Kultura

123456

OKSCR/20/23011, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2020; Neinv.dotace na akci „Klášterec nad Orl., kostel Nejsvětější Trojice, boční oltář sv. Anny, restaurování, pokrač.“

Číslo dokumentu: 1679-20
Vyvěšeno: 27.7.2020 - 27.7.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(480 KB)

OKSCR/20/23091, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Vysoké Mýto, kostel sv. Vavřince, ochrana proti holubům, III. etapa“

Číslo dokumentu: 1678-20
Vyvěšeno: 27.7.2020 - 27.7.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(474 KB)

OKSCR/20/23027, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na akci „Letohrad, Nový dvůr, výměna střešního pláště na č.p. 143, sýpka, 1. etapa“

Číslo dokumentu: 1677-20
Vyvěšeno: 27.7.2020 - 27.7.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(654 KB)

OKSCR/20/22957, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na akci „Jaroměřice, č.p. 1, zámek, oprava štítu a části jižní stěny

Číslo dokumentu: 1676-20
Vyvěšeno: 27.7.2020 - 27.7.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(451 KB)

OKSCR/20/22985, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2020; Neinv.dotace na „Jamné nad Orl., kostel Nejsv.Trojice, restaurování oltář.architektury, lunet.výzdoba, II. et.“

Číslo dokumentu: 1675-20
Vyvěšeno: 27.7.2020 - 27.7.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(468 KB)

OKSCR/20/22139, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Polička, kostel sv. Michaela, oprava varhan“

Číslo dokumentu: 1674-20
Vyvěšeno: 27.7.2020 - 27.7.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(454 KB)

OKSCR/20/23020, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinv. dotace na realizaci akce „Zdechovice, č.p. 15, venkovská usedlost, výměna střešní krytiny“

Číslo dokumentu: 1669-20
Vyvěšeno: 23.7.2020 - 23.7.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(654 KB)

OKSCR/20/22994, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinvest. dotace na akci „Líšnice, kostel sv. Rodiny, oprava poškozených omítek a soklu, I. etapa

Číslo dokumentu: 1667-20
Vyvěšeno: 23.7.2020 - 23.7.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(472 KB)

OKSCR/20/22155, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2020; Neinv.dotace na akci „Litomyšl, Smetanovo nám. 35, zakonzervování omítkových vrstev a sazí v Černé kuchyni“

Číslo dokumentu: 1666-20
Vyvěšeno: 23.7.2020 - 23.7.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(466 KB)

OKSCR/20/22967, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2020; Neinvest. dotace na akci „Hrochův Týnec, stavební úpravy zámku, změna využití 1PP, 1NP“

Číslo dokumentu: 1646-20
Vyvěšeno: 21.7.2020 - 21.7.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(436 KB)

OKSCR/20/22970, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů v oblasti kultury v Pk na rok 2020; Neinv.dotace na akci „Sopotnice, kostel sv. Zikmunda, oprava obvod. hřbitovních zdí u kostela, I

Číslo dokumentu: 1645-20
Vyvěšeno: 21.7.2020 - 21.7.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(449 KB)

OKSCR/20/22960, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů v oblasti kultury v Pk na rok 2020; Neinv.dotace na akci „Vraclav, poutní kostel sv. Mikuláše, obnova vstup. balustrádového schodišt

Číslo dokumentu: 1644-20
Vyvěšeno: 20.7.2020 - 20.7.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(444 KB)

OKSCR/20/22955, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Pomník obětí holocaustu v Jevíčku“

Číslo dokumentu: 1643-20
Vyvěšeno: 20.7.2020 - 20.7.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(438 KB)

OKSCR/20/22961, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů v oblasti kultury v Pk na rok 2020; Nein.dotace na „Chrast, ohradní zeď zámeckého parku, schodiště a opěrné stěny, úsek 27 až 31, I.

Číslo dokumentu: 1642-20
Vyvěšeno: 20.7.2020 - 20.7.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(444 KB)

OKSCR/20/21884, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2020; Neinv. dotace na akci „Pardubice, U divadla 784, městský dům, oprava portálového oblouku

Číslo dokumentu: 1641-20
Vyvěšeno: 20.7.2020 - 20.7.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(425 KB)

OKSCR/20/22976, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury a PP na realizaci akce „Muzeum kouzel – Kouzelnické divadélko“

Číslo dokumentu: 1639-20
Vyvěšeno: 20.7.2020 - 20.7.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(911 KB)

OKSCR/20/22972, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Útěchov, Lenní dvůr, oprava, III. etap

Číslo dokumentu: 1572-20
Vyvěšeno: 8.7.2020 - 8.7.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(451 KB)

OKSCR/20/21955, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče na projekt: Oprava vozu M130.104 – etapa rok 2020

Číslo dokumentu: 1565-20
Vyvěšeno: 3.7.2020 - 3.7.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(917 KB)

OKSCR/20/21936, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2020; Neinvest.dotace na akci „Trhová Kamenice, kostel sv. Filipa a Jakuba, restaurování rokok. mříže z kruchty kostela“

Číslo dokumentu: 1550-20
Vyvěšeno: 30.6.2020 - 30.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(462 KB)

OKSCR/20/22003, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Lány na Důlku čp. 8, rekonstrukce sýpky - špýchar“

Číslo dokumentu: 1531-20
Vyvěšeno: 24.6.2020 - 24.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(618 KB)

OKSCR/20/22023, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2020; Neinv. dotace na akci „Sezemice, čp. 94, oprava střechy, krovu, výměna laťování a střeš.krytiny, oplechování“

Číslo dokumentu: 1529-20
Vyvěšeno: 24.6.2020 - 24.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(665 KB)

OKSCR/20/21786, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na akci „Hamry, č.p. 14, dokončovací a udržovací práce na zrekonst. budově po požáru“

Číslo dokumentu: 1528-20
Vyvěšeno: 24.6.2020 - 24.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(668 KB)

OKSCR/20/21957, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče: Přestavba prostor pod Machoňovou pasáží pro nový provoz Divadla Exil

Číslo dokumentu: 1524-20
Vyvěšeno: 22.6.2020 - 22.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(851 KB)

OKSCR/20/21802, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2020; Neinv. dotace na akci „Licibořice, zvonice, obnova nátěru šindel. věže, doplnění poškozených a chybějících šindelů

Číslo dokumentu: 1513-20
Vyvěšeno: 18.6.2020 - 18.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(474 KB)

OKSCR/20/22009, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinvest. dotace na realizaci akce „Choceň, fara-budova děkanství, restaurování dvou portálů“

Číslo dokumentu: 1511-20
Vyvěšeno: 17.6.2020 - 17.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(475 KB)

OKSCR/20/21930, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam. péče v Pk na rok 2020; Neinvest. dotace na akci „Nekoř, kostel sv.Mikuláše, restaurování boč. oltáře sv. J. Nepomuckého, IV. et, dokonč.

Číslo dokumentu: 1510-20
Vyvěšeno: 17.6.2020 - 17.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(490 KB)

OKSCR/20/21911, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Česká Třebová-Kozlov, č.p. 27, oprava střechy nad chlévy“

Číslo dokumentu: 1509-20
Vyvěšeno: 17.6.2020 - 17.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(657 KB)

OKSCR/20/21904, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Skuteč, Vít. Nováka č.p. 54, obnova oken“

Číslo dokumentu: 1508-20
Vyvěšeno: 17.6.2020 - 17.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(645 KB)

OKSCR/20/21908, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora pam. péče v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na akci „Telecí, venkovská usedlost č.p. 144, výroba nových oken vč. osazení“

Číslo dokumentu: 1507-20
Vyvěšeno: 17.6.2020 - 17.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(649 KB)

OKSCR/20/21792, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na akci „Tisová, venkovský dům č.p. 33, výměna střešní krytiny, latí, klempířské prvky“

Číslo dokumentu: 1506-20
Vyvěšeno: 17.6.2020 - 17.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(648 KB)

OKSCR/20/21909, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinv. dotace na akci „Svitavy, Lanškrounská č.p. 381, restaurování štukové výzdoby ve vstupní chodbě“

Číslo dokumentu: 1505-20
Vyvěšeno: 17.6.2020 - 17.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(655 KB)

OKSCR/20/21932, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na akci „Sudslava, bývalá fara čp. 1, restaurování historické výmalby - místnost č. 5“

Číslo dokumentu: 1504-20
Vyvěšeno: 17.6.2020 - 17.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(654 KB)

OKSCR/20/21788, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinv. dotace na akci „Pardubice, ul. Zelenobranská č.p. 75, oprava uličního severního průčelí“

Číslo dokumentu: 1503-20
Vyvěšeno: 17.6.2020 - 17.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(653 KB)

OKSCR/20/21791, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na akci „Telecí, venkovská usedlost č.p. 122, obnova východního traktu“

Číslo dokumentu: 1499-20
Vyvěšeno: 17.6.2020 - 17.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(651 KB)

OKSCR/20/21933, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na akci „Česká Třebová, ul. Slovanská 489, kamenný kříž, obnova“

Číslo dokumentu: 1498-20
Vyvěšeno: 17.6.2020 - 17.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(652 KB)

OKSCR/20/21785, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na akci „Hrad Rabštejn, stabilizace a konzervace havarijního stavu hradu, další etapa“

Číslo dokumentu: 1497-20
Vyvěšeno: 17.6.2020 - 17.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(651 KB)

OKSCR/20/21245, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na akci „Žamberk, venkovský dům čp. 282, výroba replik historických špaletových oken“

Číslo dokumentu: 1454-20
Vyvěšeno: 5.6.2020 - 5.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(662 KB)

OKSCR/20/21238, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Všeradov, venkovský dům č. p. 10, obnova střechy“

Číslo dokumentu: 1421-20
Vyvěšeno: 29.5.2020 - 29.5.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(656 KB)

OKSCR/20/21243, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na akci „Orlické Podhůří, obnova venk.omítky sýpky na Perné (severní zadní strana)

Číslo dokumentu: 1420-20
Vyvěšeno: 29.5.2020 - 29.5.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(658 KB)

OKSCR/20/21241, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2020; Neinvest. dotace na akci „Mor. Třebová, Boršov, oprava zdi schodiště u kostela sv. Anny, II. etapa, dokončení.“

Číslo dokumentu: 1419-20
Vyvěšeno: 29.5.2020 - 29.5.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(391 KB)

OKSCR/20/20667, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce Mladá scéna 2020

Číslo dokumentu: 298-20
Vyvěšeno: 16.3.2020 - 16.3.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(540 KB)

OKSCR/19/25923, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v obl.kultury v Pk na rok 2019; Neinv.dotace na akci „Kočí, NKP kostel sv.Bartoloměje – geodet. zaměření a zpracování PD“

Číslo dokumentu: 2833-19
Vyvěšeno: 17.12.2019 - 17.12.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(334 KB)

OKSCR/19/25467, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na akci „Podůlšany, kostel sv. Mikuláše, lokální oprava střechy“

Číslo dokumentu: 2733-19
Vyvěšeno: 15.11.2019 - 15.11.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(290 KB)

OKSCR/19/25418, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na akci „Klášterec nad Orlicí-Čihák, kaple sv. Anny, stavební obnova

Číslo dokumentu: 2732-19
Vyvěšeno: 15.11.2019 - 15.11.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(314 KB)

OKSCR/19/24922, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na akci „Červená Voda, sousoší Nejsvětější Trojice – komplexní záchrana sousoší“

Číslo dokumentu: 2648-19
Vyvěšeno: 31.10.2019 - 31.10.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(324 KB)

OKSCR/19/24209, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Opatovec, kaple sv. Václava – oprava střechy věže kaple“

Číslo dokumentu: 2617-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 22.10.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(301 KB)

OKSCR/19/24209, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Opatovec, kaple sv. Václava – oprava střechy věže kaple“

Číslo dokumentu: 2604-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 22.10.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(301 KB)

OKSCR/19/23955, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na akci „Letohrad, zámek č.p. 1 - oprava vnitřního schodiště východního křídla zámku“

Číslo dokumentu: 2543-19
Vyvěšeno: 14.10.2019 - 14.10.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(292 KB)

OKSCR/19/24663, Smlouva o poskytnutí individuální dotace na nákup nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví 430

Číslo dokumentu: 2529-19
Vyvěšeno: 8.10.2019 - 8.10.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(253 KB)

OKSCR/19/24066, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2019; Inves.dotace na akci „Běstvina, hřbitovní zeď na p.p.č. 40/1, k.ú. Běstvina - 2. etapa o

Číslo dokumentu: 2523-19
Vyvěšeno: 7.10.2019 - 7.10.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(296 KB)
123456