Kultura

OKSCR/19/23933, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Chvaletice, čp. 124, bývalá základní škola - obnova výplní

Číslo dokumentu: 2010-19
Vyvěšeno: 19.7.2019 - 19.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(448 KB)