Kultura

OKSCR/19/21665, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2019

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Svitavy, Lanškrounská č.p. 381 – obnova oken“

Číslo dokumentu: 1330-19
Vyvěšeno: 10.5.2019 - 10.5.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(330 KB)