Smlouvy, kultura

1234

Dodatek č. 1 ke Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/22/24931 na realizaci akce „Skuteč – Štěpánov, restaurování kříže u sv. Anny“

Číslo dokumentu: 997-23
Vyvěšeno: 13.3.2023 - 13.3.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(254 KB)

OKSCR/22/24930, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce „Svitavy, rekonstrukce věžních hodinových strojů ze staré radnice města“

Číslo dokumentu: 2206-22
Vyvěšeno: 20.12.2022 - 20.12.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(435 KB)

OKSCR/22/24931, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci projektu „Skuteč – Štěpánov, restaurování kříže u sv. Anny“

Číslo dokumentu: 2191-22
Vyvěšeno: 15.12.2022 - 15.12.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(454 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci projektu „Bohumileč, křížek, restaurátorské práce“

Číslo dokumentu: 2189-22
Vyvěšeno: 15.12.2022 - 15.12.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(432 KB)

OKSCR/22/24153, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce „Útěchov, Lenní dvůr, oprava, VI. Etapa“

Číslo dokumentu: 2051-22
Vyvěšeno: 16.11.2022 - 16.11.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(503 KB)

OKSCR/22/24370, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce „Chrast u Chrudimě, kostel Nejsvětější Trojice, geodetické zaměření“

Číslo dokumentu: 2050-22
Vyvěšeno: 16.11.2022 - 16.11.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(616 KB)

OKSCR/22/24154, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce „Luže, hrad Košumberk, výroba historických oken v sále purkrabství“

Číslo dokumentu: 1889-22
Vyvěšeno: 24.10.2022 - 24.10.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(341 KB)

OKSCR/22/24137, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce „Zlepšení péče o památkový fond – zpřístupnění části historických periodik pro badatelskou veřejnost“

Číslo dokumentu: 1881-22
Vyvěšeno: 19.10.2022 - 19.10.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(412 KB)

OKSCR/22/24155, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce „Jevíčko, stabilizace krovu městské věže s chemickou ochranou dřevěných konstrukcí“

Číslo dokumentu: 1880-22
Vyvěšeno: 19.10.2022 - 19.10.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(51 KB)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. OKSCR/21/76308 na realizaci akce „Litomyšl, Augustova tiskárna, oprava střechy, I. etapa“

Číslo dokumentu: 1794-22
Vyvěšeno: 6.10.2022 - 6.10.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(600 KB)

OKSCR/22/24039, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce „Nekoř, kostel sv. Mikuláše, restaurování kazatelny, II. etapa“

Číslo dokumentu: 1707-22
Vyvěšeno: 21.9.2022 - 21.9.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(358 KB)

OKSCR/22/23518, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Holice – Koudelka, kaple Nanebevzetí P. Marie, obnova“

Číslo dokumentu: 1644-22
Vyvěšeno: 5.9.2022 - 5.9.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(364 KB)

OKSCR/22/23514, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Jenišovice – Mravín čp. 25, obnova střechy obytného domu, 2. etapa“

Číslo dokumentu: 1643-22
Vyvěšeno: 5.9.2022 - 5.9.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(360 KB)

OKSCR/21/75083, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Předhradí, areál hradu Rychmburk, SHP bývalého pivovaru“

Číslo dokumentu: 1584-22
Vyvěšeno: 24.8.2022 - 24.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(199 KB)

OKSCR/22/23516, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Zubří čp. 3, oprava podlah, repase vnitřních křídel oken ve světnici a světničce a výměna vstupních dveří“

Číslo dokumentu: 1583-22
Vyvěšeno: 24.8.2022 - 24.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(358 KB)

OKSCR/22/23535, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Choceň Jungmannova čp. 301 – radnice, restaurování soch na fasádě“

Číslo dokumentu: 1582-22
Vyvěšeno: 24.8.2022 - 24.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(277 KB)

OKSCR/22/23534, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Choceň, centrální kamenný kříž na hřbitově, restaurování“

Číslo dokumentu: 1581-22
Vyvěšeno: 24.8.2022 - 24.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(304 KB)

OKSCR/22/23007, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Dřevíkov čp. 45, bývalá židovská škola, obnova střechy“

Číslo dokumentu: 1580-22
Vyvěšeno: 24.8.2022 - 24.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(359 KB)

OKSCR/22/23519, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Trstěnice čp. 61, zpracování projektové dokumentace obnovy“

Číslo dokumentu: 1576-22
Vyvěšeno: 24.8.2022 - 24.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(629 KB)

OKSCR/22/23522, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Klášterec nad Orlicí čp. 4, obnova severní fasády“

Číslo dokumentu: 1575-22
Vyvěšeno: 24.8.2022 - 24.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(631 KB)

OKSCR/22/23422, Smlouva o poskytnutí odměny v oblasti památkové péče za rok 2021

Číslo dokumentu: 1505-22
Vyvěšeno: 15.8.2022 - 15.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(485 KB)

OKSCR/22/23434, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce „80 let – nezapomínáme – we remember“

Číslo dokumentu: 1499-22
Vyvěšeno: 10.8.2022 - 10.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(484 KB)

OKSCR/22/23526, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Chvaletice čp. 124 - bývalá škola, obnova oken - 2. etapa“

Číslo dokumentu: 1498-22
Vyvěšeno: 10.8.2022 - 10.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(569 KB)

OKSCR/22/23397, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Žamberk, antický pavilon v zámeckém parku – restaurování a oprava“

Číslo dokumentu: 1497-22
Vyvěšeno: 10.8.2022 - 10.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(617 KB)

OKSCR/22/23524, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Dolní Roveň čp. 121, sokolovna, oprava střechy“

Číslo dokumentu: 1496-22
Vyvěšeno: 10.8.2022 - 10.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(433 KB)

OKSCR/22/23529, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Bezděčí u Trnávky, restaurování pilíře sv. Trojice“

Číslo dokumentu: 1495-22
Vyvěšeno: 10.8.2022 - 10.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(455 KB)

OKSCR/22/23532, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Lichkov, kostel sv. Josefa – dělníka, restaurování pískovcových prvků“

Číslo dokumentu: 1390-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(472 KB)

OKSCR/22/23517, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Dolní Roveň – Horní Roveň, kaple P. Marie na p.p.č. 390, obnova – 1. etapa“

Číslo dokumentu: 1389-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(598 KB)

OKSCR/21/74523/2, dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci akce „Svitavy-předměstí, restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého“

Číslo dokumentu: 1387-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(259 KB)

OKSCR/22/23527, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Zřícenina hradu Starý Cimburk, statické zajištění a konzervace předhradí – 2. etapa“

Číslo dokumentu: 1386-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(485 KB)

OKSCR/22/23053, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Luže, hrad Košumberk, oprava a statické zajištění SZ zdi nádvoří purkrabství“

Číslo dokumentu: 1378-22
Vyvěšeno: 1.8.2022 - 1.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(455 KB)

OKSCR/22/23378, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Nekoř – Údolí, obnova zvoničky na poz.p.č. 2327/2“

Číslo dokumentu: 1377-22
Vyvěšeno: 1.8.2022 - 1.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(441 KB)

OKSCR/22/23371, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Polička čp. 41, statické zajištění zdiva a kleneb“

Číslo dokumentu: 1330-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(356 KB)

OKSCR/22/23395, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Litomyšl, Smetanovo nám. čp. 127, restaurování sgrafit“

Číslo dokumentu: 1329-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(504 KB)

OKSCR/22/23329, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Radhošť, areál kostela sv. Jiří, obnova ohradní zdi – 3. etapa“

Číslo dokumentu: 1328-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(369 KB)

OKSCR/22/23214, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Lanškroun, Malé nám. čp. 77, obnova“

Číslo dokumentu: 1327-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(881 KB)

OKSCR/22/23370, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Přelouč, kostel sv. Jakuba s farou, restaurování vstupních dveří fary“

Číslo dokumentu: 1326-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(653 KB)

OKSCR/22/23046, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Luková – Květná, pilíř s křížem u kaple, restaurování“

Číslo dokumentu: 1314-22
Vyvěšeno: 22.7.2022 - 22.7.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(498 KB)

OKSCR/22/23340, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Pardubice, Zelenobranská ul. č.p. 75, oprava zdi městského opevnění“

Číslo dokumentu: 1068-22
Vyvěšeno: 1.7.2022 - 1.7.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(334 KB)

OKSCR/22/23206, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Hlinsko – Betlém, Budcovo nábřeží čp. 59, výměna oken“

Číslo dokumentu: 1067-22
Vyvěšeno: 1.7.2022 - 1.7.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(361 KB)

OKSCR/22/23205, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Chrudim, kostel Nanebevzetí P. Marie, restaurování obrazu Svaté rodiny“

Číslo dokumentu: 972-22
Vyvěšeno: 27.6.2022 - 27.6.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(362 KB)

OKSCR/22/23189, Smlouva o poskytnutí dotace z podprogramu 3 na realizaci akce „Ústí nad Orlicí – Andrlův chlum, kaplička Zmrtvýchvstání Krista u XIV. zastavení – restaurování“

Číslo dokumentu: 971-22
Vyvěšeno: 27.6.2022 - 27.6.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

OKSCR/22/23237, Darovací smlouva

Číslo dokumentu: 908-22
Vyvěšeno: 20.6.2022 - 20.6.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

OKSCR/22/23041, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Svitavy, Lanškrounská 381/5, restaurování vchodových dveří“

Číslo dokumentu: 898-22
Vyvěšeno: 16.6.2022 - 16.6.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(372 KB)

OKSCR/22/23201, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Třebovice, obnova křížku za kostelem sv. Jiří“

Číslo dokumentu: 894-22
Vyvěšeno: 16.6.2022 - 16.6.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(498 KB)

OKSCR/22/23033, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Choltice, zámek, zpracování PD obnovy“

Číslo dokumentu: 828-22
Vyvěšeno: 9.6.2022 - 9.6.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(459 KB)

OKSCR/22/21757, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Javorník – Vysoká čp. 1, stavební úpravy"

Číslo dokumentu: 827-22
Vyvěšeno: 9.6.2022 - 9.6.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(646 KB)

OKSCR/22/22824, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 na realizaci akce „Optimalizace podmínek uložení sbírkových předmětů Městského muzea Skuteč – depozitář textilu, oděvů, praporů“

Číslo dokumentu: 813-22
Vyvěšeno: 7.6.2022 - 7.6.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(439 KB)

OKSCR/22/22995, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce: Jaroměřice, zámek, oprava fasády jižní stěny III. etapa

Číslo dokumentu: 789-22
Vyvěšeno: 2.6.2022 - 2.6.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(548 KB)

OKSCR/22/21758, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce: Sudslava čp. 1, restaurování historické výmalby – místnost č. 6

Číslo dokumentu: 788-22
Vyvěšeno: 2.6.2022 - 2.6.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(643 KB)
1234