku, kostel sv.Jana Nepomuckého, restaurování vstup. portálu, obnova vstup. dveří

Číslo dokumentu: 2163-19
Vyvěšeno: 31.7.2019 - 31.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(316 KB)

OKSCR/19/24224, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na akci „Perálec, kostel sv.Jana Křtitele - restaurování aliančního erbu na věži“

Číslo dokumentu: 2162-19
Vyvěšeno: 31.7.2019 - 31.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(308 KB)

OKSCR/19/24206, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Dlouhá Třebová, kostel sv. Prokopa - obnova varhan“

Číslo dokumentu: 2161-19
Vyvěšeno: 31.7.2019 - 31.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(309 KB)

OKSCR/19/24208, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Dlouhá Třebová, hřbitov - obnova hřbitovního kříže“

Číslo dokumentu: 2160-19
Vyvěšeno: 31.7.2019 - 31.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(327 KB)

OKSCR/19/24205, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Hlinsko, Budovcovo nábřeží čp. 59, výměna oken“

Číslo dokumentu: 2159-19
Vyvěšeno: 31.7.2019 - 31.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(377 KB)

OKSCR/19/24211, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na akci „Hlinsko-Betlém, Veleslavínova 168, oprava střechy“

Číslo dokumentu: 2157-19
Vyvěšeno: 31.7.2019 - 31.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(350 KB)

OKSCR/19/24214, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na akci „Sezemice, dům čp. 94, výměna oken, dveří a oprava fasády“

Číslo dokumentu: 2151-19
Vyvěšeno: 31.7.2019 - 31.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(363 KB)

OKSCR/19/24010, Smlouva o poskytnutí dotace, P3 – Podpora pam. péče v Pk na rok 2019; Neinv. dotace na akci „Sudislav nad Orlicí, venkov. usedlost čp. 8 -výměna krytiny přístavku a tří vstupních dveří

Číslo dokumentu: 2098-19
Vyvěšeno: 26.7.2019 - 26.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(355 KB)

OKSCR/19/24007, Smlouva o poskytnutí dotace, P3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na akci „Lány na Důlku, sýpka u domu čp. 8, PD kompletní rekonstrukce“

Číslo dokumentu: 2097-19
Vyvěšeno: 26.7.2019 - 26.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(353 KB)

OKSCR/19/24037, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Sezemice, křížek "U kříže", obnova“

Číslo dokumentu: 2095-19
Vyvěšeno: 26.7.2019 - 26.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(313 KB)

OKSCR/19/24227, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Ostřešany, kříž na návsi, obnova“

Číslo dokumentu: 2094-19
Vyvěšeno: 26.7.2019 - 26.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(312 KB)

OKSCR/19/23978, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Tržek, kaple Panny Marie - restaurování vstupních dveří“

Číslo dokumentu: 2093-19
Vyvěšeno: 26.7.2019 - 26.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(304 KB)

OKSCR/19/24220, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Svojšice, zřícenina tvrze - konzervace stavby“

Číslo dokumentu: 2092-19
Vyvěšeno: 26.7.2019 - 26.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(308 KB)

OKSCR/19/23961, Smlouva o poskytnutí dotace, P3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na akci Vraclav, poutní kostel sv. Mikuláše - obnova vstupního balustr. schodiště

Číslo dokumentu: 2091-19
Vyvěšeno: 26.7.2019 - 26.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(309 KB)

OKSCR/19/24057, Smlouva o poskytnutí dotace, P4 – Podpora subjektů v oblasti kultury v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na akci „Honbice, památník padlým se sochou Jana Žižky-restaurování“

Číslo dokumentu: 2062-19
Vyvěšeno: 25.7.2019 - 25.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(268 KB)

OKSCR/19/24070, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Semanín, zvonice v areálu kostela sv. Bartoloměje - restau

Číslo dokumentu: 2022-19
Vyvěšeno: 22.7.2019 - 22.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(313 KB)

OKSCR/19/24069, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Semanín, areál hřbitova u kostela sv. Bartoloměje - oprava

Číslo dokumentu: 2021-19
Vyvěšeno: 22.7.2019 - 22.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(297 KB)

OKSCR/19/24056, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Útěchov, Lenní dvůr, 2. etapa opravy“

Číslo dokumentu: 2020-19
Vyvěšeno: 22.7.2019 - 22.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(290 KB)

OKSCR/19/23969, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Česká Třebová, ul. Dr. E. Beneše, litinový kříž

Číslo dokumentu: 2019-19
Vyvěšeno: 22.7.2019 - 22.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(342 KB)

OKSCR/19/23968, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Česká Třebová-Bezděkov, litinový kříž

Číslo dokumentu: 2018-19
Vyvěšeno: 22.7.2019 - 22.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(426 KB)

OKSCR/19/23967, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Česká Třebová, Staré náměstí - restaurování

Číslo dokumentu: 2017-19
Vyvěšeno: 22.7.2019 - 22.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(408 KB)

OKSCR/19/24074, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Hroubovice, Židovský hřbitov - pokračování opravy, konzerv

Číslo dokumentu: 2016-19
Vyvěšeno: 22.7.2019 - 22.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(319 KB)

OKSCR/19/24075, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Žamberk, Židovský hřbitov - pokračování opravy, konzervace

Číslo dokumentu: 2015-19
Vyvěšeno: 22.7.2019 - 22.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(319 KB)

OKSCR/19/24080, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Zámrsk, kostel sv. Martina - obnova varhan“

Číslo dokumentu: 2014-19
Vyvěšeno: 22.7.2019 - 22.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(324 KB)

OKSCR/19/24077, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Moravská Třebová, Boršov č.p. 193 - obnova střešního plášt

Číslo dokumentu: 2012-19
Vyvěšeno: 19.7.2019 - 19.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(377 KB)

OKSCR/19/23947, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Květná, kostel sv. Vavřince - oprava střechy“

Číslo dokumentu: 2011-19
Vyvěšeno: 19.7.2019 - 19.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(322 KB)

OKSCR/19/23933, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Chvaletice, čp. 124, bývalá základní škola - obnova výplní

Číslo dokumentu: 2010-19
Vyvěšeno: 19.7.2019 - 19.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(448 KB)

OKSCR/19/24040, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Pardubice, tř. Míru 110, obnova fasády“

Číslo dokumentu: 2009-19
Vyvěšeno: 19.7.2019 - 19.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(375 KB)

OKSCR/19/24024, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Rybník, sousoší před kostelem - rest. sous. Kalvárie

Číslo dokumentu: 1930-19
Vyvěšeno: 10.7.2019 - 10.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(296 KB)

OKSCR/19/23488, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Džbánov, venkovská usedlost čp. 17 - výměna střešní krytin

Číslo dokumentu: 1884-19
Vyvěšeno: 9.7.2019 - 9.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(347 KB)

OKSCR/19/23574, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Heřmanice u Králík, Kalvárie - obnova kamenné Kalvárie“

Číslo dokumentu: 1882-19
Vyvěšeno: 9.7.2019 - 9.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(364 KB)

OKSCR/19/23636, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Ústí nad Orlicí, hřbitov - obnova centrálního kříže“

Číslo dokumentu: 1881-19
Vyvěšeno: 9.7.2019 - 9.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(335 KB)

OKSCR/19/23637, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Jevíčko, Zadní Arnoštov - restaurování nástěnných maleb v

Číslo dokumentu: 1879-19
Vyvěšeno: 8.7.2019 - 8.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(339 KB)

OKSCR/19/23450, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Trhová Kamenice, oprava hřbitovní zdi“

Číslo dokumentu: 1876-19
Vyvěšeno: 8.7.2019 - 8.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(266 KB)

OKSCR/19/23932, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Choltice, zámek - oprava oken ve II. NP západního křídla d

Číslo dokumentu: 1875-19
Vyvěšeno: 8.7.2019 - 8.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(296 KB)

OKSCR/19/23514, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Hrad Rabštejn - stabilizace a konzervace havarijního stavu

Číslo dokumentu: 1778-19
Vyvěšeno: 24.6.2019 - 24.6.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(351 KB)

OKSCR/19/23571, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Damníkov, čp. 1 - fara, obnova dvojice historických dveří“

Číslo dokumentu: 1777-19
Vyvěšeno: 24.6.2019 - 24.6.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(353 KB)

OKSCR/19/23654, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Svitavy, kostel Navštívení Panny Marie - II. etapa restaur

Číslo dokumentu: 1776-19
Vyvěšeno: 24.6.2019 - 24.6.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(300 KB)

OKSCR/19/23570, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Voděrady-Džbánov, Evangelický kostel - likvidace dřevokazn

Číslo dokumentu: 1775-19
Vyvěšeno: 24.6.2019 - 24.6.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(311 KB)

OKSCR/19/23614, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Včelákov, kostel sv. Máří Magdalény, oprava dveří“

Číslo dokumentu: 1774-19
Vyvěšeno: 24.6.2019 - 24.6.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(300 KB)

OKSCR/19/23502, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Řestoky, čp. 61 - výměna střešní krytiny“

Číslo dokumentu: 1771-19
Vyvěšeno: 24.6.2019 - 24.6.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(359 KB)

OKSCR/19/23451, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Celková oprava střechy historické stodoly v Předhradí - I.

Číslo dokumentu: 1768-19
Vyvěšeno: 21.6.2019 - 21.6.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(290 KB)

OKSCR/19/23238, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 – Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií na rok 2019: Optimalizace podmínek uložení sbírkových předmětů

Číslo dokumentu: 1758-19
Vyvěšeno: 20.6.2019 - 20.6.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(308 KB)
123456