IZS, požární ochrana

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/19/21697 – Obec Opatovice nad Labem

Číslo dokumentu: 1612-19
Vyvěšeno: 13.6.2019 - 13.6.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(716 KB)