Kultura

123456

Smlouva o poskytnutí dotace KH/19/22243 na konání hudebního festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč

Číslo dokumentu: 1394-19
Vyvěšeno: 21.5.2019 - 21.5.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(212 KB)

19/23129, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2019

Číslo dokumentu: 1360-19
Vyvěšeno: 15.5.2019 - 15.5.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(280 KB)

OKSCR/19/21665, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2019

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Svitavy, Lanškrounská č.p. 381 – obnova oken“

Číslo dokumentu: 1330-19
Vyvěšeno: 10.5.2019 - 10.5.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(330 KB)

19/21437, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 – Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií na rok 2019

Číslo dokumentu: 1271-19
Vyvěšeno: 24.4.2019 - 24.4.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(293 KB)

OKSCR/19/20723, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2019

Číslo dokumentu: 1074-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(268 KB)

OKSCR/18/25116, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2018

Číslo dokumentu: 2803-18
Vyvěšeno: 4.12.2018 - 4.12.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(376 KB)

OKSCR/18/24776, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2018

Číslo dokumentu: 2726-18
Vyvěšeno: 15.11.2018 - 15.11.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(271 KB)

OKSCR/18/24515, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Žamberk, parní lokomobila, restaurování a uvedení do provo

Číslo dokumentu: 2618-18
Vyvěšeno: 29.10.2018 - 29.10.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(269 KB)

OKSCR/18/24515, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Pardubice Palác Hybských - restaurování ozdobných prvků a balustrády v rámci obnovy fasády nám. Republiky“

Číslo dokumentu: 2569-18
Vyvěšeno: 17.10.2018 - 17.10.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(339 KB)

OKSCR/18/24464, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2018

Poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci akce „Svitavy, reprezentativní vila čp. 5, restaurování otvorových prvků“
Číslo dokumentu: 2524-18
Vyvěšeno: 4.10.2018 - 4.10.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(327 KB)

OKSCR/18/23931, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

 Neinvestiční dotace na realizaci akce „Moravská Třebová, část Udánky, p.č. 3340/78 - barokní kříž, restaurování, II. etapa“
Číslo dokumentu: 2506-18
Vyvěšeno: 2.10.2018 - 2.10.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(299 KB)

OKSCR/18/23947, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „České Heřmanice, sýpka, součást hospodářského dvora č.p. 49 - obnova odvětrávacího systému sýpky“

Číslo dokumentu: 2497-18
Vyvěšeno: 2.10.2018 - 2.10.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(296 KB)

OKSCR/18/23267, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Trpík, kaple sv. Anny - oprava střechy“

Číslo dokumentu: 2496-18
Vyvěšeno: 2.10.2018 - 2.10.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(290 KB)

OKSCR/18/23891, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Smrček, kostel sv. Anny - restaurování oltáře sv. Anny, II. etapa“

Číslo dokumentu: 2495-18
Vyvěšeno: 2.10.2018 - 2.10.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(295 KB)

OKSCR/18/23933, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

 Neinvestiční dotace na realizaci akce „Sudislav, kaple Panny Marie - stavební obnova“
Číslo dokumentu: 2430-18
Vyvěšeno: 19.9.2018 - 19.9.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(284 KB)

OKSCR/18/24158, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

 Neinvestiční dotace na realizaci akce „Pardubice, Pernštýnské nám. - obnova fasády a oken měšťanského domu č.p. 49 "Pernštějnská apatyka"“
Číslo dokumentu: 2429-18
Vyvěšeno: 19.9.2018 - 19.9.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(412 KB)

OKSCR/18/23990, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Karlštejn, Lovecký zámek - restaurátorský a technologický průzkum kamenných prvků, rozšířený průzkum maleb“

Číslo dokumentu: 2411-18
Vyvěšeno: 17.9.2018 - 17.9.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(300 KB)

OKSCR/18/23832, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Ronov nad Doubravou, č.p. 25 - celková oprava průčelí“

Číslo dokumentu: 2410-18
Vyvěšeno: 17.9.2018 - 17.9.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(336 KB)

OKSCR/18/23948, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Útěchov č.p. 11 - oprava Lenního dvora, I. etapa“

Číslo dokumentu: 2350-18
Vyvěšeno: 4.9.2018 - 4.9.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(368 KB)

OKSCR/18/23938, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Brandýs nad Orlicí, pomník J. A. Komenského - restaurování“

Číslo dokumentu: 2349-18
Vyvěšeno: 4.9.2018 - 4.9.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(355 KB)

OKSCR/18/23918, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Svitavy-Lačnov, kříž se sochou J. Krista a reliéfem P. M. Bolestné - přemístění a restaurování kříže“

Číslo dokumentu: 2348-18
Vyvěšeno: 4.9.2018 - 4.9.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(351 KB)

OKSCR/18/23896, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Hamry-Svatojánské Lázně, kaplička sv. Jana Nepomuckého, rekonstrukce“

Číslo dokumentu: 2347-18
Vyvěšeno: 4.9.2018 - 4.9.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(345 KB)

OKSCR/18/23816, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Osík, č.p. 84 - restaurování štukového reliéfu sv. Floriana a dvou desek a pásek“

Číslo dokumentu: 2307-18
Vyvěšeno: 22.8.2018 - 22.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(333 KB)

OKSCR/18/23833, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Damníkov, čp. 1 - fara, zpracování projektové dokumentace obnovy“

Číslo dokumentu: 2306-18
Vyvěšeno: 22.8.2018 - 22.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(348 KB)

OKSCR/18/23822, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Ústí nad Orlicí, č.p. 12 - obnova fasády a renovace oken a dveří“

Číslo dokumentu: 2303-18
Vyvěšeno: 22.8.2018 - 22.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(338 KB)

OKSCR/18/23928, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Koclířov, pískovcová socha Ecce homo s reliéfem Panny Marie Bolestné u č.p. 97, restaurování“

Číslo dokumentu: 2296-18
Vyvěšeno: 21.8.2018 - 21.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(288 KB)

OKSCR/18/23916, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Polička, ul. Hegerova - restaurování "Božích muk" před č.p. 96“

Číslo dokumentu: 2295-18
Vyvěšeno: 21.8.2018 - 21.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(293 KB)

OKSCR/18/23914, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Polička, Modřec - litinový kříž na podstavci před kostelem, restaurování“

Číslo dokumentu: 2294-18
Vyvěšeno: 21.8.2018 - 21.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(295 KB)

OKSCR/18/23761, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pardubickém kraji na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Běstvina, kaple sv. Jana Nepomuckého, oprava interiéru“

Číslo dokumentu: 2287-18
Vyvěšeno: 17.8.2018 - 17.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(269 KB)

OKSCR/18/24096, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pardubickém kraji na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci projektu „Nákup cvirnovacího stroje k výrobě vzorovaných žinylkových textilií“

Číslo dokumentu: 2286-18
Vyvěšeno: 17.8.2018 - 17.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(317 KB)

OKSCR/18/23950, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Králíky, Dolní Hedeč - klášter servitů s chrámem Nanebevzetí Panny Marie, zahájení restaurátorských prací“

Číslo dokumentu: 2249-18
Vyvěšeno: 13.8.2018 - 13.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(290 KB)

OKSCR/18/23830, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Staré Město u Moravské Třebové - oprava božích muk, pozemek p.č. 3871“

Číslo dokumentu: 2210-18
Vyvěšeno: 10.8.2018 - 10.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(332 KB)

OKSCR/18/23815, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Trhová Kamenice, usedlost č.p. 67 - obnova střechy“

Číslo dokumentu: 2209-18
Vyvěšeno: 10.8.2018 - 10.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(332 KB)

OKSCR/18/23814, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Hrad Rabštejn - stabilizace a konzervace havarijního stavu hradu“

Číslo dokumentu: 2208-18
Vyvěšeno: 10.8.2018 - 10.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(334 KB)

OKSCR/18/23823, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Letohrad, Palackého, městský dům č.p.61 - obnova čelní fasády, výměna oken, oplechování říms“

Číslo dokumentu: 2204-18
Vyvěšeno: 9.8.2018 - 9.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(336 KB)

OKSCR/18/23983, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Vraclav, kostel Nanebevzetí Panny Marie - vlhkostní průzkum a projekt sanace vlhkého zdiva“

Číslo dokumentu: 2203-18
Vyvěšeno: 9.8.2018 - 9.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(288 KB)

OKSCR/18/23932, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Králíky - socha Vítězného Krista před hřbitovem, restaurování“

Číslo dokumentu: 2202-18
Vyvěšeno: 9.8.2018 - 9.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(293 KB)

OKSCR/18/23943, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Vraclav, poutní kostel sv. Mikuláše - obnova fasády“

Číslo dokumentu: 2201-18
Vyvěšeno: 9.8.2018 - 9.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(294 KB)

OKSCR/18/23917, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Bohuňov, hřbitov, kříž - rekonstrukce“

Číslo dokumentu: 2200-18
Vyvěšeno: 9.8.2018 - 9.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(317 KB)

OKSCR/18/23892, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Chroustovice, náměstí, sloup se sochou Panny Marie, restaurování“

Číslo dokumentu: 2199-18
Vyvěšeno: 9.8.2018 - 9.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(294 KB)

OKSCR/18/23981, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Čenkovice, kostel sv. Vavřince - restaurování vitrážových oken, II. etapa“

Číslo dokumentu: 2186-18
Vyvěšeno: 6.8.2018 - 6.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(300 KB)

OKSCR/18/23988, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Jamné nad Orlicí, kostel Nejsvětější Trojice - restaurování oltářní architektury II. etapa., dokončení pozlacovačských prací“
Číslo dokumentu: 2185-18
Vyvěšeno: 6.8.2018 - 6.8.2021
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(294 KB)

OKSCR/18/23813, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Hrochův Týnec, ul. Riegrova, dům č.p. 143 - rekonstrukce střechy“

Číslo dokumentu: 2183-18
Vyvěšeno: 6.8.2018 - 6.8.2021
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(331 KB)

OKSCR/18/23971, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Pustá Kamenice, kostel sv. Anny - restaurování dveří do sakristie“
Číslo dokumentu: 2181-18
Vyvěšeno: 6.8.2018 - 6.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(288 KB)

OKSCR/18/23960, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Raná u Hlinska, kostel sv. Jakuba, oprava varhan“

Číslo dokumentu: 2180-18
Vyvěšeno: 6.8.2018 - 6.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(291 KB)

OKSCR/18/23955, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Hroubovice, Židovský hřbitov - pokračování opravy, konzervace, stabilizace a restaurování náhrobků“

Číslo dokumentu: 2179-18
Vyvěšeno: 6.8.2018 - 6.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(289 KB)

OKSCR/18/23959, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Žamberk, Židovský hřbitov - dokončení opravy, konzervace, stabilizace a restaurování náhrobků“
Číslo dokumentu: 2178-18
Vyvěšeno: 6.8.2018 - 6.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(289 KB)

OKSCR/18/23819, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Orlické Podhůří, Rviště - obnova venkovní omítky barokní sýpky na Perné (východní boční strana)“
Číslo dokumentu: 2177-18
Vyvěšeno: 6.8.2018 - 6.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(333 KB)

OKSCR/18/23951, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Hrochův Týnec, čp. 1, zámek - celková obnova západní vstupní brány do areálu zámku“

Číslo dokumentu: 2176-18
Vyvěšeno: 6.8.2018 - 6.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(285 KB)

OKSCR/18/23764, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2018

Poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci akce „JSME 100 výstava mistra Cíglera a Motyčky“
Číslo dokumentu: 2175-18
Vyvěšeno: 3.8.2018 - 3.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(278 KB)
123456