IZS, požární ochrana

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR –OKŘ/19/21686 – Obec Džbánov

Číslo dokumentu: 1886-19
Vyvěšeno: 9.7.2019 - 9.7.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(709 KB)