IZS, požární ochrana

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/19/21679 – Městys Bojanov

Číslo dokumentu: 1489-19
Vyvěšeno: 3.6.2019 - 3.6.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(736 KB)