Smlouvy, doprava

ODSH/23/24330, Smlouva o poskytnutí dotace městu Moravská Třebová z Programu „Podpora městské mobility formou Bikesharing“

Číslo dokumentu: 2608-23
Vyvěšeno: 16.11.2023 - 16.11.2026
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(741 KB)

ODSH/23/24331, Smlouva o poskytnutí dotace městu Česká Třebová z Programu „Podpora městské mobility formou Bikesharing“

Číslo dokumentu: 2607-23
Vyvěšeno: 16.11.2023 - 16.11.2026
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(562 KB)

ODSH/23/21932/1, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace městu Heřmanův Městec z Programu „Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji“

Číslo dokumentu: 2522-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 6.11.2026
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(256 KB)

ODSH/23/24116, Smlouva o poskytnutí individuální dotace Spolku pro rozvoj dopravy z.s. na akci „SPOLKOVINY – Dopravní noviny Pardubického kraje, III. ročník“

Číslo dokumentu: 2484-23
Vyvěšeno: 2.11.2023 - 2.11.2026
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(491 KB)

ODSH/23/24327, Smlouva o poskytnutí individuální dotace Muzeu starých strojů a technologií, z.s. na akci ,,Zpět na koleje: Restaurování historického jídelního vozu Ringhoffer 1906 do plně provozního s

Číslo dokumentu: 2483-23
Vyvěšeno: 2.11.2023 - 2.11.2026
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(501 KB)

ODSH/23/24329, Smlouva o poskytnutí individuální dotace obci Morašice na akci „Morašice – III/3389 – chodníky – II. část (I. etapa)“

Číslo dokumentu: 2482-23
Vyvěšeno: 2.11.2023 - 2.11.2026
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(423 KB)

ODSH/23/24326, Smlouva o poskytnutí individuální dotace společnosti GRANITA Lomy s.r.o. na spolufinancování akce „Instalace mycího zařízení MobyDick ONE 720 v kamenolomu Budislav“

Číslo dokumentu: 2481-23
Vyvěšeno: 2.11.2023 - 2.11.2026
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(356 KB)

ODSH/23/24328, Smlouva o poskytnutí individuální dotace městu Ústí nad Orlicí na akci „Rekonstrukce komunikace ul. Jana a Josefa Kovářů v Ústí nad Orlicí“

Číslo dokumentu: 2480-23
Vyvěšeno: 2.11.2023 - 2.11.2026
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(565 KB)

ODSH/23/20865, Smlouva o poskytnutí dotace subjektu Prevencí pro život, z.ú. (Zajištění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu)

Číslo dokumentu: 1371-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 30.5.2026
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(399 KB)

ODSH/22/24840, Smlouva o poskytnutí dotace městu Pardubice (Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích – Terminál B)

Číslo dokumentu: 2222-22
Vyvěšeno: 21.12.2022 - 21.12.2025
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(754 KB)

ODSH/22/24841, Smlouva o poskytnutí dotace obci Rychnov na Moravě (projekt – autobusová čekárna)

Číslo dokumentu: 2221-22
Vyvěšeno: 21.12.2022 - 21.12.2025
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(382 KB)

ODSH/22/23954, Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Morašice – III/3389 – chodníky – I. část"

Číslo dokumentu: 2038-22
Vyvěšeno: 15.11.2022 - 15.11.2025
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(339 KB)

ODSH/22/23304, Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Zpět na koleje: Restaurování historického osobního vozu B4u do plně provozního stavu, !!. etapa"

Číslo dokumentu: 1572-22
Vyvěšeno: 23.8.2022 - 23.8.2025
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(384 KB)

ODSH/22/21900, Smlouva o poskytnutí dotace – zajištění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu v územní působnosti Pk v roce 2022

Číslo dokumentu: 652-22
Vyvěšeno: 20.5.2022 - 20.5.2025
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(393 KB)

ODSH/22/21899, Smlouva o poskytnutí dotace – zpevnění plochy pro dětské dopravní hřiště

Číslo dokumentu: 651-22
Vyvěšeno: 20.5.2022 - 20.5.2025
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(430 KB)

ODSH/22/22441, Smlouva o poskytnutí dotace – Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji v roce 2022 (Svitavy)

Číslo dokumentu: 650-22
Vyvěšeno: 20.5.2022 - 20.5.2025
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(351 KB)

ODSH/22/22442, Smlouva o poskytnutí dotace – Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji v roce 2022 (Polička)

Číslo dokumentu: 649-22
Vyvěšeno: 20.5.2022 - 20.5.2025
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(339 KB)

ODSH/22/22445, Smlouva o poskytnutí dotace – Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji v roce 2022 (Choceň)

Číslo dokumentu: 648-22
Vyvěšeno: 20.5.2022 - 20.5.2025
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(346 KB)

ODSH/22/22443, Smlouva o poskytnutí dotace – Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji v roce 2022 (Autoklub KAROSA)

Číslo dokumentu: 647-22
Vyvěšeno: 20.5.2022 - 20.5.2025
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(389 KB)

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - oprava mostu přes řeku Ležák – Obec Přestavlky

Číslo dokumentu: 2695-21
Vyvěšeno: 13.12.2021 - 13.12.2024
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(340 KB)

ODSH/21/72494/1 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace městu Svitavy z programu „Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji“

Číslo dokumentu: 2483-21
Vyvěšeno: 8.11.2021 - 8.11.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(215 KB)

ODSH/21/74483 – Smlouva o poskytnutí dotace obci Přestavlky na projekt „Oprava mostu přes řeku Ležák – Přestavlky“

Číslo dokumentu: 2482-21
Vyvěšeno: 8.11.2021 - 8.11.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(459 KB)

ODSH/21/72651 – Smlouva o poskytnutí dotace obci Prosetín

na pročištění dešťové kanalizace a odstranění znečištění na komunikacích v katastru obce způsobené staveništní dopravou v souvislosti s výstavbou dálnice D35
Číslo dokumentu: 1051-21
Vyvěšeno: 13.7.2021 - 13.7.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(425 KB)

ODSH/21/72494 – Smlouva o poskytnutí dotace městu Svitavy na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 747-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(414 KB)

ODSH/21/72496 – Smlouva o poskytnutí dotace městu Skuteč na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 746-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(378 KB)

ODSH/21/72490 – Smlouva o poskytnutí dotace městu Přelouč na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 745-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(372 KB)

ODSH/21/72487 – Smlouva o poskytnutí dotace městu Polička na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 744-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(398 KB)

ODSH/21/72493 – Smlouva o poskytnutí dotace obci Opatovice nad Labem na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 743-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(385 KB)

ODSH/21/72489 – Smlouva o poskytnutí dotace městu Litomyšl na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 742-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(378 KB)

ODSH/21/72486 – Smlouva o poskytnutí dotace městu Králíky na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 741-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(360 KB)

ODSH/21/72028 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu v územní působnosti Pardubického kraje v roce 2021

Číslo dokumentu: 630-21
Vyvěšeno: 24.5.2021 - 24.5.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(641 KB)

ODSH/21/72031 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt ,,Zpět na koleje: Restaurování historického osobního vozu B4u do plně provozního stavu"

Číslo dokumentu: 629-21
Vyvěšeno: 24.5.2021 - 24.5.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(575 KB)

ODSH/20/24807 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na opravu havarijního stavu mostu

Číslo dokumentu: 2-21
Vyvěšeno: 4.1.2021 - 4.1.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(427 KB)