Životní prostředí

12345678910...

18/04/1702, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2613-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 22.10.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(209 KB)

OŽPZ/19/24643 Smlouva o poskytnutí dotace, Výměna vodovodního řadu od VŠ Střítež směr obec Široký Důl, Svazek obcí Vodovody Poličsko

Číslo dokumentu: 2583-19
Vyvěšeno: 17.10.2019 - 17.10.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(306 KB)

OŽPZ/19/24644 Smlouva o poskytnutí dotace, Výměna vodovodního řadu od ČS Sebranice(I. etapa), Svazek obcí Vodovody Poličsko

Číslo dokumentu: 2582-19
Vyvěšeno: 17.10.2019 - 17.10.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(297 KB)

OŽPZ/19/24632 Smlouva o poskytnutí dotace, Březina zkapacitnění vodovodu – PD, obec Březina

Číslo dokumentu: 2579-19
Vyvěšeno: 16.10.2019 - 16.10.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(288 KB)

OŽPZ/19/24630 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Hartmanice – napojení vrtu HA-4-PD, obec Hartmanice

Číslo dokumentu: 2567-19
Vyvěšeno: 16.10.2019 - 16.10.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(280 KB)

OŽPZ/19/24626 Smlouva o poskytnutí dotace, Klášterec nad Orlicí – splašková kanalizace s likvidací odpadních vod - DSP, obec Klášterec nad Orlicí

Číslo dokumentu: 2566-19
Vyvěšeno: 16.10.2019 - 16.10.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(300 KB)

18/04/1386, Dodatek č.1 o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2564-19
Vyvěšeno: 16.10.2019 - 16.10.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(196 KB)

OŽPZ/19/24624 Smlouva o poskytnutí dotace, Kanalizace a ČOV Vrbatův Kostelec – DPS, obec Vrbatův Kostelec

Číslo dokumentu: 2563-19
Vyvěšeno: 16.10.2019 - 16.10.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(319 KB)

OŽPZ/19/24622 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Kozašice, Jankovice – DÚR, obec Jankovice

Číslo dokumentu: 2562-19
Vyvěšeno: 16.10.2019 - 16.10.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(267 KB)

OŽPZ/19/24620 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Dachov – DÚR, obec Miřetice

Číslo dokumentu: 2561-19
Vyvěšeno: 16.10.2019 - 16.10.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(362 KB)

OŽPZ/19/24618 Smlouva o poskytnutí dotace, Hrochův Týnec- kanalizace místních částí Blížňovice a Blansko - DSP, město Hrochův Týnec

Číslo dokumentu: 2560-19
Vyvěšeno: 16.10.2019 - 16.10.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(289 KB)

OŽPZ/19/24602 Smlouva o poskytnutí dotace, Oprava hřbitovní zdi v Trhové Kamenici, městys Trhová Kamenice

Číslo dokumentu: 2559-19
Vyvěšeno: 16.10.2019 - 16.10.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(287 KB)

OŽPZ/19/24593 Smlouva o poskytnutí dotace, Místo pro kontejnery na separovaný odpad v Podhořanech u Ronova a v místní části Bílý Kámen, obec Podhořany u Ronova

Číslo dokumentu: 2558-19
Vyvěšeno: 16.10.2019 - 16.10.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(374 KB)

OŽPZ/19/22765 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Dokončení chodníku – směr Dobřenice – II. etapa, obec Pravy

Číslo dokumentu: 2557-19
Vyvěšeno: 16.10.2019 - 16.10.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(424 KB)

18/04/1841, Dodatek č.1 o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2525-19
Vyvěšeno: 7.10.2019 - 7.10.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(205 KB)

OŽPZ/19/24604 Smlouva o poskytnutí dotace, Zbudování chodníků, vjezdů a komunikace v zástavbové zóně obce Strašov, obec Strašov

Číslo dokumentu: 2498-19
Vyvěšeno: 2.10.2019 - 2.10.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(307 KB)

OŽPZ/19/24623 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková tlaková kanalizace Ráby – DÚR, obec Ráby

Číslo dokumentu: 2492-19
Vyvěšeno: 2.10.2019 - 2.10.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(280 KB)

OŽPZ/19/24627 Smlouva o poskytnutí dotace, Kanalizace Jamné nad Orlicí – DSP, obec Jamné nad Orlicí

Číslo dokumentu: 2491-19
Vyvěšeno: 2.10.2019 - 2.10.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(272 KB)

OŽPZ/19/24637 Smlouva o poskytnutí dotace, Obec Jaroměřice rekonstrukce kanalizace – lokalita centrum obce - 1. etapa, obec Jaroměřice

Číslo dokumentu: 2490-19
Vyvěšeno: 2.10.2019 - 2.10.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(352 KB)

OŽPZ/19/24646 Smlouva o poskytnutí dotace, Novohradka, Roudná – rekonstrukce koryta (DÚR, DSP), obec Nové Hrady

Číslo dokumentu: 2468-19
Vyvěšeno: 27.9.2019 - 27.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(392 KB)

OŽPZ/19/24642 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Suchá Lhota, obec Suchá Lhota

Číslo dokumentu: 2467-19
Vyvěšeno: 27.9.2019 - 27.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(325 KB)

OŽPZ/19/24638 Smlouva o poskytnutí dotace, Dostavba kanalizace Bořice, obec Bořice

Číslo dokumentu: 2466-19
Vyvěšeno: 27.9.2019 - 27.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(352 KB)

OŽPZ/19/24636 Smlouva o poskytnutí dotace, Zaječice -splašková kanalizace, obec Zaječice

Číslo dokumentu: 2465-19
Vyvěšeno: 27.9.2019 - 27.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(292 KB)

OŽPZ/19/24634 Smlouva o poskytnutí dotace, Kanalizace a ČOV Krouna I. etapa, obec Krouna

Číslo dokumentu: 2464-19
Vyvěšeno: 27.9.2019 - 27.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(298 KB)

OŽPZ/19/24629 Smlouva o poskytnutí dotace, Výtlačný a zásobovací vodovod obce Čistá – PD, obec Čistá

Číslo dokumentu: 2460-19
Vyvěšeno: 27.9.2019 - 27.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(357 KB)

OŽPZ/19/24633 Smlouva o poskytnutí dotace, Honbice zásobování vodou – DSP, obec Honbice

Číslo dokumentu: 2459-19
Vyvěšeno: 27.9.2019 - 27.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(320 KB)

OŽPZ/19/24639 Smlouva o poskytnutí dotace, Rozšíření splaškové kanalizace Mokrá Lhota - Nové Hrady, obec Nové Hrady

Číslo dokumentu: 2458-19
Vyvěšeno: 27.9.2019 - 27.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(485 KB)

OŽPZ/19/24640 Smlouva o poskytnutí dotace, Obnova vodovodu v Čisté, řad 5 a řad 7, obec Čistá

Číslo dokumentu: 2457-19
Vyvěšeno: 27.9.2019 - 27.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(356 KB)

OŽPZ/19/24645 Smlouva o poskytnutí dotace, Výměna vodovodu Moravská Chrastová SO 01, obec Brněnec

Číslo dokumentu: 2456-19
Vyvěšeno: 27.9.2019 - 27.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(389 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany na rok 2019 pro JSDHO -OKŘ/19/24820 – Obec Rohovládová Bělá

Číslo dokumentu: 2424-19
Vyvěšeno: 25.9.2019 - 25.9.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(294 KB)

OŽPZ/19/24641 Smlouva o poskytnutí dotace, obec Jaroměřice - rekonstrukce vodovodu – lokalita centrum obce – 1. etapa, Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná

Číslo dokumentu: 2423-19
Vyvěšeno: 25.9.2019 - 25.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(412 KB)

18/04/1825, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2410-19
Vyvěšeno: 24.9.2019 - 24.9.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(214 KB)

18/04/1269, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2409-19
Vyvěšeno: 24.9.2019 - 24.9.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(204 KB)

18/04/1133, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2408-19
Vyvěšeno: 24.9.2019 - 24.9.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(211 KB)

18/04/1544, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2407-19
Vyvěšeno: 24.9.2019 - 24.9.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(210 KB)

18/04/1848, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2406-19
Vyvěšeno: 24.9.2019 - 24.9.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(538 KB)

18/04/1843, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2405-19
Vyvěšeno: 24.9.2019 - 24.9.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(541 KB)

18/04/1846, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2404-19
Vyvěšeno: 24.9.2019 - 24.9.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(536 KB)

18/04/1845, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2403-19
Vyvěšeno: 24.9.2019 - 24.9.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(525 KB)

18/04/1844, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2402-19
Vyvěšeno: 24.9.2019 - 24.9.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(527 KB)

18/04/1856, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2401-19
Vyvěšeno: 24.9.2019 - 24.9.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(544 KB)

OŽPZ/19/23188 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Kanalizace a ČOV Borová – úroky u úvěru, obec Borová

Číslo dokumentu: 2400-19
Vyvěšeno: 24.9.2019 - 24.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(302 KB)

OŽPZ/19/24605 Smlouva o poskytnutí dotace, Kanalizace a ČOV Prosetín – II. etapa, obec Prosetín

Číslo dokumentu: 2399-19
Vyvěšeno: 24.9.2019 - 24.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(284 KB)

OŽPZ/19/24621 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace a ČOV Stojice – DÚR, obec Stojice

Číslo dokumentu: 2398-19
Vyvěšeno: 24.9.2019 - 24.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(313 KB)

OŽPZ/19/22978 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava kulturního domu včetně úpravy okolí, obec Řepníky

Číslo dokumentu: 2375-19
Vyvěšeno: 13.9.2019 - 13.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(305 KB)

OŽPZ/19/22760 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rozšíření pergoly pro venkovní veřejné ohniště, obec Neratov

Číslo dokumentu: 2373-19
Vyvěšeno: 13.9.2019 - 13.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(373 KB)

Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova č. OŽPZ/19/22562, Oprava střechy základní školy, obec Dolní Ředice

Číslo dokumentu: 2359-19
Vyvěšeno: 11.9.2019 - 11.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(122 KB)

OŹPZ/19/22875 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce obecního domu č.p. 43, 6. část, obec Nová Ves u Jarošova

Číslo dokumentu: 2358-19
Vyvěšeno: 11.9.2019 - 11.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(418 KB)

OŹPZ/19/24603 Smlouva o poskytnutí dotace, Oprava spolkové místnosti MS LUK Tatenice, obec Tatenice

Číslo dokumentu: 2357-19
Vyvěšeno: 11.9.2019 - 11.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(310 KB)

OŽPZ/19/22585 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, obec Mokošín

Číslo dokumentu: 2353-19
Vyvěšeno: 9.9.2019 - 9.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(396 KB)
12345678910...