IZS, požární ochrana

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/19/21704 – Obec Slatina

Číslo dokumentu: 1769-19
Vyvěšeno: 21.6.2019 - 21.6.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(740 KB)