Smlouvy, školství

OŠ/23/21147, Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Specializační studium EVVO pedagogů z Pardubického kraje v roce 2023

Číslo dokumentu: 1206-23
Vyvěšeno: 24.4.2023 - 24.4.2026
Vystavil: Odbor školství
Dokument ve formátu PDF(439 KB)

OŠ/23/20661, Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Podpora environmentální výchovy dětí a mládeže v Pardubickém kraji v roce 2023

Číslo dokumentu: 992-23
Vyvěšeno: 9.3.2023 - 9.3.2026
Vystavil: Odbor školství
Dokument ve formátu PDF(444 KB)

OŠ/23/20660 + XV. ročník Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 948-23
Vyvěšeno: 6.3.2023 - 6.3.2026
Vystavil: Odbor školství
Dokument ve formátu PDF(7 MB)

OŠ/23/20276 + Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Číslo dokumentu: 631-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor školství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

OŠ/22/21716 + Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Číslo dokumentu: 540-22
Vyvěšeno: 22.4.2022 - 22.4.2025
Vystavil: Odbor školství
Dokument ve formátu PDF(7 MB)

OŠ/22/21496 + Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Číslo dokumentu: 532-22
Vyvěšeno: 21.4.2022 - 21.4.2025
Vystavil: Odbor školství
Dokument ve formátu PDF(6 MB)

OŠ/22/20444, Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Podpora environmentální výchovy dětí a mládeže v Pardubickém kraji v roce 2022

Číslo dokumentu: 272-22
Vyvěšeno: 10.3.2022 - 10.3.2025
Vystavil: Odbor školství
Dokument ve formátu PDF(427 KB)

OŠ/22/20443, Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Specializační studium EVVO pedagogů z Pardubického kraje v roce 2022

Číslo dokumentu: 271-22
Vyvěšeno: 10.3.2022 - 10.3.2025
Vystavil: Odbor školství
Dokument ve formátu PDF(423 KB)

OR/21/71774, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z programu „Identifikace nadání a práce s mimořádně nadanými dětmi a žáky v ZŠ Pk projektu Smart akcelerátor Pk II"

Číslo dokumentu: 2763-21
Vyvěšeno: 22.12.2021 - 22.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(349 KB)

OR/21/71779

OR/21/71779, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
z programu „Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky v základních školách Pardubického kraje v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II“

Číslo dokumentu: 2479-21
Vyvěšeno: 8.11.2021 - 8.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(215 KB)

OŠ/21/73516, Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Specializační studium EVVO pedagogů z Pardubického kraje v roce 2021

Číslo dokumentu: 1197-21
Vyvěšeno: 27.7.2021 - 27.7.2024
Vystavil: Odbor školství
Dokument ve formátu PDF(746 KB)

OR/21/71774, Smlouva o poskytnutí dotace

z programu „Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky v základních školách Pardubického kraje v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II“
Číslo dokumentu: 820-21
Vyvěšeno: 14.6.2021 - 14.6.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(330 KB)

OŠ/21/71811, Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. OŠ/21/71811, projekt Univerzita v pohybu

Číslo dokumentu: 693-21
Vyvěšeno: 27.5.2021 - 27.5.2024
Vystavil: Odbor školství
Dokument ve formátu PDF(655 KB)

OR/21/71779, Smlouva o poskytnutí dotace z programu „Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky v základních školách Pardubického kraje v rámci projektu Smart akcelerátor

Číslo dokumentu: 631-21
Vyvěšeno: 24.5.2021 - 24.5.2024
Vystavil: Odbor školství
Dokument ve formátu PDF(340 KB)

OŠ/21/71575, Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Podpora environmentální výchovy dětí a mládeže v Pardubickém kraji v roce 2021

Číslo dokumentu: 540-21
Vyvěšeno: 30.4.2021 - 30.4.2024
Vystavil: Odbor školství
Dokument ve formátu PDF(669 KB)

OŠ/21/71810, Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. OŠ/21/71810, XIII. ročník Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 532-21
Vyvěšeno: 29.4.2021 - 29.4.2024
Vystavil: Odbor školství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)