Kultura

OKSCR/19/24295, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogr. 3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2019; Neinv.dotace na akci „Pardubice, U divadla 784, obnova nátěrů plotu a parapetů, oprava beton.soklu“

Číslo dokumentu: 2304-19
Vyvěšeno: 29.8.2019 - 29.8.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(293 KB)